20141210_0237Ecomuseu_Farinera_MNACTEC.jpgLa Librería de Alarifes

 Cazarabet conversa con...   Jaume Perarnau, director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, mNACTEC.

 

 

a8f94cd0-3282-4aa2-b225-d8960cb109a6.jpg-Jaume, què és el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya…?. Des de quan funciona?

-El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) és un museu que, tot i creat oficialment l’any 1984, és el resultat d’una voluntat que arrenca ja a l’època de la Generalitat Republicana (1937) i que es manifesta i consolida en diferents iniciatives i reivindicacions ciutadanes, a partir de 1976, de disposar d’un espai de conservació, recerca i divulgació dels principals i més destacats elements mobles, immobles i intangibles dels processos d’innovació científica, tecnològica i industrial de la societat catalana contemporània.

-Parla´ns una mica de la “xarxa” particular del MNACTEC…d´aquesta xarxa territorial?

-La Xarxa del Sistema Territorial del mNACTEC actualment està configurada per 27 museus i centres d’especial interès patrimonial relacionats, tots ells, amb un apartat temàtic del patrimoni industrial català. La singularitat d’aquesta Xarxa, reconeguda internacionalment, està en el fet d’explicar en el propi lloc de treball i producció, de forma original i autèntica, cada un dels processos més destacats del procés d’industrialització de Catalunya. El conjunt del Sistema explica, mitjançant un discurs museològic global, la totalitat de la industrialització catalana repartida i distribuïda pel conjunt geogràfic de Catalunya amb una clara voluntat d’innovació museològica i de descentralització territorial.

-Què ofereix als visitants el MNACTEC? -Quin és el públic que més visita aquest Museu…?

-El públic que visita el mNACTEC és, majoritàriament escolar (55 %) tot i que ofereix la possibilitat a tots els visitants, de poder conèixer, entendre i veure en funcionament aquells elements més destacats i singulars dels diferents àmbits de la societat industrial. Al mNACTEC qualsevol persona que ens visita pot identificar-se patrimonial, personal i col·lectivament amb les diferents exposicions que mostren diferents màquines i objectes que fins fa ben poc eren d’ús quotidià per a la majoria d’aquesta mateixa societat. Aquest fet d’identificació i coneixement de mecanismes, objectes i elements utilitzats per la majoria de la societat fa que sigui un museu identitari i molt apreciat i reconegut per tothom que ens visita.

-Estem vivint temps de crisi. Amic Jaume ,com afecta això als Museus….? I com s´ha vist d´afectat el MNACTEC…?

-A partir de l’any 2007, aproximadament, la crisi ha afectat de ple a tota la societat però ha incidit, molt especialment, en el patrimoni i la cultura. Dins d’aquests les institucions museístiques i culturals han hagut de fer front a un excessiu i abusiu procés de reducció pressupostària, de personal, de recursos, etc, però encara més greu i flagrant que aquesta reducció de recursos materials ha estat l’arraconament i voluntat d’abandonament intel·lectual i conceptual que, aprofitant la conjuntura econòmica i social, s’ha realitzat per desmuntar, banalitzar i menystenir el coneixement i bagatge cultural i patrimonial col·lectiu de tota una societat. S’han perdut molts recursos pel camí, però en el procés també s’ha perdut la capacitat d’anàlisi, coneixement, professionalitat i identificació del patrimoni i la cultura amb el conjunt de la societat. En el cas del mNACTEC, amb la pèrdua d’autonomia i capacitat de gestió pròpies, el poc personal que ha quedat ha hagut de realitzar un sobreesforç de reajustament i supervivència institucional, econòmica, material i conceptual. Malgrat les difícils circumstàncies que ha hagut de passar el mNACTEC, així com les encara vigents amenaces internes i externes, la salut i viabilitat de la proposta i del projecte es materialitzen en el fet que, malgrat tot, seguim creixent en visitants, en ingressos, en índex de satisfacció, i en valoració i reconeixement estatal i internacional.

maxresdefault.jpg-El Museu té i gestiona exposicions temporals: en base a què i a quins criteris? Com ho feu..?

