La Librería de El Sueño Igualitario

152_univers_herrero.jpgCazarabet conversa con...   María de los Ángeles Herrero Herrero, autora deL´univers literari de les escriptores valencianes dels segles XVI-XVIII” (Institució Alfons el Magnànim)

 

 

 

 

 

 

Les dones, i el feminisme capten l´ atenció i el protagonisme de les publicacions en els primers dies de juny de la Institució Alfons el Magnànim.

Ho fa amb dos llibres:  L´univers literari de les escriptores valencianes dels segles XVI-XVIII I La fantasia de la historia feminista que englosen dues col.leccions:la d´Estudis universitaris per al llibre de María de los Ángeles Herrero de  la col-ecció Adés & Ara/2.

En un altre ordre de coses hi destaquem, també, la publicació que arrerament també acaba de publicar la Institució Alfons el Magnànim, Els amos del món des de la ploma de Daniel Stedman Jones on s´analitza les figures de Hayed ,Friedman i el naixement de la política neoliberal. Aquest llibre és el tercer que engloba aquesta col-lecció de la Institució Alfons el Magnànim, la de “Adés&Ara/3”.

El primer títol d´aquesta col-lecció és Socialistes d´un país imaginat. Una historia del partit í Socialista al País Valencià (1974-11978). Nosaltres vam fer-hi un Conversa con…que vos recordem: http://www.cazarabet.com/conversacon/fichas/fichas1/joanmarticastello.htm

Què vos pareix si fem per saber què hi ha arrere el llibre Els amos del món. Hayeck, Friedman i el naixement de la política neoliberal:

¿Cómo se enamoraron los políticos del libre mercado, de la desregulación y del Estado mínimo? Este libro -la primera historia comprensible a una parte y otra del Atlántico, sobre el crecimiento de las políticas neoliberales- presenta una respuesta sorprendente. Basado en investigación de archivo y entrevistas con algunos de los líderes que participaron, Els amos del món rastrea el ascenso del neoliberalismo desde el mundo académico de la Europa de entreguerras hasta la supremacía bajo Reagan y Thatcher y las décadas siguientes. Daniel Stedman Jones argumenta que no hubo nada inevitable en la victoria de las políticas que defendían el libre mercado. Lejos de ser la historia del simple triunfo de las ideas de la derecha, el avance neoliberal fue contingente en la crisis económica de la década de 1970 y en la aceptación de la necesidad de nuevas políticas por parte de la izquierda.

L´ autor, en Daniel Stedman Jones: es abogado en Londres. Se educó en la Universidad de Oxford y en la de Pennsylvania, en donde consiguió el doctorado en Historia. Ha trabajado como asesor político por la fundación New Opportunities y como investigador per a Demos, una organización dedicada a la investigación del funcionamiento de la política y el poder.

Allò que ens diu la sinopsi de L´univers literari de les escriptores valencianes dels segles XVI –XVIII:

Al llarg dels darrers anys hem començat a tindre coneixement d’un considerable nombre d’autores femenines que havien romàs gairebé en l’oblit segle rere segle. El present volum es concep amb l’objectiu d’oferir una panoràmica de les lletres valencianes d’autoria femenina durant el període modern i donar visibilitat a algunes autores del centenar que conformen el Catàleg d’escriptores valencianes dels segles XVI-XVIII. El ventall de gèneres que conrearen -amb l’espai conventual com el major productor de textos-, l’ús o el desús de la llengua catalana en el seus escrits, la revisió del cànon literari, així com la constatació que hi ha un arbre genealògic gairebé complet en les lletres femenines valencianes, són qüestions que hi queden cabuda. Un estudi que, en definitiva, resol incògnites del món de l’escriptura femenina en territori valencià durant l’edat moderna, però que alhora possibilita continuar investigant des de diverses perspectives.

Maria de los Ángeles Herrero Herrero.

Nascuda a Saix (l’Alt Vinalopó) el 1978. Llicenciada i doctorada en Filologia Catalana per la Universitat d’Alacant. Ha participat en diverses publicacions col·lectives sobre literatura i ha publicat diversos articles en revistes especialitzades. Ha publicat articles sobre el ressò de Garcilaso de la Vega en la poesia amorosa de Francesc Fontanella, la novel·la històrica de Vicent Josep Escartí i l’autobiografia espiritual femenina durant l’Edat Moderna, i el lèxic de la parla de Saix, entre d’altres.

 

 

Cazarabet conversa amb María de los Ángeles Herrero Herrero:

María-de-los-Ángeles-Herrer.jpg-Amiga María Ángeles explica´ns, per favor, d´on ve aquest llibre on t´endinses en allò que mou a les dones a apropar-se i a cultivar l´escriptura entre els segles XVI i XVIII al País Valencià?

