41kUexbgszL.jpgCazarabet conversa con...   Aureli Martí Bataller, autor de “Internacionalisme o nacionalisme?. Socialisme i nació als territoris de llengua catalana (1931-1936)” (Afers)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorials Afers s´endinsa a pensar, reflexionar i mirar de ben prop sobre el socialismo i nació als territoris de llengua catalana entre 1931 a 1936; gràcies a aquest llibre d´Aureli Martí Ballester.

Allò que ens conta la sinopsi del llibre:

Sovint s’ha concebut l’internacionalisme obrer com un obstacle per a la identificació nacional dels socialismes marxistes de la primera part del segle XX. En la majoria dels casos, però, la relació entre ambdós elements no ha estat incompatible. Aquest llibre estudia com van encaixar aquestes variables els socialismes europeus, espanyol, valencià, català i balear. En el llibre s’observa el procés d’integració política i cultural socialista europeu en el marc de l’Estat nació i s’aprofundeix en el cas espanyol per mostrar l’adhesió socialista a Espanya i conèixer algunes de les característiques definidores d’aquesta idea de nació. Així mateix, es té en compte el comportament del socialisme als territoris del domini lingüístic català, i s’esbrina si la seua idea d’Espanya coincidia amb la de la resta del socialisme espanyol. Més enllà de la interacció entre el socialisme i els moviments nacionalistes i regionalistes, es posa l’atenció en la relació socialista amb els relats i símbols de les identitats diferenciades de l’àmbit valencià, català i balear. Tot plegat, aquest llibre és una investigació sobre el procés de construcció i difusió social de la identitat nacional espanyola. A través d’aquesta s’il·lustra el dinamisme de l’articulació de les identitats socials, polítiques, nacionals, regionals i locals.

Laútor, en Aureli Martí Ballester: és doctor en història contemporània per la Universitat de València. Les seues investigacions s’han centrat en la relació de la cultura política socialista amb el procés de construcció de la identitat nacional espanyola contemporània.   

 

 

Cazarabet conversa amb Aureli Martí Bataller:

 

internacionalisme.jpg-Amic des d’on surt o sorgeix aquest llibre, parla’ns una miqueta de la seva vinculació envers la teva tesina?

 

-En efecte, aquest llibremolta relació amb la tesi doctoral i amb la publicació que en va resultar directament: “España socialista. El discurso nacional del PSOE durante la Segunda República”, Madrid, CEPC, 2017. Aleshores vaig estudiar la relació entre la cultura política socialista i els discursos i la identitat nacional espanyola durant la II República, a partir dels principals rotatius de la premsa socialista del període.Segons explicava allà, el PSOE hauria assumit com a pròpia la identitat nacional espanyola, una identificació que tenia implicacions polítiques, però també culturals. En aquest sentit, de forma general, l’imaginari nacional impulsat pel PSOE situava el referent històric i lingüístic castellà en el centre inqüestionable de la identitat espanyola.Observar com funcionava això als territoris de parla catalana, si hi hagué diferències, similituds o alternatives des del socialisme allà, és un dels objectius d’aquest nou treball i el punt de contacte més directe entre la tesi i el llibre.

-Però a vos, com a historiador, què et motiva més del tema o què et va motivar més?

-, probablement un dels punts que alimenta aquest llibre i que em resulten més interessants és el de la relació entre la identitat de classe i la nacional. poder revisar determinats postulats de la historiografia al respecte i aprofundir en com el socialisme català, valencià i balear, però també l’espanyol en general i altres socialismes a Europa, van tractar de posar en sintonia aquells aspectesamb els límits, tensions i conseqüències que això va suposar en cada casés un dels principals estímuls.

-Llengua catalana, socialisme, territori e internacionalisme. Una equació fàcil o difícil de fer entendre?

-Diria que un equilibri, com a mínim, possible.

-Aureli, si mirem al significat, és molt diferent allò que és nacionalisme del que determina l’internacionalisme, però no es pot ser, com a individu, des de cert sentiment nacionalista, defensor del concepte integral e integrador de l´internacionalisme? Serà cert que una cosa trau l’altra? Per a res és incompatible cert nivell d’afinitat per un territori, una nació i tot el que comporta amb el sentiment internacionalista?

Si atenen al cas de l’estudi, per al conjunt del PSOE de la II República, i ho podríem dir també per al gros de la cultura política socialista a bona part d’Europa abans i després de la I Guerra Mundial, no existia cap incompatibilitat entre internacionalisme i nacionalisme. Des del seu punt de vista, resultava compatible proclamar-se defensor dels interessos d’una comunitat nacional i contribuir al benestar i el progrés del conjunt de la humanitat; no havien de ser elements incompatibles.Segons ho va defensar el mític socialista francès Jean Jaurès, la combinació entre internacionalisme i patriotisme no sols era possible, sinó necessària. Aquella idea era una divisa compartida per la majoria del socialisme a Espanya i Europa. Ara , sense pensar que allò era una ingenuïtat o simple teoria, sí s’ha de ser conscient que es tractava d’un plantejament complex i que havia de generar per força tensions a distints nivells: la definició de la comunitat nacional i la identificació dels seus interessos a l’Europa d’Entreguerres no va ser ni fàcil ni evident.