-El mNACTEC disposa d’una planificació i programació d’exposicions permanents, temporals i itinerants per al període 2015-2018 en que ja estan programades la gran majoria de noves exposicions, noves actuacions i remodelacions a realitzar al llarg d’aquest període. A la vegada, cada una d’aquestes actuacions s’engloba i emmarca dins de 6 grans línies conceptuals de recerca i difusió: “Empreses centenàries”, “Patrimoni industrial”, ”Sectors i processos de la industrialització”, “Els tresors del museu”, “Ciència-Tècnica. Art-Creació” i “Innovació científica i tecnològica”.

-Parla´ns una mica d´aquelles expossicions temporals que més èxit o que més han  estimulat al públic que visita el MNACTEC?

-Hi ha hagut exposicions temporals que degut a l’èxit que han tingut hem hagut d’allargar considerablement el seu calendari d’exposició i, gairebé, han passat a ser exposicions permanents. En aquest sentit, entre les moltes exposicions temporals que s’han realitzat al llarg d’aquests últims anys esmentaria “Viva Montesa”, “Tot és química”, “Una autopista darrera l’endoll” o bé les diferents exposicions relacionades amb les empreses centenàries catalanes.

-Teniu guanyat a pols , aquest any, el Certficat d´Excel-lencia del Tripadvissor..què significa això I quina “força extra” vos aporta com a Museu?

-Ens aporta un refermament de la nostra valoració i posicionament internacional, un reconeixement també davant de la pròpia comunitat cultural catalana i, a la vegada, un repte per a seguir mantenint i incrementant la confiança, el nivell d’exigència i la capacitat de renovació i adaptació que el nostre públic ens demana contínuament.  

-El “Fons Digital” del MNACTEC és fortmidable, una verdadera joia, que gràcies a les noves tecnologies podem gaudir tots. Què en spots comentar?

-Tenim un fons d’imatges, relacionat gairebé de forma especialitzada en el patrimoni i la societat industrial, que voreja les 100.000 imatges. Algunes d’elles de singular i excepcional interès. Gràcies a una tasca constant i meticulosa de l’àrea de conservació i documentació, ara podem ja començar a donar els fruits de la consulta on-line d’aquest fonts a partir de la seva digitalització i documentació. És una tasca realment lenta i meticulosa però que dóna uns fruits molt importants i valuosos. En aquests propers anys anirem ampliant i consolidant aquesta important i destacada línia de treball i recerca del mNACTEC.

1893642d-19b9-4cfb-b526-22e96f9c0565.jpg-Ens parem en dues qüestions: Què és, amic Jaume,  el laboratori del MNACTEC? ; Teniu, amic, un fons editorial molt ric: a qui està obert, com el gestioneu?

-Anomenem “Laboratori del mNACTEC” totes aquelles iniciatives que, mitjançant l’ús i la implementació de noves tecnologies de realitat augmentada, mapping, App’s, codis QR, webs, fotocroma, etc. ens permet facilitar el coneixement dels continguts del propi mNACTEC i de tot el patrimoni científic, tècnic i industrial català a tot un segment de població més avesat a aquestes noves tecnologies. El laboratori del mNACTEC permet conèixer i difondre sense la necessitat d’una forma presencial al propi museu.

Pel que fa al fons editorial, la recerca i la divulgació, especialment la relacionada amb el patrimoni industrial, ens porta a que, en col·laboració amb editorials especialitzades,  al llarg dels anys anem donant sortida a diferents treballs relacionats amb aquesta temàtica i havent assolit, també, i de forma progressiva, un bon nombre de títols

-Des de la web, també podem disfrutar i ens podem fer una idea  d´expossicions com: la que ens explica com és l´electricitat, com es transporta i gestiona… (en un temps en que aquest bé està a l´ull de l´huracà). Quines reaccions té la gent durant la visita a aquesta expossició?