-Aquest llibre prové de la meua tesi doctoral. Una tesi que duu per títol Escriptores valencianes de l’Edat Moderna: Catalogació, contextualització i difusió i va estar dirigida per la Dra. Marinela Garcia Sempere del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant (i defensada al gener de 2016). Però, anteriorment jo ja m’havia endinsat en el tema de la literatura femenina moderna en el context valencià amb el treball d’investigació que vaig btener per a btener el Diploma d’Estudis Avançats (DEA). Aquest estudi primerenc es va publicar posteriorment com Lletraferides modernes. Catàleg de les escriptores valencianes dels segles XVI-XVIII (Centre d’Estudis sobre la Dona, Universitat d’Alacant, 2009).

-, amiga, tu estàs especialitzada amb reflexionar sobre l´escriptura i així acabes escrivint assaig sobre l´art d´escriure… per què? Què et mou a fer-ho?

-Això prové de la meua formació com a filòloga. Pense que una persona ha de triar el/s tema/es d’investigació sent sincera al seu pensament. Jo em dedique a investigar i a escriure sobre literatura perquè és allò que em motiva a desenvolupar la creativitat i a canalitzar la sensibilitat; perquè entenc que aquesta, la sensibilitat, no només la té qui crea literatura, sinó també qui la investiga i la critica, científicament parlant.

-És com una mena d´homenatge als literats i als temes que fan literatura, no?

-És bonic pensar-ho així també. Realment la meua dèria era dedicar-me a estudiar i a aprofundir en una qüestió que sempre m’ha preocupat que és la de la visibilitat de la dona. I molt ituaciónnte, dins de l’àmbit literari. Volia ituación i parlar d’autores silenciades i/o oblidades al llarg de la ituació, independentment de les raons que havien provocat eixa ituación.

- Allò que està clar és que vols o necessites escriure de literatura, que es nota que t´apassiona i de literatura feta i pensada per dones, és així?

-Com explicava anteriorment, en el meu cas la investigació literària és, per una banda, una manera de desenvolupament personal i, per una altra, d’empeny. Investigar sobre literatura també m'ajuda a atallar assumptes controvertits.

Herrero.jpg-I la dona, les dones, com i de quina manera van començar a captivar-te des de la literatura? En quins punts es diferenciaven envers les plomes o la literatura feta pels homes?

-El fet de dedicar-me a les lletres femenines va ser fruit d’una curiositat personal que es va fornir mentre feia els cursos de doctorat. Eixa curiositat venia motivada per la pràctica absència de dones al llarg dels estudis en general. Seguint amb el fil de la pregunta anterior, i tot pensant que investigar literatura alhora és una manera d’atallar temes candents, ropi que és necessari conéixer i fer conéixer una part fonamental del nostre patrimoni com és la ropiai de les dones, de les necessitats i/o de les motivacions que les varen dur a escriure.

No m’hi he dedicat tant a estudiar el punts de distinció o no, perquè allò més important era traure a la llum els seus noms. Quan vaig començar la recerca pràcticament no tenia referents en què basar-me, ropia amb ropiaia i m’havia d’enfrontar a un fum d’interrogants. Encara queda molt per saber de cadascuna d’elles i de la seua ropiaia ropiaia. El que és clar és que tenien una veu ropia i que l’alçaren per ser escoltades tot i l’hegemonia masculina.

-Les dones eren com a “petites llums de colors vius i diversos, plens de vida” dins un temps més aviat de color gris entre nosaltres i en aquells dies?

-Grans llums, i plenes de vida. Crec que el pensament que havia quedat ben arrelat era que llavors la literatura era una ocupació aliena a la dona com a autora. Més concretament en el cas valencià, s’unia a la creença de la gairebé nul·la existència d’escriptores des de la cèlebre Isabel de Villena fins a l’època contemporània. A hores d’ara ja no resulta tan exòtic enfocar una investigació de forma exclusiva a la literatura femenina en el nostre context i sobre l’època que jo treballe.

-Quines eren les principals temàtiques que arrancaven a les dones a escriure entre els segles XVI i XVIII?

-Potser ací cal anar amb cautela sobre les qüestions de la consciència i la identitat com a autora i la vocació literària, perquè no podem concebre-les tal com ara les entenem en els nostres dies. Com es pot veure al llarg de les pàgines del llibre, si hi ha un bon ventall de gèneres conreats per les dones en el context valencià, moltes pertanyien al món conventual i dels beateris, i  per tant, la temàtica religiosa és gairebé omnipresent. Per exemple, hi ha gèneres molt marcats com són les autobiografies espirituals que es produïen sota l’ordre d’un confessor o un pare espiritual. No obstant això, no podem oblidar la important producció de poesia i, fins i tot, hi ha novel·la i teatre, tot i que de manera més puntual.

