La Librería
El Sueño Igualitario
 
 
Se puede encargar al precio de 10 euros a través de 
La Librería de El Sueño Igualitario
libreria@cazarabet.com
Tlfs.  978 849970  -  686 110069
 
200 páginas
20 x 13 cm
 
 

El desig de modernitzar Espanya mitjançant l’educació, que els polítics de la IIª República havien expressat, va tenir un especial ressò entre el col·lectiu de mestres republicanes, les quals intentaren simultanejar la renovació pedagògica i la social. A través de les trajectòries pedagògiques i vitals de Carmen García de Castro, professora de l’Escola Normal de València i de les mestres Francisca Sanchis, Amparo Navarro, Guillermina Medrano i Enriqueta Agut, ens acostarem, per una banda, a la realitat educativa de les escoles valencianes, i, per altra, a la seua irrupció en l’àmbit públic al assumir un triple compromís polític, sindical i social.

 

La introducció del laïcisme, de pràctiques naturistes i higienistes, de metodologies actives i del valencià a l’escola, la preocupació per l’extensió de l’educació a les dones amb la millora de la seua qualitat, la participació en Misiones Pedagógicas i colònies escolars, seran algunes de les experiències en les quals ens detindrem. Al mateix temps, coneixerem la seua implicació activa en la construcció d’una societat democràtica, el que les convertiria, per a les seues alumnes, i en bona mida, per al conjunt de la societat, en nous models de dones: les ciutadanes republicanes.

 

El triomf del franquisme significarà el final del somni. Depurades i sancionades totes elles amb la prohibició d’exercir l’ensenyament en l’escola pública, algunes foren empresonades i patiren l’exili interior, mentre les altres estigueren condemnades a llargs anys d’exili en terres llunyanes.

 

Tot plegat, es tracta de rescatar de l’oblit i fer visibles unes pràctiques educatives i, en especial, unes dones, les mestres valencianes republicanes que foren, veritablement “las luces de la república”.

 

 

 

Carmen Agulló Díaz es llicenciada en Psicologia i llicenciada i doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de València. Autora entre altres publicacions de "Maestros valencianos bajo el franquismo", "La depuración del magisterio valenciano" i " Una escuela rural republicana", "La renovació pedagògica al País Valencià", "La educación de las mujeres durante el franquismo y su evolución en Valencia. 1951-1970."

 
 

La Librería de Cazarabet

libreria@cazarabet.com

c/ Plana Sancho, 17

44564 - Mas de las Matas (Teruel)

Tlfs.  978 849970  -  686 110069