La Librería de Cazarabet Indignado

Sin título-1.jpgCazarabet conversa con...   Món Sanromà, editor del libro "L'ombra de la Pau" de Alfons Banda (Angle)

 

 

El llibre arreplega els millors textos d'un actor cabdal del pacifisme català.

Des de la democràcia fins a la gestió de conflictes, passant pels drets humans, l´educació per la pau, les arrels militars i econòmiques del sistema actual, l´opinió pública o el procés sobiranista de Catalunya, Banda va tractar tots els temes que marquen el camí per assolir una cultura de la pau.

'L'ombra de la Pau' és un recull de 82 textos breus d'Alfons Banda (1944-2014), que ens permet conèixer l'esperit del pensament pacifista de qui va ser creador de la Fundació per la Pau i impulsor de l'ICIP. Els textos tracten una diversitat àmplia de temes (democràcia, drets humans, gestió de conflictes, educació per la pau, desarmament, opinió pública, procés sobiranista...) sobre els quals Banda va reflexionar al llarg de la seva vida. El llibre s'ha publicat dins la col·lecció 'Clàssics de la pau i la noviolència' (ICIP i Angle Editorial) i ha estat possible gràcies a la col·laboració de la família d’Alfons Banda, l’ICIP i FundiPau.


L'acte de presentació del llibre comptà , en el seu dia(el 19 de febrero del 2015), amb la participació de Tica Font, directora de l'ICIP; Carme Suñé, vicepresidenta de FundiPau; Fèlix Martí, filòsof i destacat activista per la pau i la noviolència; i Toni Soler, amic de la família

Alfons Banda, creador de la Fundació per la Pau i impulsor de l’Institut Català Internacional per la Pau, és un personatge cabdal del moviment pacifista català de les últimes dècadesL’ombra de la Pau recull 82 textos breus que permeten conèixer l’esperit del seu pensament.

Des de la democràcia fins a la gestió de conflictes, passant pels drets humans, l’educació per la pau, les arrels militars i econòmiques del sistema actual, l’opinió pública o el procés sobiranista de Catalunya, Banda va tractar tots els temes que marquen el camí per assolir una cultura de pau.

Alfons Banda (Girona, 1944 – Barcelona, 2014) Fou professor de Química i director dels Jesuïtes Casp i, posteriorment, dels Jesuïtes Sant Ignasi de Sarrià. L’any 1983, influït pel pensament i el coneixement personal del premi Nobel de la Pau Seán MacBride Alfons Banda, creador de la Fundació per la Pau i impulsor de l’Institut Català Internacional per la Pau, és un personatge cabdal del moviment pacifista català de les últimes dècadesL’ombra de la Pau recull 82 textos breus que permeten conèixer l’esperit del seu pensament.

Des de la democràcia fins a la gestió de conflictes, passant pels drets humans, l’educació per la pau, les arrels militars i econòmiques del sistema actual, l’opinió pública o el procés sobiranista de Catalunya, Banda va tractar tots els temes que marquen el camí per assolir una cultura de pau.

Interessant:

http://www.flama.info/modules.php?name=news&idnew=16078&newlang=spanish&idsource=2

 

Cazarabet conversa amb Món Sanromà.

mon.jpg-Món, si us plau, per aquells que no coneguin prou la figura d’Alfons Banda, què ens pots explicar d’ell?

-Espòs d’Àngels Roca, pare de la Ruth i la Joana i avi de la Clara, Alfons Banda va ser un personatge cabdal del moviment pacifista català de les últimes dècades. A part d’ensenyar química i dirigir institucions educatives, Banda va crear Fundació per la Pau i va impulsar l’Institut Català Internacional per la Pau. Fill d’una família amb diferents ideologies, des de petit va aprendre a mitjançar i pacificar durant els dinars familiars. Al llarg de la seva vida va escriure una gran quantitat de textos, així com llibres sobre educació per la pau i cultura de pau. No es va cansar mai de lluitar per una opinió pública informada i compromesa perquè “el convenciment de l’opinió pública és la forma més formidable que tenim a l’abast per transformar la societat”.

-El propòsit d’aquest llibre és que ens posem a treballar d’una vegada per totes per la pau?

