Cazarabet conversa sobre...   noves edicions de la Institució Alfons el Magnànim.

 

 

Noves edicions de la Institució Alfons el Magnànim.

 

05_vizcaino_recerca.jpgTono Vizcaíno Estevan per al Institut Alfons el Magnànim i per al centre valencià d´estudis i d´investigació reflexiona i descriu el pensament rebuscant sobre els orígens valencians des del passat llibre i ho fa amb: A la recerca dels orígens. El passat íber en l´imaginari col·lectiu valencià.

Aquest llibre va ser presentat a primeries de desembre a la ciutat de València tenint com escenari a la Institució Alfons el Magnànim i al Centre Valencià d´Estudis i d´Investigació. L´autor va estar acompanyat de Carmen Aranegui (catedràtica d’Arqueologia de la Universitat de València) i Vicent Flor (director del Magnànim)…l´acte va ésser organitzat pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació tenint com escenari a l´Aula Capitular del Centre del Carme.

Allò que ens diu la editorial sobre el llibre:

Els hem vist a l'escola, en museus i jaciments arqueològics, en publicacions de caràcter divulgatiu i fins i tot -amb un poc de sort- també en la televisió, però... Quin lloc ocupen veritablement els ibers en l'imaginari col·lectiu valencià?
Aquest llibre es proposa explorar la imatge que s'ha construït sobre la cultura ibera al territori valencià durant les darreres dècades, concretament des de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia (1982) fins l'actualitat, un període clau en la configuració de la identitat valenciana que ha anat acompanyat d'una ferma voluntat de reinventar els orígens.
Partint d'una revisió minuciosa del procés de construcció d'allò iber entre els segles XVI i XX, l'estudi analitza, d'una banda, com es representa aquesta cultura als mitjans de comunicació i quins són els estereotips que s'hi associen; i, d'altra, les maneres en què la societat valenciana percep i imagina aquest passat remot en l'actualitat.
Tot plegat, A la recerca del orígens obri una nova mirada sobre els ibers en la qual, per primera vegada, la vertadera protagonista és la societat del present.   

autor , en Tono Vizcaíno Estevan:

És llicenciat en Història i doctor en Arqueologia per la Universitat de València. El seu interés per les cultures antigues de la Mediterrània l’ha portat a participar en excavacions a Espanya, Itàlia, Grècia i al Marroc. Actualment desenvolupa la seua activitat professional al voltant de la gestió del patrimoni i l’estudi de les relacions entre arqueologia i societat.

 

 

mira.jpgDes de la col-lecció Arxius i documents ens aplega El cercle màgic. Assaig sobre cultures, pobles i nacions (1973-2008) des de l´experta i certera ploma de Joan Francesc Mira.

Allò que ens diu la Institució Alfons el Magnànim:

Aquesta compilació és el resultat d’una meditada i consensuada selecció de textos, redactats i publicats sota diferents formats i dins d’un marc cronològic de gran abast (des de la dècada de 1970 fins, pràcticament, els nostres dies). La varietat i l’extensió temporal de la compilació ens dóna idea de la prolífica producció de Mira i, al mateix temps, la seua dedicació pionera a l’antropologia social el situen, ja en els anys setanta, com una figura fundacional d’una disciplina acadèmica llavors emergent, tant al País Valencià com a l’Estat espanyol. No debades, la seua capacitat de mirar i escriure des d’una perspectiva antropològica ha continuat present al llarg de la seua vida, tal com queda ben reflectit en aquest llibre. Els textos seleccionats ofereixen una anàlisi relacional d’alguns dels ítems que han marcat la seua trajectòria intel·lectual, com ara l’evolució de les societats tradicionals o la construcció dialèctica entre cultura, identitat i nacionalisme, en un sentit ample i plural, i sempre sota la seua excepcional lent antropològica.