-Les que escrivien des del País Valencià a quins temes miraven? No es quedaven arrere, veritat?

-Per descomptat que no. Ara , com he comentat adés, la majoria de la roducción en eixos segles sorgeix de l’àmbit religiós, per tant, bona part dels temes tractats circulaven al voltant d’eixe eix. Però, com es pot veure al llibre, hi ha un bon ventall de gèneres conreats per les autores que a hores d’ara tenim catalogades.

-Com definiries la prosa feminista d´aquells segles?

-En aquest cas més caldria parlar de prosa femenina o prosa produïda per dones. És complicat fer una definició global. Hauríem de referir-nos als diversos tipus de textos en prosa que varen escriure. A banda de cartes familiars o burocràtiques, cròniques i llibres fundacionals, tractats ascètics, etc., jo m’he dedicat, sobretot, a la producció de diaris, confessions i autobiografies espirituals. Són textos molt interessants que permeten diferents anàlisis.    

Maria-de-los-Angeles-Herrer.jpg-La seva personalitat, la de les dones, queda ben dibuixada allí en l´escriptura?

-És difícil esbrinar-ho en determinats gèneres, perquè hem de tenir en compte que n’hi ha que no conviden a plasmar la personalitat de l’autor/a. Estic pensant ara mateix en escrits com els llibres de fundació o tractats religiosos… Però, en altres com les cartes familiars i les autobiografies espirituals (tot i el control masculí) de segur que hi ha petjades molt interessants. Per això l’edició dels seus textos és fonamental perquè puguem contestar-hi amb més rotunditat.

-Amiga, com ha sigut  treballar amb la Institució Alfons el Magnànim?

Una antástica antástica. La professionalitat i l’atenció són excel·lents, a l’igual que la tasca de difusió de l’estudi. De fet, el volum va ser una de les novetats a la Fira del Llibre 2018 de València i es va presentar el passat mes de juny a la mateixa ciutat. Són moments que no imagines quan comences a investigar un tema que fins fa molt pocs anys patia una evident falta d’interés i de consideració.

-Ens pots fer cinc cèntims d´allò en què està treballant ara?

-Actualment treballe dins d’un projecte d’investigació, ADSO, sobre poesia castellana dels Segles d’Or a la UA. Alhora, continue endavant amb la investigació sobre les lletres femenines en el context valencià i, com que a hores d’ara és importantíssima la tasca de difusió i de divulgació de les autores i i de les obres que ja tenim catalogades, m’ocupe d’un altre projecte per tal de visibilitzar-les. Gràcies.

Allò que ens explica la sinopsi de La fantasia de la historia feminista de Joan Wallach Scott:

En La fantasia de la història feminista Joan Wallach Scott argumenta que las perspectivas feministas en la historia se han enriquecido con conceptos psicoanalíticos, particularmente con el concepto de fantasía. Con un repaso a la evolución del pensamiento sobre el género a lo largo de su trayectoria, esta historiadora pionera explica como la búsqueda de fórmulas con las que explicar convincentemente el género como algo mutable, y no fijo o estable, la llevó a la teoría psicoanalítica, que concibe la diferencia sexual como dilema irresoluble. Scott sugiere que es la lucha inútil de mantener el significado inalterado lo que hace que el género sea un objeto histórico interesante, un objeto que incluye no solo los regímenes de verdad sobre el sexo y la sexualidad, si no también fantasías y transgresiones que rechazan ser reguladas o categorizadas. La fantasía socava cualquier noción de inmutabilidad física o de identidad fija, introduce el deseo en las motivaciones racionales, y contribuye a las acciones y a los acontecimientos que después se narrarán como historia. Cuestionando los parámetros estándar de la historiografía y de las políticas feministas, Scott defiende la fantasía como concepto útil e, incluso, necesario para el análisis histórico feminista.

En Joan Wallach Scott: Fue titular de la cátedra Harold F. Linder de Ciencias Sociales del Institute for Advanced Study de Princeton. El año 2011 se publicó The Fantasy of Feminist History por la Universidad de Duke

 

 

_____________________________________________________________________

Cazarabet

c/ Santa Lucía, 53

44564 - Mas de las Matas (Teruel)

Tlfs. 978849970 - 686110069

http://www.cazarabet.com

libreria@cazarabet.com