CATÀLEG DE LA COL·LECCIÓ RONALD FRASER DE TESTIMONIS ORALS DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA. Lluís Ubeda Queralt. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Departament de Fonts Orals. Barcelona, 2006

 

 

EMILIO BERNUZ Data naixement: 00-00-19 ? Lloc naixement: Teruel (Mas de las Matas) Militància: CNT * FIJL Professió: Camperol Professió posterior: Tema: GC Aragó Lloc històric: Teruel (Mas de las Matas) * Teruel (Muniesa) * Zaragoza (Farlete) * Andorra Data entrevista: 28-10-1974 Durada entrevista: 1 h, 45 min Transcripció: 55ps.*Ll. Sigles testimoni: EBE Cota: A1 E6 (249) Autorització: A Resum: El testimoni d’Emilio Bernuz és el d’un jove llibertari de Mas de las Matas, membre de les joventuts durant la República i la guerra civil, que inicia la seva participació amb el moviment de desembre de 1933 i, posteriorment, prendrà part en el procés revolucionari col·lectivista del Baix Aragó, enrolant-se primer en la columna Carod Ferrer i, després, en la columna Durruti que esdevindrà XXVI Divisió amb la militarització i on ell romandrà fins la caiguda del front d’Aragó. Serà denunciat per veïns del poble i comdemnat, per la qual cosa restarà dotze anys empresonat. Els principals temes que es desenvolupen al llarg de l’entrevista són els antecedents econòmics, socials i polítics de Mas de las Matas, la formació del comitè del poble, la repressió de reraguarda, la implantació i el funcionament de la col·lectivitat, el front d’Aragó i la militarització de les columnes, la figura de Macario Royo com a líder dels col·lectivistes, i referències al moment actual del poble. La transcripció ha plantejat alguns problemes donat la forma discontinua de parlar del testimoni, alguns noms propis i topònims no ha estat possible contrastar amb altres fonts i figuren tal com han estat expressats, i algun fragment no ha estat possible de transcriure i figura amb un espai en blanc. Bibliografia consultada: - Martínez de Sas, Mª Teresa, Pagés i Blanch, Pelai (coord.). Diccionari Biogràfic del Moviment Obrers als Països Catalans. Ed. Universitat de Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 2000. - Rubio Cabeza, Manuel. Diccionario de la Guerra Civil Española. Planeta. Barcelona, 1987.

 

BENIGNO CASTAÑER Data naixement: 00-00-1910 Lloc naixement: Teruel (Mas de las Matas) Militància: CNT Professió: Fuster Professió posterior: Tema: GC Aragó Lloc històric: Teruel (Mas de las Matas) Data entrevista: 24-04-1975 Durada entrevista: 3 h, 30 min Transcripció: 129ps*Ll. Sigles testimoni: BC Cota: A1 E1 (32-33) Autorització: A Resum:

 

FLORENTÍN CEBRIÁN Data naixement: 00-00-1915 Lloc naixement: Teruel (Mas de las Matas) Militància: CNT Professió: Camperol Professió posterior: Camperol * Obrer Tema: GC Aragó Lloc històric: Teruel (Mas de las Matas) Data entrevista: 28-10-1974 Durada entrevista: 55 min Transcripció: 21ps.*Ll. Sigles testimoni: FCE Cota: A1 E6 (248) Autorització: A Resum: El testimoni de Florentín Cebrián ens narra la seva experiència com a jove camperol d’una família de petits propietaris camperols de sentiments dretans. Quan esclata la guerra i el procés col·lectivista, ell jauns vint anys i, no obstant, al llarg de tota l’entrevista són constants les seves evasives adduint la seva poca edat per a copsar plenament els fets que es succeïen en el seu poble, tot i que s’inscriu a la CNT i participa en la col·lectivitat juntament amb la seva família i, posteriorment, març de 1937, anirà al front republicà. Altre fet de relleu és la seva utilització de refranys i llocs comuns per a respondre a les preguntes de l’entrevistador. No obstant, el seu testimoni és molt útil per entendre la mentalitat camperola tradicional i dóna molta informació relativa al sistema de vida i de producció del camp en un entorn de petita propietat on s’alternaven aquestes feines amb els jornals o els treballs per altri. A nivell de lèxic empra modalitats pròpies de la seva zona. La transcripció no ha plantejat molts problemes, tan sols algun petit fragment no ha estat possible transcriure i figura amb un espai en blanc i algun nom propi no ha estat possible contrastar amb altres fonts i figura tal com ha estat expressat.

