La Librería de El Sueño Igualitario

Cazarabet conversa con...   Luciano Casali, coeditor de "L'oportunisme de Franco. Un informe sobre la qüestió jueva (1949)" (Afers)

Edicions Afers ens apropa a un treball extraudinari, des de la edició, la introducció i les notes que aporten   Luciano Casali i Lola Harana a la qüestió jueva en el temps de la dictadura franquista des d´un llibre que ja hi estaba depositat a l´ariu i biblioteca del CEHI, L´Espagne et les juefs. El treball que ens aplega des de l´editorial Afers és una aproximació molt forta a l´assumpte dels jueus a Espanya durant la dictadura franquista i ho fa de manera molt rigurosa, com cal.

És el Centre d´Estudis Històrics Internacionals  de la Universitat de Barcelona el que també fa per a que aquest treball que duu el títol L´Oportunisme de Franco. Un informe sobre la qüestió jueva(1949) vegi la llum

Luciano Casali i Lola Harana i Torrejón són dues persones molt lligades a la Universitat de Barcelona i al CEHI i d´aquest vincle surt aquesta edició d´Afers. Aquest centre va ésser fundat l´any 1949 pel profesor Jaume Vicens Vives i és un centre de recerca i documentació especialitzat en historia contemporània d´Espanya i, molt de manera particular, de Catalunya. La trajectòria d´aquest centre és llarga i molt fructuosa, així com les seves activitats i accions que s´encaminen a recuperar i difondre el patrimoni documental…d´aquesta manera s´ha format un impresionant e imprescindible Arxiu-Biblioteca destinat a l´estudi de la nostra historia més recent, fonamentalment la Guerra Civil, l´exili, el franquisme i la Transició. El llibre que edita Afers i del que parlem avui és un clar exemple del compromís del CEHI i de les persones que hi treballen i s´apropen al mateix. Així ,aquest treball, ara editat des de la mirada de Luciano i Lola, explica , de manera molt clara, la relació entre el règim franquista i els jueus a Espanya. Aquest llibre d´Afers  és el resultat de la edició que han fet Luciano Casali i Lola Harana de L’Espagne et les Juifs  . El cert és que el CEHI guarda entre el seu fons documental aquest títol i l´han vullgut ficar a la llum, com a manera de rescat, i el cas és que està tenint molta aceptació perquè ens ajuda a entendre( si és que una dictadura es pot entendre) la dictadura franquista i al seu dictador….

 

Cazarabet conversa amb Luciano Casali

 

Luciano.jpg- Luciano, explica´ns què és i què pretén ser aquest llibre que ha editat Afers?. Fica´ns en antecedents a tots de què és el llibre?

-Durante la Guerra Civil, Franco escribió de su puño y letra muchos folletos contra los judíos que fueron acusados de ser los líderes de la República del marxismo y de todos los males de España. En 1949 el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un librito en el que sostenía que Franco siempre había ayudado a los judíos y que España nunca los había perseguido. Es un documento escrito en francés (muy malo) y se centra en la opinión pública de todas las grandes potencias. Ha sido casi olvidado y no se conserva copia en los archivos, así que pensamos que era interesante publicarlo.

Pero ¿cuál era el verdadero Franco?

Está claro que en 1949, cuando el régimen fue aislado internacionalmente después de la condena de la ONU, Franco necesitaba recuperar la confianza del mundo occidental y en esos años después del "descubrimiento" de Auschwitz, la "cuestión judía" era de gran importancia internacional. ¿Qué podría ser mejor que eso, en esa situación, que decir que Franco siempre había estado contra Hitler y Mussolini, y siempre había ayudado a los judíos?

Era una mentira descarada, pero para las grandes potencias occidentales, en los años de la Guerra Fría, era útil tener un régimen profundamente anticomunista y antisoviético como era lo de Franco y los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia fingieron creer que Franco siempre había protegido los Judíos españoles y ellos lo propagaron a la opinión pública de sus países.