-Nosaltres intentem sempre, en primer lloc, facilitar, fer entendre i donar a conèixer el saber científic i tècnic de la nostra societat. Saber les el perquè es fan i es produeixen les coses. Immediatament, però, el museu modern, que ha de tenir un posicionament social inqüestionable, també ha de fer que el visitant, per si mateix, valori i entengui tots els “pros” i “contres”, les causes i les conseqüències, els avantatges i desavantatges que els avenços científics i tècnics representen per al conjunt de la societat contemporània. Sense defugir els inevitables conflictes socials i ètics que aquestes innovacions poden comportar. El cas de l’exposició que explica la generació i transport de l’electricitat mitjançant l’alta tensió n’és, al meu entendre, un bon exemple.

-Veig l´expossició “Viva Montesa” i pareix que sento les explicacions de gents de la generació del meu pare arran de motos .La Montesa és, a més, part de la historia de la industria catalana…ja que fou una marca mítica i emblemática. Què ens podeu contar?

-És un bon exemple del que us explicava abans. La majoria de la societat d’arreu del món s’identifica amb els continguts dels museus de ciència i tècnica i dels elements del patrimoni industrial d’arreu del món perquè és un patrimoni propi i identitari d’aquesta mateixa societat. És un patrimoni viu perquè l’ha conegut i utilitzat directament aquella mateixa que ara el contempla de forma passiva. Aquest sentit d’identificació amb un patrimoni cultural que és seu, propi i immediat de la mateixa societat que el conserva i el difon es produeix per primera vegada a la història de la humanitat. I aquest fet singular és el que fa que sigui, malgrat molts anomenats “leaders” encara no ho vulguin veure, un patrimoni cada vegada més preferent, volgut, reconegut, reclamat i valorat per la nostra societat.

-El MNACTEC i la xarxa territorial s´han vist molt valorats perquè heu fet promoció dels valors d´ecoeficiència i sostenibilitat. Així destaqueu per estalviar energía, aigua, gestionat amb eficiencia els residus, fa un ús eficient dels seus espais, té compte i guarda cura de la contaminació per sorolls i per les vibracions, dels criteris de mobilitat, del concepte de “compra” i consum…Això diu molt d´un Museu i de la “concepció” que es té déll…però sempre deu semblar que ens quedem cuurts no?

-Si expliquem els processos d’industrialització expliquem també l’ús i explotació dels recursos naturals. I, com he dit abans, si expliquem els avantatges de la modernitat, també hem d’explicar els desavantatges que la sobreexplotació, la sobreproducció i el sobreconsum poden comportar. Aquestes explicacions, ajuntades amb la inexcusable necessitat de posicionament i compromís social dels museus i de les institucions culturals del segle XXI ens porta a realitzar, per convicció però també per necessitat, actuacions de posicionament social i mediambiental com les que anem fent dins del propi museu per a incrementar-ne la sostenibilitat i ecoeficiència.

576_1407410991P25.jpg-Per això el MNACTEC vol aportar un gra de sorra més fent i oferint informació i educación ambiental per tot això, no?

-Exactament

-Mentrestant estic fent aquesta entrevista veig com a nova exposició Galetes Trias. Una altra aposta que ens aporta records i “sabors” d´anys arrere. Segurament que aquesta expo aporta quelcom de particular amb la resposta dels que visiten el Museu?

-Sí. Forma part d’aquella línia d’empreses centenàries catalanes que, malgrat el pas del temps, han sabut adaptar-se, reinventar-se i posicionar-se de nou en el mercat internacional del segle XXI sense oblidar el seu bagatge i patrimoni empresarial. El cas de Galetes Trias n’és una nova mostra d’empresa familiar de producció de galetes reconvertida a una gran fàbrica que innova productes agroalimentaris de primer nivell i que exporta la seva producció i la seva tradició industrial a més de 24 països d’arreu del món.-

-Jaume, veieu que Terrassa guanya amb aquest projecte museístic? Què creieu que aporten els museus a les ciutats?