-Al respecte, per exemple, no havia de ser incompatible, ni excloent, afirmar-se socialista i nacionalment català; això no implicava sortir de la cultura política socialista. Amb tot, sí podia suposar haver de sortir del PSOE, com va ser el cas de la Unió Socialista de Catalunya. Aquells casos van ser els dos socialismes que posaven en marxa idèntics plantejaments inter-nacionalistes, d’un socialisme que es definia al mateix temps autènticament patriota i fidel a la solidaritat de classe obrera i respectuós amb la resta de nacions. El conflicte sorgia de la identificació nacional: catalana per a la USC i espanyola per al PSOE.

-Per què socialisme i internacionalisme? Hi han altres maneres de pensar, per exemple la lliurepensadora, molt partidària de l’internacionalisme, com ho veus?

-Doncs, en efecte, l’inter-nacionalisme no era propietat exclusiva del socialisme, altres cultures polítiques podien sostenir uns principis similars. El socialisme bastí la seua versió i en la seua cultura tenia una funció específica: proporcionar una via d’entrada legítima i, fins i tot, necessària al món de les nacions

-Els pobles de parla catalana dins l´Estat Espanyol per aquest tret diferencial que, sovint ens han assenyalat des del centralisme com “de segona”, podem, per això mateixa, reivindicar més l’internacionalisme?-I en el context polític actual. Com encaixa l’internacionalisme? Com ho veus?

-Actualment, la vigència d’aquella fórmula inter-nacionalista, com l’entenia el socialisme no té vigència, no forma part dels debats actuals.

Aureli.jpg-La teva mirada damunt el PSOE és molt incisiva en el sentit de que estàs molt al damunt del seu paper dins la historiografia i dins l’internacionalisme, nacionalisme... quin paper creus que juga amb tot això? I al País Valencià, en particular, com hi veus al PSPV?

-El PSOE de la dècada del 1930, i del primer terç del segle XX val a dir, va ser un actiu agent difusor de la identitat nacional espanyola, la qual es definia de forma principal a través del referent castellà pel que fa a l’aspecte històric, cultural i, sobretot, lingüístic. En el cas del socialisme al País Valencià, aquella definició no va ser posada en qüestió. Això no obstant, sembla que el socialisme va poder assumir els trets generals amb què es definia la identitat i el relat sobre la identitat valenciana en clau regional, és a dir, subordinada.

-Quines diferències hi observes respecte als altres llocs de parla catalana: Catalunya, Balears?

-Tal volta les diferències respecte a Catalunya i Balears respongueren en bona mesura al context. A Catalunya existia des de dècades enrere una definició sobre la identitat pròpia que esdevingué un component rellevant en l’àmbit polític. Això no va existir amb la mateixa intensitat al País Valencià ni molt menys a les Illes Balears.

-Amic, com va esdevindre el procés de documentació a l’hora de dur a terme aquest llibre?

-Tortuós, com no podia ser d’una altra manera atenent al període i al subjecte. Això sí, vull donar les gràcies a les treballadores i treballadors dels distints arxius, biblioteques i centres documentals que he visitat i contactat: els centres francesos de La Contemporaine - Nanterre i la Fondation Jean Jaurès a París, la Fundació Pablo Iglesias a Espanya, la Fundació Bartomeu March, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre, i d’altres arxius a València, Alcoi, Novelda, Elda, Alacant, Elx, Xàtiva, Gandia...

-Però després de la documentació, ve el procés de ficar-hi ordre a tot. Com t’ho vas fer? Quina és la teva metodologia de treball?

-En aquest cas he de donar les gràcies a les companyes i companys amb qui he pogut debatre, conversar i plantejar diferents problemes i qüestions i que m’han ajudat a articular aquest llibre. Els consells, suggeriments i crítiques de persones com Ferran Archilés, Ana Aguado, Sergio Valero i un llarg etcètera d’investigadors que s’agrupen sota el paraigua del grup d’investigació Grup d’Estudis Històrics sobre les Transicions i la Democràcia (GEHTID, GVPROMETEU/2016-108), que dirigeix la professora Aurora Bosch.

- Amic, ens pots dir en què estàs ficat ara? En què estàs treballant?

-A hores d’ara continue amb la voluntat d’aprofundir en aquestes qüestions i, concretament, prepare alguns treballs sobre la relació entre la classe i la nació a Espanya.

 

_____________________________________________________________________

Cazarabet

c/ Santa Lucía, 53

44564 - Mas de las Matas (Teruel)

Tlfs. 978849970 - 686110069

http://www.cazarabet.com

libreria@cazarabet.com