El libro pretende mostrar cómo la política del franquismo trató de ganar el apoyo popular (nacional e internacional) a través de increíbles y enormes mentiras.

-Luciano, el primer que fas en la introducció d´aquest interesantíssim llibre és parlar-nos de com és va “acollir” a una dictadura feixista , la del general Franco, per part de les grans poténcies democràtiques….en realitat va ésser un tema merament d´estrategia política no( estrategia que ja es portava endavant des de la No Intervenció al conflicte que es va generar des del colp d´Estat)?. Explica´ns.

-La actitud del mundo occidental de los años cincuenta era mucho más "grave" que el requerido por la "no intervención", ya que esto representaba una "tolerancia" contra Franco, ello (1953) fue una verdadera alianza con un régimen que nunca había ocultado sus simpatías fascistas y los masacres con las que había tomado el poder; también gracias a la Guerra Fría, podía jactarse de que nunca había cambiado su política nacional e internacional.

-Es cercava cert equilibri, no ( equilibri per part d´uns i d´altres)? Com i de quina manera el varen garantir?

-¿Equilibrio? Las potencias occidentales no pidieron a Franco que  cambiase nada de su política interna (para vaciar las cárceles y los campos de concentración y de trabajos forzados), aceptando todo lo que Franco había hecho y seguía haciendo, a cambio de una política anti-soviética, que no significó ningún cambio para el Caudillo, porque siempre había sido anti-soviético.

-, digues( ho fem per entendre tot molt millor): com van passar els jueus els dies de la Guerra Civil Espanyola?

Hay que tener en cuenta que había muy pocos judíos en España después de la expulsión de 1492, y los pocos que estaban presentes no  tenían ninguna posición política ni económica. Pero lo que es interesante (y nunca ha sido estudiado) es que en España había un antisemitismo generalizado, como es evidente por el hecho de que Franco hizo una parte central de su propaganda contra la República. Una pregunta que creo que es importante y no tiene una respuesta: ¿cómo podría existir un antisemitismo tan extendido y tan profundo en un país que prácticamente no tenía judíos?

-I com els va tractar el règim de Franco durant la primera part de la postguerra?

-Franco estaba completamente desprovisto de escrúpulos morales y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder durante tanto tiempo como sea posiblemente "hasta al cementerio", como dijo una vez. Hacer propaganda contra los Judíos y luego a favor de los Judíos fue sólo una de las opciones que Franco hizo para mantener el poder. Sin lugar a dudas él era profundamente antisemita, anti-masónico y anti-comunista, pero fue sobre todo dispuesto a hacer cualquier cosa por el poder.

-Diplomàcia, jocs d´escacs polític , però quan d ´economía es jugaba en aquest afer?

-No creo que la cuestión de la propaganda de Franco pro y en contra de los Judíos había influencias directas sobre temas económicos. En ese momento Franco era interesado sobrevivir al peligro de ser boicoteado (si quieres: incluso económicamente, el bloque fundamental de las importaciones de petróleo) de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Por otro lado, la Judíos españoles - a diferencia de los americanos - no tuvieron un papel importante en la economía y en los bancos.

-Ben mirat, sí,en Franco era i ha sigut, sempre, un home amb moltes ombres polítiques. Com definiries aquest opurtunisme davant els jueus?

-Los importantes libros de L. Zenobi y Z. Box hablan de la gran capacidad de Franco tenía para hacer propaganda y hacérsela a sí mismo: él sólo estaba interesado en Francisco Franco y todas sus decisiones políticas deben ser juzgadas desde este punto de vista.

