captura.jpg07_badenes_topografia.jpgLa Librería de El Sueño Igualitario

Cazarabet conversa sobre...   “Revista Valenciana de Filologia 1” y “La topografia mèdica d'Alzira de 1917”, publicaciones de la Institució Alfons el Magnànim.

 

 

 

 

 

 

Darreres publicacions de la Institució Alfons el Magnànim.

Estem al davant de dos publicacions: la revista valenciana de filología i Topografia mèdica d´Alzira de 1917

La Institució Alfons el Magnànim segueix editant estudis envers la filología ben interesants

En aquest cas ens apropem, un xic, a la Revista Valenciana de filología.

És la segona época d´aquesta revista amb un dossier especial amb Ausiàs March com a protagonista.

Alguns enllaços  que ens poden servir:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ausi%C3%A0s_March

https://www.escriptors.cat/autors/marcha/pagina.php?id_sec=2535

La presentación d´aquest dossier o número especial, dedicat al poeta  Ausiàs March, va a càrrec de Vicent J Escartí.

A aquest mític creador i poeta  valencià, espill de la llengua catalana ,valenciana….li donen o li fan homenatge diferents pplomes, cadascuna escriu des d´una inspiració: Rafael Alemany Ferrer es criu sobre  L´anomenat Cant Espiritual d´Ausiàs March en els testimonis antics de l´obra del poeta; Robert Archer mira al poeta amb Ausiàs Marcha gafa la ploma; Fracesc J Gómez subscriu: Una antología  Marquina a la Barcelona del tercer quart de segle XV; Josep Pujol escriu al voltant de El vici  de “ sobrelalaus” i un lloc d´Aussiàs March( LXII, 1-8); Elena Sánchez-López s´endinsa  reflexionant sobre Anàlisi col-locacional de “dos” i “tres” en els Dictats d´Ausiàs March indicis de la cosmovisió i les idees filosòfiques del poeta i dins aquest dossier especial dedicat al poeta hi reflexiona Marie-Claire Zimmermann amb Sobre l´escriptura d´Aussiàs MARCH.

La revista té un apartat dedicat a la “Miscel-lània”, articles un poc dins una mena de bressol que parla de temes variats. Així Josep  Ginebra escriu sobre El “canvi” i caiguda de preposicions” en el Tirant lo Blanc;  Joseph  Gulsoy  escriu sobre les Aportacions del Vocabulario de  Enguera y la Cnal de Navarrés als estudis del lèxic valencià i xurro;  Salvador Ortells Miralles escriu sobre Les autotraduccions  poètiques al castellà de Joan Fuster—Verbo 1946-1949--, El model  llingüístic creatiu a Catalunya el segle XXI. De l´estabilitat a la resistència des de la ploma de Miquel Àngel Pradilla Cardona; Pep Valsalobre escriu sobreTeatre valencià, teatre mallorquí: notes a dues obres cinccentistes.

Hi ha una molt interesant entrevista en aquesta revista de filología, la que li fa Carles Fenollosa a Joan Francesc Mira.

La revista de filología valenciana, en aquesta segona etapa, duu a terme un treball molt acurat amb l´apartat anomenat Recensions: Joan Vicent Fuertes Zapata ens escriu i a la vegada ens  duu de Viatge per la historia i la literatura de le sterres catalanes, es tracta d´una recensions des de la ploma de Dominique de Courcelles; Versos a plena plana.Poesia i transmissió doctrinal en la València del Barroc a la Il-lustracció escrit per Ramon Mora Galbis, venint des d´una recensió de la ploma d´Antoni López Quiles; Emili Casanova i César Salvo s´encarreguen de l´edició de  Serres , identitats i paraules. III Praules sobre els parlars valencians de base castellanoaragonesa, valencianoaragonesa i castellano murciana que ve des de la mirada de Vicent F García Perales; Joaquím Martí Mestre s´encarrega de dur-nos el tema dedicat a Diccionari de fraseología—segles XVII-XXI--, tema tractat per  Lluís Escartí Carrasco i després es retorna damunt la figura d´Ausiàs March  amb Dictats. Obra completa , tractat per Ricardo da Costa.

Però com deiem  aquesta Institució no para en les seves publicacions, així també s´aporpen, sovint, al món de la ciencia, en aquest cas de la ciencia mèdica. Si mireu l´índex de publicacions veureu que no són poques les publicacions al voltant de la medicina. Ara s´acaba d´editar La topografía d´Alzira de 1917 de Enrique Badenes Gallach.La edició va a càrrec d´Aureliano Lairón  i de Carmel Ferragut.

Forma part, aquest llibre de la col-lecció Estudis Comarcals en el seu nº 7. I es tracten temes com: Alzira , entorn de 1917 a càrrec d´Aureliano Lairón  i de Carmel Ferragut. Aquests dos mateixos estudiosos junt a Ciprià Teodoro Calatayud i Josep Bernadeu- Mestre reflexionen sobre la Topografis mèdicaAlzira  dins el gènere de les topografies contemporànies..

Des d´una mena d´altra mirada es tracta, després, el mateix tema , el de la Topografia mèdica d´Alzira de 1917:edició. El tema el tornen a exposar Aureliano Lairón  i  Carmel Ferragut que introdueixen:La Topografía médica de Alcira des de la ploma de Enriqeu Badenes  Gallach.

L´apèndix del llibre va a càrrec de Josep Bernadeu-Mestre i l´índex dels noms va a càrrec de Carmel Ferragut i Aureliano Lairón .

 

 

_____________________________________________________________________

Cazarabet

c/ Santa Lucía, 53

44564 - Mas de las Matas (Teruel)

Tlfs. 978849970 - 686110069

http://www.cazarabet.com

libreria@cazarabet.com