-El mNACTEC és la única institució cultural catalana, amb la categoria de nacional, que s’ubica fora de la ciutat de Barcelona. L’existència i pervivència del mNACTEC com a Institució cultural catalana de primer nivell és una necessitat cultural i intel·lectual inqüestionable, una obligació descentralitzadora, mitjançant la seva xarxa, que vincula, organitza i dinamitza a tot el territori català de forma modèlica i exemplar i, també, un element de retorn econòmic i social al conjunt del territori que sovint les pròpies autoritats no en són conscients. Precisament abans d’acabar aquest any tindrem uns primers resultats d’un estudi encomanat a la facultat d’econòmiques de la Universitat de Girona i a un grup de recerca especialitzat d’ESADE que avalua i quantifica que representa econòmicament per a la ciutat de Terrassa i la seva comarca l’existència d’un museu nacional com el mNACTEC. Per al proper any aquest estudi de retorn i impacte econòmic i social l’ampliarem al conjunt de tota la xarxa temàtica territorial d’arreu de Catalunya.

jaume-perarnau-egarec.jpg-Una persona que estimi el món de la ciencia i la tècnica i que sigui de Catalunya o no, però que  senti sesibilitzat per tot això…com pot contribuir al projecte del Museu? Com fer-se soci i quines avantatges pot tindre un soci?

-La gent interessada en el patrimoni industrial, científic i tècnic, i també en el propi museu, i que vulgui fer-se amic i/o soci, pot fer-ho a través de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC), una de les principals entitats responsables, a finals dels anys 1970, de la reivindicació i necessitat de que Catalunya tingués un museu tècnic i industrial de referència.

-Un Museu té que tindre un enllaç envers el món educatiu. Com ho fa el MNACTEC?

-Mitjançant un bagatge singular assolit al llarg de molts anys de treball que representa poder ser un dels museus de Catalunya amb més incidència i visites al món educatiu. La capacitat d’ensenyar i incentivar el coneixement, el saber i la cultura científica i tècnica és fonamental per a incentivar i promoure el coneixement i el nivell cultural general de la nostra societat futura. Obviar i arraconar la cultura científica i tècnica dins dels coneixements i prioritats culturals i patrimonials del segle XXI són errades fonamentals que una societat que es vulgui considerar i ser moderna, progressista i innovadora, que vulgui tenir un futur, no es pot permetre.

 

 

Anem a fer el tast una passetjada pel MNACTEC fent ús dels seus enllaços ?

La Marca de Motos Montesa: Història i remanticisme a dues rodes.

http://www.mnactec.cat/ca/exposicio-detall/viva-montesa

El viatge i el camí de l´electricitat:

http://www.mnactec.cat/ca/exposicio-detall/una-autopista-darrere-lendoll

L´expossició Galetes Trias:

http://www.mnactec.cat/ca/exposicio-detall/galetes-trias

L´expossició temporal:”Les Bases del futur”:

http://www.mnactec.cat/ca/exposicio-detall/les-bases-del-futur-ciencia-i-tecnica-a-la-mancomunitat

El laboratori i les sales de laboratori del MNACTEC:

http://www.mnactec.cat/ca/el-museu/laboratori-mnactec

Si t´agrada la Ciència i la Tècnica et pots fer soci:

 

Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya:

http://sistema.mnactec.cat/

 

_____________________________________________________________________

LA LIBRERÍA DE CAZARABET - CASA SORO (Turismo cultural)

c/ Santa Lucía, 53

44564 - Mas de las Matas (Teruel)

Tlfs. 978849970 - 686110069

http://www.cazarabet.com/lalibreria

http://ww.cazarabet.com

libreria@cazarabet.com