-Jo diria que el llibre té dos propòsits. D’una banda, hi ha el tema de l’homenatge. Tant la Fundació per la Pau com l’Institut Català Internacional per la Pau tenien la necessitat de fer un homenatge a Alfons Banda, qui tant ha fet per al moviment per la pau. Rafael Grasa, Xavier Masllorens i Quico Gusi, autors del pròleg i impulsors del projecte, parlen en nom de les institucions que representen, però també dels seus treballadors i jo diria que de tots els implicats en el moviment pacifista català. És una manera de donar les gràcies a Alfons Banda per la seva feina.

D’altra banda, sí, el propòsit d’aquest llibre, així com de la majoria de textos d’Alfons Banda, és activar l’opinió pública i començar a treballar i educar per la pau. Tal com Banda explica en un dels seus escrits, l’educació per la pau és una acció exercida sobre tota la societat i sobre totes les persones que la formen (no tan sols les accions dutes a terme en el marc escolar), amb l’objectiu d’impregnar de criteris pacifistes totes les formes d’educació. Aquesta acció hauria de ser dirigida a nivell de estatal, però com que no és així també pot ser dirigida per un moviment que parteixi del moviment pacifista, i llibres com aquest sens dubte hi contribueixen.

005a715.jpg-Què em pots dir d’Àfrica? Un continent tant meravellós com ferit des de les arrels més tendres que, per exemple, utilitzen a la infantesa per a fer la guerra o per l´explotació laboral.

-En paraules d’Alfons Banda, Àfrica hauria de ser assumida com un repte. En la història de la humitat hi ha molts horrors africans dels darrers segles. Des de les increïbles caceres d’homes i dones per ser venuts com a esclaus fins al genocidi ruandès; des de les guerres colonials, fins als règims racistes; des de les fams periòdiques, a les impensables condicions de mort de milions d’infants. I sempre, en les fons de totes les tragèdies, hi ha la innegable responsabilitat dels països tècnicament avançats però, encara en tants aspectes, èticament impresentables. Banda explica en un article que Àfrica, tal com la coneixem avui, és una monstruosa criatura de la civilització occidental.

-Una vegada un senyor em va dir: “Israel i Palestina mai viuran en pau….”; jo em resistia a creure´l, però cada dia que passa i veient el comportament, sobretot, d´Israel, no sé què dir-te...

-Israel és un tema recurrent en els textos de Banda. En més d’una ocasió ha destacat el que Israel podria representar tenint en compte la seva creació: “referència dels pobles oprimits, perseguits, massacrats i ressuscitats”, i ha lamentat en el que s’ha convertit: “un poble de cor sec, dominat per la por i abandonat a la paranoia, un poble desgraciat que escampa la desgràcia”. La clau del problema rau en el fet que Israel ha fet de la força l’element essencial de la seva seguretat, cosa que a la llarga el que fa es crear més inseguretat.

Però estic segur que Alfons Banda, a pesar de tot, mantindria l’esperança i no renunciaria a un món en pau.

-S´ha d´educar per a la pau des de la infantesa? Quina cultura podem impulsar en indrets com les escoles?

-Sí, cal educar per la pau des de la infantesa, però la població adulta no pot quedar-ne al marge perquè tal com va passar, per exemple, amb la informàtica, quan apareix un nou repte tota la societat s’ha de mobilitzar en el sentit adequat.

Alfons Banda proposa uns principis en els quals caldria reflexionar abans de fer qualsevol acció educativa. En primer lloc, cal entendre que on hi ha persones hi ha conflictes, i que els conflictes poden ser-hi, però cal evitar-ne la solució violenta. En segon lloc, la pau no és una reivindicació momentània i puntual que pot assolir-se un sol cop, sinó un procés històric, peculiar i sense precedents. En tercer lloc, no és possible viure sense acceptar un cert risc. L’afany obsessiu per eliminar riscos acaba per crear-ne de nous. En quart lloc, la pau no és gratuïta; la pau té un preu que cal pagar amb el treball personal, solitari, fet de cara a la pròpia interioritat, i amb el treball social, solidari, fet de cara a la societat. En cinquè lloc, cal crear estratègies per la pau, cosa que significa potenciar la investigació per la pau. I en sisè lloc, cal entendre el concepte d’interdependència. El món s’ha fet petit però l’home no s’ha fet gran.