 

AGUSTÍ FUSTER Data naixement: 00-00-19 ? Lloc naixement: Castelló (Forcall) Militància: NA Professió: Petit empresari Professió posterior: Tema: GC País Valencià * GC Aragó Lloc històric: Castelló (Forcall) * Teruel (Mas de las Matas) * Teruel (Bajo Aragón) Data entrevista: 28-12-1973 Durada entrevista: 1 h, 40 min Transcripció: 65ps.*Ll. Sigles testimoni: AFU Cota: A1 E2 (61-62) Autorització: A Resum:

 

LÁZARO MARTÍN ESPINOSA Data naixement: 00-00-1919 Lloc naixement: Teruel (Mas de las Matas) Militància: NA Professió: Camperol Professió posterior: Camperol Tema: GC Aragó Lloc històric: Teruel (Mas de las Matas) * Zaragoza Data entrevista: 28-10-1974 Durada entrevista: 1 h, 25 min Transcripció: 38ps.*Ll. Sigles testimoni: LME Cota: A1 E6 (247) Autorització: A Resum: Lázaro Martín Espinosa, petit propietari camperol de Mas de las Matas (Terol), ens relata amb una considerable objectivitat les seves vivències durant la guerra civil en un poble on es va practicar el col·lectivisme. La seva família, sembla que donada la pertinença al Sindicato Agrícola, va ser repressaliada i el seu pare i el seu germà van ser afusellats i ell va haver de participar forçosament en la col·lectivitat fins novembre de 1937 que fuig al bàndol nacional on romandrà com a soldat fins el final de la guerra, amb destí a Saragossa. Els temes de més relleu al llarg de l’entrevista són les condicions de vida i l’economia camperola de Mas de las Matas; l’anàlisi que fa de la col·lectivitat; la problemàtica amb els individualistes enfront de la col·lectivitat i, en aquest cas, principalment amb els membres d’Izquierda Republicana contraris a la col·lectivitat; la repressió de reraguarda; la situació que viu quan es passa al bàndol nacional i la realitat que es troba a Saragossa; i alguna petita referència al moment actual del país. La transcripció no ha plantejat molts problemes, només algun fragment confús resta sense transcriure i figura amb una línia en blanc, i algun nom propi no ha estat possible contrastar amb altres fonts i figura tal com ha estat expressat.

 

INDALECIO PÉREZ Data naixement: 00-00-1919 Lloc naixement: Teruel (Mas de las Matas) Militància: NA Professió: Camperol Professió posterior: Camperol Tema: GC Aragó Lloc històric: Teruel (Mas de las Matas) Data entrevista: 28-10-1974 Durada entrevista: 45 min Transcripció: 22ps.*Ll. Sigles testimoni: IPE Cota: A1 E6 (248) Autorització: A Resum: Indalecio Pérez, jove camperol d’una família de petits propietaris agraris de Mas de las Matas, té en el moment de l’esclat de la guerra i de la declaració del comunisme llibertari uns disset anys, per tant, i segons el seu testimoni, no és gaire conscient dels fets que van succeir en el seu poble, tot i participar dins de la col·lectivitat, assistir a la biblioteca de l’ateneu que es va crear tot just llavors, i que en els primers moments, donat les desavinences amb el seu pare, va deixar de treballar les terres familiars per anar a treballar en un menjador públic i en la col·lectivitat fins que la família també ingressa; posteriorment, al desfer-se la col·lectivitat, tornaran a treballar les terres familiars. El testimoni tracta fonamentalment temes relacionats amb la vida camperola com el sistema de treball, l’economia familiar, la mentalitat i com van viure els canvis que es van produir durant el període col·lectivista. La transcripció no ha plantejat molts problemes, tan sols algun petit fragment no ha estat possible transcriure i figura amb un espai en blanc. També cal destacar la utilització d’un lèxic característic de la regió que, a vegades, no ha estat possible de contrastar amb altres fonts i figura tal com ha estat expressat.

 

MACARIO ROYO LISBONA Data naixement: 00-00-1896 Lloc naixement: Teruel (Mas de las Matas) Militància: CNT Professió: Camperol petit propietari Professió posterior: Tema: GC Aragó Lloc històric: Teruel (Mas de las Matas) * Front d'Aragó Data entrevista: 16-04-1975 Durada entrevista: 2 h Transcripció: 52ps.*Ll. Sigles testimoni: MR Cota: A1 E1 (3-10) Autorització: A Resum: