republicapagesa (1).jpgCazarabet conversa con...   Montserrat Tura, autora de “República pagesa. Vindicació del catalanisme rabasaire” (Pòrtic)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montserrat Tura reflexiona amb Pòrtic Edicions sobre la “vindicació del catalanisme rabassaire”.

Aquest llibre va fer-se i conquerir el Premi Carles Rahola d´Assaig ´.

No deixa d´ esser un llibre a hores d’ara imprescindible per entendre la història contemporània de Catalunya.

El llibre és possible perquè no deixa d´esdevindre el fil argumental de les memòries familiars dels Tura, el que es considerada una nissaga pagesa de Mollet del Vallès….tractant d’aplegar dins allò que hi ha a l´arrere del catalanisme i del republicanisme, així com la seva.

Un llibre que mira de “justificar” i defensar el catalanisme rabassaire.

Allò que ens explica i ens diu la sinopsi del llibre:

Montserrat Tura parteix de la història del seu avi, Feliu Tura Valldeoriola, que fou un dirigent del moviment
rabassaire del tombant de segle XX, el moviment dels pagesos que no tenien terres, que les tenien arrendades pel contracte de rabassa morta. Amb l’arribada de la fil·loxera, els propietaris van aprofitar l’avinentesa per abolir els contractes que mantenien el pagès lligat a la vinya mentre la vinya fos viva. Arran d’aquesta situació, els pagesos es van organitzar entorn del sindicat Unió de Rabassaires, del qual l’avi Tura fou un dels fundadors més actius. Crearen cooperatives autogestionades i aplicaren unes polítiques avançades, cosa que sovint el discurs oficial del país ha oblidat o silenciat. Montserrat Tura sosté que, sense el compromís del món pagès, el catalanisme progressista no hauria dut Catalunya fins on ha arribat.

Montserrat Tura és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Després d'haver treballat a l'Hospital Clínic de Barcelona va entrar a l'Hospital de Palamós, on primer va coordinar el Servei d'Urgències i després en fou directora-gerent. Amb una àmplia trajectòria política, va ser alcaldessa de Mollet del Vallès, el seu poble, durant quatre legislatures. Diputada al Parlament de Catalunya des del 1995, amb diverses responsabilitats, va ser consellera d'Interior (2003-2006) en el Govern Catalanista i d'Esquerres dirigit pel president Maragall i consellera de Justícia (2006-2010) en el Govern d'Entesa del president Montilla. El 2012 va abandonar tots els càrrecs institucionals i orgànics per tornar a la seva carrer professional de metgessa de l'Hospital de Palamós.

Aquesta metgessa i política ha escrit, amb Pòrtic Editors  del Grup 62 el llibre , Estirant el fil, vos deixem ací un enllaç: https://www.grup62.cat/llibre-estirant-el-fil/165024

 

Cazarabet conversa amb Montserrat Tura:

republicapagesa (2).jpg-Montserrat ens pots explicar el per què d’aquest llibre, un llibre d’assaig? .-Què et va fer escriure República pagesa?. Quines van ser les raons? -És un llibre aquest que mostra les reivindicacions del col·lectiu pagès per una , i cap a una república ferma des del  catalanisme? Ho podríem definir així?

-Els rabassaires o pagesos que conreaven vinyes en terrenys als que havien accedit per contractes d’arrendament lligats a la durada dels ceps, poden estudiar-se des de la perspectiva econòmica perquè van molt lligats a la producció de vi i aiguardents i a la crisi de la fil·loxera o poden estudiar-se des de la perspectiva política en el moment que s’organitzen, primer com a sindicats locals o comarcals i més tard com a federació de sindicats i decideixen intervenir en la transmissió del catalanisme polític i en la defensa del republicanisme popular que acabaria guanyant les eleccions l’any 1931.

L’assaig intenta explicar una mica les dues vessants. És un projecte econòmic i polític reeixit que no s’ha explicat gaire i que no pot quedat en el pou de l’oblit.

-Montserrat quines són les teves vinculacions dins el “món rabassaire”?.-Les teves arrels et van deixar molta empremta i és des d´ahí és d´on sorgeix bona part d’aquest llibre, República pagesa o de les reflexions que et porten a escriure aquest llibre? -Et  “pesen ” les activitats I reivindicacions  dels teus familiars, d´ aquells que has conegut I d’alguna manera t’han influenciat?. Fins quin punt?. El teu avi era un rabassaire molt actiu…dels que van deixar memòria…

-Volia explicar el fenomen polític i social que van representar i volia fer-ho demostrant que havien aconseguit millorar les condicions de vida de moltes famílies que aïlladament, sense organitzar-se, sense formar-se, sense espais i maquinaria compartida no haurien assolit el nivell de vida que els permetia veure un futur esperançador per a les noves generacions. Per fer-ho, vaig pensar que posar l’exemple del que havia passat en una família concreta era il·lustratiu i de passada, donava a conèixer l’home que va ser responsable d’aquest moviment sindical autogestionat durant dues dècades.

Trobareu un assaig de capítols curts. Un de context general i un altre de la vida d’aquest rabassaire que era el meu avi i del seu entorn. Les dues coses vinculades fan més comprensible l’abast de la seva capacitat organitzativa i dels seus valors.

-Crec que el llibre té trets pedagògics…que ens vol ensenyar.Com ho veus?

És molt interessant veure com pagesos que treballaven amb les seves pròpies mans tenien una mirada moderna del món, volien que la següent generació fos l’avantguarda del món; parlaven de conrear el coneixement. Eren famílies humils que defensaven els seus drets basta en un antic contracte d’arrendament molt important en el dret català; però el fet de ser humils no els impedia mirar lluny, anar a veure el que feien els vignerons francesos o establir acords amb cooperatives suïsses, alemanyes, bàltiques....

-El moviment de pagesos ha canviat i evolucionat molt d’ençà que en Feliu Tura , el teu avi rabassaire, fos un dirigent dins el moviment rabassaire, oi?

-Com el conjunt del moviment polític que relato, el meu avi primer va ser un líder local, que ja amb el seu pare havien aconseguit organitzar-se amb altres parcers i jornalers i  amb professions vinculades (ferrers, cistellers..)  i establir que en una organització d’iguals, la solidaritat era el valor que els permetria avançar. S’ajudaven uns als altres i constituïen caixes de provisió i societats de socors mutus. Aquesta organització local va anar-se organitzant fins a fer-se una gran Federació anomenada Unió de Rabassaires que des de l’any 1922 influiria molt en les posicions de les formacions d’esquerres catalanes, fins arribar a condicionar el programa d’ERC amb el compromís de redactar una nova llei de contractes de conreu si guanyaven les eleccions. Sense la seva presencia  a tots els racons de la geografia catalana, les candidatures vinculades a ERC no haurien guanyat el 14 d’abril de 1931.Feliu Tura és un clar exponent perquè era un líder social que va presentar-se a les eleccions municipals en la candidatura del Centre Catalanista i Republicà i va adscriure els vots d’aquesta candidatura de la seva població (Mollet del Vallès) a moltes altres candidatures que acabarien donant la victòria al partit de Macià i Companys.

Montserrat Tura Grup 62_1_630x630.jpg-Aleshores els pagesos no tenien terres…aquestes eren de “quatre rics terratinents” que feien i desfeien, oi?. Ara, i des de fa uns anys ,la terra és més dels que la treballen…és més just, però és un treball força desagraït, què ens pots contar des de les teves vivències?

-El dret propi català ha afavorit la concentració de terres. La figura de l’hereu (i la pubilla, quan no hi havia hereu) feia que l’explotació agrària restés compacte i no es dividís quan es moria el titular. Amb les desamortitzacions i els casaments anaven ampliant la superfície de propietat i s’anaven convertint en terratinents. És un fet, vist en una mirada estrictament econòmica, era un model d’èxit perquè es consolidaven masos molt potents. Vist des de la perspectiva social, cada vegada que un hereu (o pubilla) accedia a la propietat , hi havia varis germans que , coneixent molt bé l’ofici de pagès, no podien seguir en el mas i havien de buscar feina a ciutat o anar a treballar per altres. Jornalers, masovers, parcers, era una munió de persones que treballaven les terres sense ser-ne propietaris. Els rabassaires només demanaven que si els seus coneixements els permetien allargar la vida dels ceps, la justícia i l’acció dels terratinents no els la limités a uns anys concrets. Necessitaven una mirada llarga de prosperitat per a poder fer plans i accedir a un cens emfitèutic i aixecar-se una casa humil però que amb molts anys podia arribar a ser pròpia. És la història d’aquests pagesos la que relata el llibre. És la seva intel·ligència col·lectiva i la seva organització la que fa que surtin amb projectes nous de la pitjor crisi del camp català quan la fil·loxera els mata les vinyes i els amos es mostren implacables negant-se a acceptar la causa externa per no rescindir el contracte d’arrendament. Haurien pogut caure en el plany, la queixa, la depressió col·lectiva o la revolta; però prefereixen la proposta i l’organització eficient.

-Allò que està clar és que les grans fortunes s’aprofitaven sempre  i tota l’estona…(lo d’aprofitar el desastre arran de la fil·loxera amb els contractes dels rabassaires, és una mostra), però a l’hora empipa a la raó…ens insulta als que creiem amb valors com la igualtat, la justícia…què en pots comentar-hi?