Mo_n_argazkia.jpg-Quina valoració fa Alfons Banda dels drets humans?

-Per Alfons Banda els drets humans han significat el principal element de valoració moral de les organitzacions humanes. Hi ha una coincidència, teòrica però amplíssima, sobre el fet que els drets humans han de ser respectats en la seva integritat a tot arreu, en tota mena d’àmbits, des de la família a la política, i en qualsevol cultura.

Però en alguns dels seus textos Banda lamenta que les coses no són ben així i que, al costat d’avenços innegables, es produeixen regressions certes en la sensibilitat social que està a la base del predicament de què gaudeixen els drets humans. Avui encara es tortura, avui encara hi ha pena de mort, avui encara s’humilien infants i es maltracten dones... Alfons Banda diria que avui encara ens cal, tant com sempre, proclamar, vigilar i exigir.

-Quina opinióAlfons Banda sobre la democràcia?

-Per l’Alfons la democràcia s’ha de practicar, si no es degrada. Argumenta que la democràcia ha de sevir per establir prioritats polítiques i confiar-ne la gestió, temporalment i críticament, a qui sembli capaç, i que cal vigilar i fer complir les bones pràctiques democràtiques.

-Crec que tot això només ho pot salvar la ciutadania i la seva conscienciació envers els problemes. Cal que reconegui els propis i els de la resta. Crec que falta més consciència ciutadana per assolir una pau verdadera.

-Exacte. Per Alfons Banda la ciutadania és la clau, és qui té el poder i qui ens pot apropar a la pau. El llibre ofereix una perspectiva històrica que demostra que els terratrèmols socials (per exemple, les manifestacions contra la guerra d’Iraq) provoquen terratrèmols polítics (per exemple, un canvi de govern). Banda també arriba a la conclusió que les idees que provoquen un terratrèmol social acaben per imposar-se (per exemple l’Estatut, el final d’ETA, la deslegitimització del Tribunal Constitucional o la derrota del PP després d’haver donat suport a la invasió de l’Iraq) perquè, com afirmava Péguy “quan una idea simple pren cos social s’esdevé una revolució”.

 

 

 

Sin título-1.jpg20753
L'ombra de la Pau. Alfons Banda.Pròleg de Rafael Grasa, Francesc Gusi i Xavier Masllorens. Edició de Món Sanromà
232 páginas        14,5 x 23 cms.
15,00 euros
Angle
Els millors textos d'un actor cabdal del pacifisme català

Alfons Banda, creador de la Fundació per la Pau i impulsor de l’Institut Català Internacional per la Pau, és un personatge cabdal del moviment pacifista català de les últimes dècades. L’ombra de la Pau recull 82 textos breus que permeten conèixer l’esperit del seu pensament.

Des de la democràcia fins a la gestió de conflictes, passant pels drets humans, l’educació per la pau, les arrels militars i econòmiques del sistema actual, l’opinió pública o el procés sobiranista de Catalunya, Banda va tractar tots els temes que marquen el camí per assolir una cultura de pau.

Leer fragmento:  http://www.angleeditorial.com/tasts/ombradelapau.pdf


Alfons Banda (Girona, 1944 – Barcelona, 2014) Fou professor de Química i director dels Jesuïtes Casp i, posteriorment, dels Jesuïtes Sant Ignasi de Sarrià. L’any 1983, influït pel pensament i el coneixement personal del premi Nobel de la Pau Seán MacBride, va crear la Fundació per la Pau. El 1999 va impulsar la creació de l’Institut Català Internacional per la Pau, que es va materialitzar el 2007.

 

 

_____________________________________________________________________

LA LIBRERÍA DE CAZARABET - CASA SORO (Turismo cultural)

c/ Santa Lucía, 53

44564 - Mas de las Matas (Teruel)

Tlfs. 978849970 - 686110069

http://www.cazarabet.com/lalibreria

http://ww.cazarabet.com

libreria@cazarabet.com