Joan Francesc Mira:

Joan Francesc Mira i Casterà (València, 1939) és va llicenciar en Filosofia per la Pontificia Universitas Lateranensis de Roma i en Filosofia i Lletres per la Universitat de València. Catedràtic de Grec a Castelló de la Plana, va compaginar la docència amb una exhaustiva recerca etnogràfica al nord del País Valencià. Va col·laborar amb equips de recerca en el Laboratoire d’Anthropologie Sociale de la Sorbona i el Collège de France (París), el Consell Internacional de Ciències Socials–UNESCO i professor visitant a la Universitat de Princeton. A València va crear i dirigir l’Institut Valencià de Sociologia i Antropologia Social de la IVEI i el Museu Valencià d’Etnologia. Ha sigut professor de Filologia Grega a la Universitat de València i a la Jaume I de Castelló. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans i de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, ha presidit Acció Cultural del PV. Novel·lista, traductor de clàssics i columnista, i ha estat reconegut amb destacats guardons, com el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes o la Medalla d’Or de la ciutat de Florència.

 

 

71_magnanin_0.jpgLa mateixa col-lecció ha tret El Magnànim: setanta anys de cultura valenciana des de la edició de Gustau Muñoz que guarda cura d´aquesta edició.

Un llibre per a seguir el bateg i el dia a dia de la Institució Alfons el Magnànim.

Allò que ens conta la Institució:

a Institució Alfons el Magnànim concentra en su historia el conjunto de contradicciones, logros, aspiraciones y frustraciones de una sociedad, circunstancia que la hace de un enorme interés como reflejo, como espejo, de un tiempo y de un país. El 2018 se cumplen setanta años de funcionamiento del Magnànim. Nacido en un tiempo oscuro, ha conocido etapas muy diferenciadas, algunas luminosas, y otras no tanto. Su contribución a la cultura valenciana es incontestable. Sus contradicciones, también. Podremos ver aquí el interés de reconstruir y recorrer una trayectoria rica e intensa, compleja y con altibajos, que ha reflejado la evolución de la sociedad valenciana.

La historia del Magnànim –y de la IVEI– se puede seguir con el rigor y el detalle oportunos en el estudio del investigador Santi Cortés. También la de la histórica revista Debats, analizada por Francesc Martínez Sanchis.

La historia de la Institució, además, se enmarca en su contexto cultural e intel·lectual con los trabajos –a cargo de Pau Viciano, Francesc Hernàndez Dobón, Pedro Ruiz-Castell, Vicent Simbor, Miquel Nicolás, i Gonçal López-Pampló– que conforman la segunda parte del presente volumen y esbozan lo que podria ser una historia de la cultura contemporánea en el País Valenciano. Concretamente de la historiografía, la sociología, la ciencia, la problemática de la lengua y la literatura y el ensayo en los últimos setenta años. Un conjunto de ámbitos del saber que conforman el trasfondo de la Institució, en los que el Magnànim ha hecho, a lo largo del tiempo, una aportación considerable.

La Institució Alfons el Magnànim trau un dossier dedicat a Curial e Güelfa dins el segon número de la Revista Valenciana de Filologia.

Els filòlegs i els amants, que no són pocs, de les particularitats de la nostra llengua, farn un bon tast d´aquest darrer número de la revista de filología que edita la Institució Alfons el Magnànim.

Allò que ens trobarem en aquest número, el segon, de la revista valenciana de filología:

Presentació per Vicent J. Escartí
Però quants destinataris Curial e Güelfa per Júlia Butinyà
El model lingüístic de Curial e Güelfa per Antoni Ferrando Francés 
Sobre la novel·la grega en Curial e Güelfa: la novel·la de Cimone per Sònia Gros Lladòs
La "descriptio puellae" en el Curial e Güelfa per Mabel Mezza
Nous documents sobre Enyego d'Àvalos per Paolo Ponzù Donato
Cap a una nova interpretació del Curial per Abel Soler

Miscel·lània:
Teodor Llorente, traductor i creador per Irene Atalaya
Mateu Vicent Benet: la importància d'un bandoler valencià en la literatura popular impresa (segles XVII-XVIII)per Alejandro Llinares
Pseudònims i anònims de Joan Fuster en la revista Verbo (1946-1956) per Mireia Ferrando Simon
¡Avant! Un poema inèdit de Vicent Blasco Ibáñez -revisat per Constantí Llombart per Lluís Roda
Les locucions verbals: sintaxi, semàntica i pragmàtica per Pelegrí Sancho

