Sin título-1.jpgCazarabet conversa con...   Carles Guirado, Antoni F. Tulla y Natàlia Valldeperas, autores de “L’Agricultura Social a Catalunya. Desenvolupament local i ocupació per a col·lectius en risc d’exclusió social” (Cossetània)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cossetània Edicions publica un interessant estudi e investigació amb les plomes refutades i estudioses de Carles Guirado, Antoni Tulla  i Natàlia Valldeperas

El llibre d’investigació està editat dins la col·lecció Prisma.

El llibre aconseguí el II Premi d´Assaig Món Rural.

El món associatiu en torn a l’agricultura és ací molt analitzada,investigada i estudiada.

Interessant aquest enllaç: http://diaritreball.cat/euro-invertit-agricultura-social-catalunya-sen-recuperen-tres-segons-estudi-uab/

La sinopsi del llibre editat por Cossetània:

Aquest llibre pretén ser una aproximació a la situació actual de l’Agricultura Social a Catalunya, mesurant el seu abast i analitzant-ne les principals característiques a través de la informació proporcionada pels agents clau del sector. Actualment, l’Agricultura Social és una activitat que gaudeix d’un important impuls a Catalunya i que aporta importants beneficis a un ampli ventall d’usuaris en risc d’exclusió social, com són les persones amb discapacitat o trastorn mental, en situació d’atur de llarga durada o de pobresa, els joves o les persones immigrades. Aquests col·lectius experimenten, a través del treball agrari, millores substancials en diferents àmbits de la seva vida, com ara la salut física i mental, l’autonomia, la participació social i les relacions interpersonals, tot creant un entorn de treball favorable que n’afavoreix la inserció. Aquesta activitat també contribueix a bastir nous models de desenvolupament rural amb projectes socialment innovadors que, des de l’àmbit local, aporten valor afegit al producte i al territori.

Els autors:

Carles Guirado González (Molins de Rei, 1983) és doctor en Geografia, geògraf i ha treballat com a investigador en diversos projectes de recerca sobre àrees rurals i de muntanya, desenvolupament local i gestió responsable del territori amb el Grup de Recerca d’Àrees de Muntanya i Paisatge (GRAMP) i el Grup de Geografia Aplicada del Departament de Geografia de la UAB. Ha estat investigador convidat a la Universida de Federal de Santa Catarina (Brasil) i a McGill University (Quebec). També ha participat en projectes d’història local, dinamització veïnal, innovació social, medi ambient i turisme sostenible en diverses institucions. Actualment desenvolupa la seva tasca professional a l’Equip de Recerca en Agricultura Social de la UAB, amb el qual investiga el fenomen de l’Agricultura Social a Catalunya.

Natàlia Valldeperas Belmonte (Barcelona, 1981) és arquitecta i va fer un màster en Intervenció i Gestió del Paisatge per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva feina com a investigadora s’ha centrat en diversos projectes d’història agrària, en col·laboració amb el Departament d’Història i Institucions Econòmiques de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. També ha treballat com a responsable en projectes ambientals a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB i, en els darrers anys, ha investigat sobre incendis forestals i anàlisi d’usos i cobertes del sòl mitjançant els Sistemes d’Informació Geogràfica. Actualment investiga sobre l’Agricultura Social a Catalunya com a membre de l’Equip de Recerca en Agricultura Social de la UAB.

Antoni F. Tulla i Pujol (Barcelona, 1945) és originari de l’Alt Urgell. Investigador al Banco Urquijo (1969-1972) i actualment professor de Geografia a la UAB. Economista per la UB, doctor en Geografia per la UAB i investigador a les Universitats de Bristol, Durham, Roskilde, Universidad Nacional General Sarmiento (Argentina) i Bucarest. Director de 29 projectes i autor de 158 publicacions, ha focalitzat la recerca en el desenvolupament local sostenible, tot aprofundint en el valor afegit i l’avantatge comparatiu de les activitats rurals. Ha fet estudis sobre l’emprenedoria de les dones a l’entorn rural i la gestió dels espais naturals protegits, i actualment centra la seva recerca en l’entorn de l’Agricultura Social.

 

 

Cazarabet conversa amb els autors:

foto_equip.jpg-Amics, ens podeu contar-hi el per què del llibre?. Què hi ha al darrere? Què fa que avui puguem llegir-lo?