-Seria una ingenuïtat analitzar aquesta part de la història sense acceptar que el debat sobre l’accés a la propietat i l’acumulació de riquesa han estat temes permanents en la història de la humanitat. El camp català no està exempt d’aquest fenomen i pot mostrar dues grans organitzacions que van portar als humils a organitzar-se intel·ligentment i a aconseguir bona part de les seves reivindicacions. Una, la dels remences, de la que es guarda un llibre a la ciutat de Girona que és reconegut per les NN.UU com a patrimoni de la humanitat per considerar-se el naixement del protosindicat i l’altra la dels rabassaires, més breu i amb altres paràmetres perquè el segle XX ja convivien amb la industrialització. Curiosament, la concentració de la població en les ciutats ha fet oblidar la importància i les lliçons d’aquests moviments.

-Hem reculat envers les reivindicacions pageses…o sigui , avui es reivindiquen coses que ja fa molts anys es tenien per ben assolides?—en això ens passa el mateix en camps com els socials, condicions de treball…--

-La societat ha canviat molt i les reivindicacions també. Persisteix la desigualtat pel que fa a la concentració de riquesa, persisteix els debats de l’accés a la propietat, però ara és la propietat urbana. La pagesia també a canviat. A Catalunya només un 1% de la població viu de treballar el camp. Son propietaris i estan molt mecanitzats. No podem fer una comparativa fàcil amb el temps de la fil·loxera quan el 80% de la població vivia de treballar la terra. Sempre que analitzem fenòmens d’emancipació social han de tenir cura de contextualitzar-los adequadament. El meu llibre intenta fer-ho i sobretot intenta que no s’oblidin les lliçons de la seva lluita.

5620b73791262.jpg-Fins quin punt el catalanisme està en constant osmosis amb aquestes reivindicacions, les de sempre, del món pagès?

-Les reivindicacions expressades per Pi i Margall, Valentí Almirall, Prat de la Riba i tants d’altres, no haurien penetrat en una Catalunya mal comunicada si no haguessin existit pagesos inquiets, que subscrivien les seves reivindicacions. En aquesta extensió del pensament catalanista van participar-hi els propietaris i els arrendataris. Més endavant prendrien camins diferents. És d’aquest camí diferent dels pagesos sense terra, que no van renunciar mai a la reivindicació catalanista i que usaven els seus sindicats com espai d’aprenentatge de la llengua pròpia, del que parla el llibre.

-El camp i el treball al camp té tanta força que repercuteix socialment més enllà del camp i del seu món, no? per què?…és capaç d’això i molt més pel seu afany tan transformador, oi?.

-Els rabassaires eren darwinistes, eren estudiosos de les “ciències naturals”, creien i treballaven per culturitzar les dones i els nens, molts d’ells analfabets fins aleshores. Reivindicaven l’ensenyament públic, obligatori i gratuït fins els 16 anys en les seves resolucions dels anys vint del segle passat. Ara ens explicarien que sense respecte a la natura no tenim futur. Que la manera com obtenim l’energia és fonamental per retornar l’equilibri ecològic al nostre planeta. Ens explicarien que quan triem el que consumim estem triant el model de societat que volem pels nostres fills. Ens implicarien i ens retornarien a les nostres arrels, ens ferien prendre consciencia de la importància de l’hàbitat. Serien moderns, van ser moderns i van demostrar que la prosperitat només la podien aconseguir si treballaven plegats. Junts eren forts.

-Sense el moviment rabassaire, sense la força dels pagesos el catalanisme d’avui no seria allò que és?. Es pot afirmar que el catalanisme d’avui és el que és gràcies “al món rural”?

-El catalanisme polític és un fenomen social que neix a principis del segle passat. És aleshores que no es pot explicar el catalanisme sense els pagesos, perquè Catalunya era pagesa. El llibre també explica com els militars que van aixecar-se contra la República van dir que els seus enemics eren els que al capdavant d’ateneus, associacions i sindicats havien volgut alterar “l’ordre natural de les coses i ocupar el lloc dels poderosos”. Per això van ser perseguits. Per això es van fer comissions liquidadores a cada municipi on hi havia un sindicat rabassaire, per això els van desposseir dels seus “bens comuns” i els van fer desaparèixer com organització i en molts casos com a persones. Per això calia un assaig que n’expliqués la seva importància; perquè des de l’any 1939 no se’n parlava públicament, obertament. Molts catalans som descendents de rabassaires i no coneixem el seu interessant paper en la història del nostre país i de la seva reivindicació social i nacional.

 

 

_____________________________________________________________________

Cazarabet

c/ Santa Lucía, 53

44564 - Mas de las Matas (Teruel)

Tlfs. 978849970 - 686110069

http://www.cazarabet.com

libreria@cazarabet.com