Entrevista:
A Josep Lozano per Carles Fenollosa

Recensions:
M. A. Herrero. L'univers literari de les escriptores valencianes dels segles XVI-XVIII per Lliris Picó 
Ferran Carbó. Els versos dels calaixos. Sobre Llibre de meravelles de Vicent Andrés Estellés per Irene Mira-Navarro
Abel Soler. La cort napolitana d'Alfons el Magnànim: el context de "Curial e Güelfa" per Vicent Martines
Carles Salvador. Obra poètica completa. Introducció i edició. Lluís Meseguer per Jaume Garcia Llorens
Vicent Beltran Calvo & Carles Segura-Llopes. Els parlars valencians per Jordi Colomina

 

 

_69_arxiu_llom_41_24_x_18_copia_0.jpgSegundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura.

La Institució Alfons el Magnànim recopila en un magnífico  libro el periplo de la cultura desde cursos, memorias, testimonios, textos marginales y apéndices desde València a París pasando en Madrid , Barcelona y París, en 1937….en plena contienda de la Guerra de España.

La edición de este volumen, el estudio introductorio y la compilación de textos, trabajos y demás es de Manuel Aznar Soler.

El libro forma parte de la colección Arxius i documents.

Aquello que nos cuenta la entidad editora, la Institució Alfons el Magnànim:

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació acaba de publicar, en su colección Arxius i Documents, un título fundamental para entender la política cultural de la República durante la Guerra Civil. El Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura (València-Madrid-Barcelona-París, 1937) ha sido editado y compilado por Manuel Aznar Soler(València 1951), quien también ha hecho el estudio introductorio. Aznar es catedrático de literatura española contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona y director desde 1993 del Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL). 

Una gran reunión con la cultura como objetivo

El Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura -inaugurado el 4 de julio de 1937 en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Valencia, entonces capital de la República española, y presidido por el doctor Juan Negrín- constituyó el acto de propaganda cultural más espectacular organizado por el gobierno republicano durante los años de nuestra guerra. En efecto, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura organizaron este Congreso, que celebró también sesiones en Madrid, Barcelona y París, y en el que participaron algunos de los mejores escritores antifascistas de todo el mundo (Rafael Alberti, Louis Aragon, Julien Benda, José Bergamín, Jean-Richard Bloch, Bertolt Brecht, Alejo Carpentier, Malcolm Cowley, Ilya Ehrenburg, Raúl González Tuñón, Nicolás Guillén, Langston Hughes, Vicente Huidobro, Mijaíl Koltzov, Jef Last, María Teresa León, Antonio Machado, André Malraux, José Mancisidor, Juan Marinello, María Osten, Pablo Neruda, Octavio Paz, Carlos Pellicer, Nicola Potenza, Gustav Regler, Ludwig Renn, Carles Salvador, Anna Seghers, Jaume Serra Húnter, Arturo Serrano Plaja, Stephen Spender, Anne Louise Strong, Sylvia Towsend Warner, Tristan Tzara y César Vallejo, entre otros), para expresar la solidaridad de la intelectualidad antifascista internacional con el gobierno republicano del Frente Popular, es decir, con la democracia y con la libertad.

El presente libro, además de un ensayo de interpretación de la significación histórica de este mítico Congreso, reproduce, como su subtítulo indica, una valiosa documentación tanto textual (126 discursos, 51 textos memorialísticos y testimoniales, 80 textos marginales y 6 apéndices) como gráfica (por ejemplo, la edición de las fotografías disparadas por Gerda Taro en las sesiones de Valencia y Madrid, editadas por Lorna Arroyo, o la reproducción facsimilar en el apéndice 6 del cuaderno en que Adolfo Sánchez Vázquez, director entonces del periódico madrileño Ahora, consiguió reunir los autógrafos manuscritos de 51 escritores asistentes al Congreso, redactados en sus lenguas respectivas y rubricados con sus correspondientes firmas). Toda esta documentación textual y gráfica quiere proporcionar al lector los materiales necesarios para construir su propia interpretación de un Congreso que, en palabras de Gabriel García Márquez, no fue un simple entretenimiento de salón, sino que tuvo "una significación histórica real en nuestro tiempo".

  

 

04_sanz_cara.jpgI dins la col-lecció de la Institució Alfons el Magnànim, ADÉ&ARA/4,  també podem degustar-hi el llibre La cara secreta de la política valenciana. De la predemocracia al Estatuto de Benicàssim un llibre d´estudi, investigación i reflexió des de la ploma de Jesús Sanz Díaz.