-L’Agricultura Social (AS), coneguda com a Social Farming (SF) o Green Care (GC) a Europa es una activitat que des de fa molts anys pretén millorar les condicions de vida i la salut dels col·lectius en risc d’exclusió social (RES), bàsicament les persones que precisen atencions especials per les disminucions físiques, psíquiques o mentals. Amb les crisis econòmiques, en especial la del 2008, es va tenir en compte altres col·lectius en RES com els aturats, els joves amb problemes, els jubilats etc. que estaven en el llindar de la pobresa, així com els col·lectius amb addiccions o en procés d’adaptació a la societat.

Per investigar l’AS a Catalunya, i conèixer que si fa a Europa, vàrem presentar-nos al Programa RecerCaixa de 2011 i de 2014 amb èxit. Llavors, els resultats de la primera part de la recerca els vàrem presentar als premis de la Fundació del Món Rural (2à edició) i obtinguérem el primer lloc en la modalitat d’assaig i recerca del 2016, i més endavant l’accèssit en la 3à edició (2018). La publicació a l’Editorial Cossetània formava part del premi. Ens va semblar que, a part de les publicacions més acadèmiques, aquesta era una forma de donar a conèixer aquesta activitat i ajudar a la seva difusió.

-Per  què l’agricultura es pot convertir en un refugi per a sectors socials i col·lectius en risc d´ exclusió social?. Des de quin punt de trobada això pot donar-se?

-L’activitat agrària, i la natura en general, tenen efectes terapèutics en les persones amb problemes de salut o d’inserció social. Llavors, ens va semblar que l’AS podia servir per acomplir tres objectius: Ajudar al desenvolupament local com una de les activitats alternatives a l’agricultura tradicional, donava ocupació a col·lectius en RES, i possibilitava noves iniciatives agroecològiques i respectuoses amb el medi ambient.

L’AS es una activitat que pot promoure l’ocupació de persones en situació de risc social i, a l’ensems, formar part del ventall d’activitats de la multifuncionalitat agrària que poden afavorir el desenvolupament local sostenible. Tenir cura del medi ambient, recuperar terres abandonades, reduir el risc d’incendis, promoure l’agricultura ecològica, etc. han estat elements que han posat en valor a l’AS.

-Quines limitacions té l’agricultura social?

-Faria falta una normativa específica sobre l’AS com la que es va promulgar a Itàlia l’agost de 2015. Cal tenir clares les oportunitats de les ajudes però també que es pot entendre com AS i que no. Alguns cops, la pagesia convencional pot considerar a les iniciatives d’AS com una competència deslleial i llavors es fa difícil encaixar en els objectius del desenvolupament local. Cal cercar sinergies amb els altres subjectes econòmics, socials i polítics del poble. Com tota iniciativa agrària precisa de persones amb iniciativa i disposar del recursos materials i humans necessaris per tirar endavant el projecte.

-Quins estris fan falta per aconseguir que l´ agricultura pugui acollir a les persones que no troben eixides en altres camps o que per la raó que sigui no havien pogut tancar el cercle entorn per exemple a l’activitat agrícola?

-El més important es la informació, la difusió i la creació i manteniment de les xarxes socials. Cal explicar que es l’AS, que produeixen els diversos projectes i com s’organitzen per poder assolir els objectius adés esmentats. Un dels punts febles es la comercialització dels productes i les xarxes son bàsiques per a resoldreu. Tanmateix cal l’existència de promotors, amb coneixements agraris, de salut i de gestió econòmica, així com de la disponibilitat de terres, per ser exitós. En molts dels casos que hem estudiat ha sigut l’administració local qui ha cedit finques o terres a través de convenis amb les entitats promotores de l’AS.

-Qui s´ aproxima a l´ agricultura a la recerca de l´ escalfor que li fa falta en una societat que els agafa amb urpes sota el capitalisme més salvatge?

-Els col·lectius en RES més usuals han estat els que requereixen atencions especials per les disminucions físiques, psíquiques i mentals. Tanmateix, en els darrers anys cada cop hi ha més persones ateses als serveis socials dels ajuntaments que busquen iniciatives d’AS per a poder integrar-se posteriorment al món laboral. Llavors parlem d’aturats, mares amb criatures, joves problemàtics, persones amb addiccions, etc. La crisi econòmica des del 2008 ha relacionat estretament els límits de la pobresa amb l’AS.

-Tots els sectors són necessaris per a que una societat es mogui…però sovint alguns sectors sofreixen de cert oblit o en alguns  casos de quelcom més greu, incloent el menyspreu…què ens podeu explicar i com creieu que això ha dut a afectar a l’agricultura?