 


1011911_676388412376868_703392928_n.jpg
14630
L'oportunisme de Franco. Un informe sobre la qüestió jueva (1949). Luciano Casali, Lola Harana i Torrejón (eds.)
138 páginas       14 x 21 cms.
19,00 euros
Afers«L’Espagne et les Juifs», editat per l’Oficina de Información Diplomática del Ministeri d’Assumptes Estrangers espanyol l’any 1949, és un opuscle inèdit del ric fons de l’Arxiu-Bibioteca del CEHI que ara publiquem traduït i anotat al català. Aquest document posa en relleu un aspecte significatiu de l’autorepresentació del franquisme en un tema que va ser central en la redefinició del règim després de la Segona Guerra Mundial i la fi dels feixismes. Dirigit a l’opinió pública internacional, el text és un exemple de la reinvenció del paper jugat pel franquisme en el tracte donat a la comunitat jueva en els primers anys de la postguerra. L’opuscle ens permet avaluar els malabarismes i les manipulacions que el franquisme va posar en marxa amb la creació del mite de la protecció dels jueus, en un context històric internacional que exigia uns determinats gestos per tal d’acceptar un règim polític instaurat per mitjà d’un cop militar i aliat fins a darrera hora dels règims d’Alemanya i d’Itàlia.

Moltes consideracions han suggerit l’oportunitat de tornar a publicar L’Espagne et les Juifs, no tant perquè (probablement) és l’única còpia del document que ha sobreviscut (a més de la que va utilitzar Avni, però de la qual no en sabem l’origen), sinó perquè es tracta d'un document de gran importància per avaluar un aspecte significatiu de l’autorepresentació del franquisme en un tema que va ser central en la redefinició del règim després de la Segona Guerra Mundial i la fi dels feixismes. Per sobre de tot, vàrem considerar que era important palesar, i a més deixar que el lector constatés, el tipus de propaganda que es desprèn d’aquest document i el desvergonyiment de les mentides amb les quals van construir la «nova identitat» i el «Nuevo Estado».


Aquesta última és, potser, una valoració del franquisme què no ha estat prou tractada. Sabem efectivament que Franco i els seus partidaris (l’Església catòlica, l’exèrcit i la Falange) es van anomenar a ells mateixos «nacionales», és a dir, els defensors de l’estat i de la nació, i van anomenar «revolucionaris», «traïdors» i «rebels» als ciutadans que es van veure obligats a prendre les armes per defensar la democràcia i el legítim Estat republicà. Era una inversió absoluta dels termes i una veritable falsificació de la realitat. Els anomenats «rebels» van ser militarment combatuts, processats i passats per les armes d’un Estat que va néixer com a resultat d’un cop d’estat i d’una guerra lliurada contra les institucions creades per la voluntat dels ciutadans espanyols. Aquesta falsificació completa de les bases sobre les quals es va construir l’Estat franquista va ser generalitzada. La trobem en la vida quotidiana, en les organitzacions de masses, en les imatges pròpies que el règim volia oferir a l’opinió pública nacional i internacional. El «Nuevo Estado» es va mantenir durant quaranta anys. Va ser un Estat no només violent i terrorista, sinó sobretot un Estat construït sobre mentides, i el que és pitjorcom és ben evident en aquest opuscle propagandístic que publiquem— unes mentides flagrants, sense ni tan sols intentar ocultar-les. S’havia de creure la falsedat, encara que fos evident, simplement pel sol fet que aquesta falsedat havia estat proclamada com a veritat pel franquisme.


És per aquestes consideracions que L'oportunisme de Franco. Un informe sobre la qüestió jueva (1949) (Afers

) pot afegir alguns elements addicionals per conèixer millor Francisco Franco i el seu règim.

 

_____________________________________________________________________

LA LIBRERÍA DE CAZARABET - CASA SORO (Turismo cultural)

c/ Santa Lucía, 53

44564 - Mas de las Matas (Teruel)

Tlfs. 978849970 - 686110069

http://www.cazarabet.com/lalibreria

http://ww.cazarabet.com

libreria@cazarabet.com

 

https://www.facebook.com/javier.diazsoro

https://www.facebook.com/sussanna.anglesquerol