Aquello que nos “dice” o nos explica la entidad editora, la Institució Alfons el Magnànim:

El parto del País Valenciano desde los estertores de la dictadura hasta la democracia y el Estatuto de Autonomía estuvo cuajado de resistencias de la ultraderecha, nacimientos y defunciones de partidos testimoniales o ávidos de votos, pugnas por hacerse con el poder partidario y puestos en las listas electorales, y el renacimiento de un nacionalismo progresista obstaculizadopor el "blaverismo" de la derecha más reaccionaria, que recurrió a la violencia física y a un oscurantismo injustificable.
El nacimiento y unificación de los socialismos, el combinado de UCD, los enfrentamientos ideológicos en el seno del PCPV y el hundimiento de UDPV y PSPV, los pactos secretos dentro y fuera de los partidos, los proyectos que nunca triunfaron y las zancadillas de unos a otros para tocar poder.
Mucho de ello está recogido en este libro, esclarecedor de una transición violenta y deliberadamente opaca. De ahí el título, que recoge lo más conocido pero también lo más oculto de esa compleja década.

El autor, Jesús Sanz:

Jesús Sanz Díaz (Cuenca, 1950). Licenciado en Filosofía y periodista. Ha trabajado, durante la dictadura franquista, en medios clandestinos (Mundo Obrero, Radio España Independiente/La Pirenaica, ambos del Partido Comunista de España) y otros ya en democracia: Diario de Valencia, Agencia Logos, Cal Dir,Valencia Semanal, Arreu; y en Radio Nacional de España (RTVE) como informador parlamentario y político. Asesor de la Presidencia del Consell Preautonómico Valenciano y responsable de información de la Mostra València Cinema del Mediterrani; es autor de los libros El movimiento obrero en el País Valenciano (1939-1976)  (1976) y La cara secreta de la política valenciana. De la predemocracia al Estatuto de Benicàssim (1982). Preso político durante la dictadura; cofundador de la Unió de Periodistes Valencians; procesado y absuelto, en democracia, por artículos sobre la ultraderecha; sindicalista de CCOO y galardonado con el Premio Libertad de Expresión de la Unió de Periodistes;

Entra en su web y le conocerás más.... https://jesussanzdiaz.wordpress.com/2015/05/06/la-cara-secreta-de-la-politica-valenciana/

 

 

historietes.jpgPer acabar aquest especial en que vos fiquem al dia d´algunes de les “noves edicions” de la Institució Alfomns el Magnànim vos fiquem al dia amb Historietes valencianes del segle XIX. Els pioners del tebeo des de la ploma de Jordi Giner Monfort, llibre integrat dins la col-lecció Fonaments de la Institució Alfons el Magnànim.

Allò que trobarem amb la lectura del llibre:

Durant l'últim terç del segle XIX la societat valenciana va viure una explosió de publicacions periòdiques de tot tipus: polítiques, literàries i, especialment, les de caràcter sicalíptic, que tanta popularitat tingueren en el segle XX. En una època en què els avanços en reproducció d'imatges començaven a implantar-se en les revistes, apareixen les primeres historietes, allò que anys més tard coneixeríem com a tebeo o còmic. L'objectiu d'aquest llibre és treure a la llum l'obra que aquells primers il·lustradors van publicar en les revistes valencianes de l'últim terç del segle XIX. Entre aquells artistes trobarem alguns noms il·lustres com ara els de Manuel González Martí, Salustiano Asenjo o Francisco Roig Bataller. Junt a ells apareixen altres autors menys coneguts, alguns anònims difícilment identificables i també autèntiques figures de l'humor d'aquella època com ara Cilla, Escaler o Fradera.
En definitiva, una selecció de les que podríem considerar les primeres historietes aparegudes en la premsa valenciana.

Ens apropem una miqueta més a l´autor, en Jordi Giner: nascut a Bilbao el 1978. Doctor en Sociologia i professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

Cazarabet

c/ Santa Lucía, 53

44564 - Mas de las Matas (Teruel)

Tlfs. 978849970 - 686110069

http://www.cazarabet.com

libreria@cazarabet.com