-L’AS reforça les activitats agràries, però per si sola no es suficient per a redreçar l’agricultura. El problema de l’agricultura familiar, entre d’altres, es que els preus de mercat no cobreixen els costos. Cada cop més s’importa productes de països allunyats amb baixos salaris, sense tenir en compte les despeses energètiques del transport o dels adobs i herbicides químics. Cal reforçar l’agricultura de proximitat amb el valor afegit de que sigui ecològica, i llavors molts pagesos d’aquestes àrees marginals romandrien. Potenciar la gastronomia i l’allotjament local juntament amb el turisme patrimonial ho complementaria.

 -Què va fer que la gent des del món rural l’hagués, poc a poc, anar despoblant?. Té llums aquest despoblament que ha malmès molt l’entorn social?

-L’agricultura comercial, intensiva o extensiva, ha buscat els costos baixos per poder vendre més barat i així mantenir sous baixos a les ciutats. Aquest principi ha comportat l’abandonament de les activitats agràries locals i, per tant, fomentar el despoblament. Fet que implica l’abandonament dels conreus, el creixement desordenat dels boscos i que es tanquessin les cases de molts dels pobles. Per adonar-se’n del desastre que comporta caldria comptabilitzar altres costos com el consum energètic, la contaminació, el risc d’incendis, la degradació dels sols, la pèrdua de biodiversitat, etc. En la concepció de l’AS es pretén minimitzar bona part d’aquests costos i oferir productes de qualitat i propers al consumidor.

-L’agricultura social es pot abraçar per a traure benefici humà?

-Sense cap dubte, un dels valors més importants de l’AS es que prioritza l’objectiu del benestar humà per davant de l’objectiu econòmic. En el segon estudi que hem realitzat s’ha pogut comprovar per a 10 projectes que el retorn social de les inversions realitzades es a l’entorn de 3 € per euro invertit. L’objectiu dels projectes es aconseguir una viabilitat econòmica sempre que s’obtingui un benefici social (usuaris, família o societat) i una millora ambiental.

-Enllaçant amb la pregunta anterior, aquestes persones han de demostrar certa afecció per la vida rural… afecció que té a veure amb un compromís. Què em podeu  explicar-hi?

-En general, primer arriba el projecte i després els usuaris. Com ja hem comentat, l’activitat agrària i la natura son elements positius per a les teràpies de les persones en RES, i això posa en valor la vida rural. Les activitats agràries precisen d’unes rutines, un treball en grup i l’organització per assolir els objectius del projecte que afavoreix l’empoderament de les persones en RES. L’àmbit rural, sens dubte, facilita el desenvolupament de l’AS i dels seus objectius.

-El desenvolupament local i social  arran del treball envers l’agricultura, a qui aplega en beneficis i de quina manera?

-La diversificació d’activitats en el món rural es, actualment, una estratègia per fer possible el desenvolupament local. L’AS es una d’aquestes noves activitats, juntament amb el turisme rural o l’artesania, per exemple. La potenciació del desenvolupament local i social serà més gran com més iniciatives complementàries hi hagin. Normalment, cal un ens o una comissió que coordini aquestes iniciatives. Es bàsic, també, que algunes d’aquestes activitats siguin de valor afegit per a generar més ocupació i ingressos. La transformació dels productes o l’oferta de serveis en el territori ho facilita. Cal tenir en compte que els projectes d’AS creen ocupació de persones en RES però també entre els monitors i promotors.

-L’agricultura social és pot entendre des de la perspectiva de proporcionar-se entre ciutadans suport d’uns als altres?

-L’AS forma part del que es coneix com economia social i solidària. Aquesta inclou activitats sense ànim de lucre i que te per objectiu resoldre les necessitats socials. Llavors, es obvi que l’ajuda mútua entre ciutadans sigui més fàcil en l’economia social i solidària. L’adquisició de productes de l’AS, a més de ser sovint ecològics, es també una activitat solidària encara que algun cop pugui ser més car que el mateix producte convencional.

-Pot l’agricultura social esdevindré una mena de remei al davant de fenòmens com el de la despoblació?. Però de quina manera per a no perdre mai el “cognom” de “social”?

-Crear activitat en les àrees rurals despoblades sempre ajuda a recuperar població. Actualment, hi ha molta població en RES i molts possibles espais i edificis que es podrien utilitzar amb inversions no massa grans. Llavors, l’element clau es que sorgeixin iniciatives des de la societat civil o l’administració local que “lliguin” la necessitat amb l’oportunitat. L’existència de persones capacitades tècnicament i motivades esdevé el primer desllorigador del procés.

 

_____________________________________________________________________

Cazarabet

c/ Santa Lucía, 53

44564 - Mas de las Matas (Teruel)

Tlfs. 978849970 - 686110069

http://www.cazarabet.com

libreria@cazarabet.com