Sin-título-2.jpgCazarabet conversa con...   Cristina Escrivà Moscardó, sobre el número 1 de “L’IO. Lectures de l’Institut Obrer. Revista de pensament i acció social” (Associació Cultural Institut Obrer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L´Institut Obrer de València trau el seu primer número de la revista de pensament i acció social, Lectures de l´Institut Obrer.

La revista està escrita o participada per varies plomes que tracten diferents temes…tots ells, com és evident, molt interessants des del present i per al futrur….

La revista L’IO. Lectures de l’Institut Obrer. Revista de pensament i acció social, ja es pot consultar en digital. Aquesta afirmació va ser transmesa per Cristina Escrivá, presidenta de l’ACIO en la presentació de la revista en paper realitzada en la S. C. el Micalet el dilluns dia 3 de desembre de 2018. Afegint que ha sigut possible gràcies a una ajuda de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. L'esmentat acte es va realitzar en la biblioteca plena d'assistents que va escoltar les paraules del professor Josep Guia, del Comitè Assessor i l'articulista Sara Moreno. La presentació va ser a càrrec de Víctor Benavides, del Comitè de Redacció. Finalitzat l'acte el públic assistent va gaudir del muntatge audiovisual realitzat pel Director de la publicació, Gonzalo Guillén.

Què vos pareix si fem un repàs entorn a l´interessant Institut Obrer aprofitant aquesta “bona nova”?, només un “tast” en altres aproximacions a les seves edicions vos anirem apropant a més “cares”…

Què van ésser els Instituts Obrers?

Els Instituts per a Obrers van ser un assaig pedagògicregulat per Decret 21 de novembre de 1936– encaminat a formar als millors estudiants entre les obreres i obrers antifeixistes majors de quinze anys, amb capacitat d'assumir un batxiller abreujat i intensiu en quatre semestres. Per a açò es van realitzar unes proves on, joves de tots dos sexes, havien de demostrar les seues aptituds per a afrontar dos anys intensius d'esforç intel·lectual, fins a aconseguir el títol de Batxiller, amb plena legitimitat acadèmica, continuant els seus estudis en la universitat optada.

Creació predilecta de la República, les seues directrius anaven dirigides a la igualtat de gènere, ensenyament laic, científica i activa, abonant als estudiants una indemnització econòmica com a aportació a les seues despeses familiars. El Centre, en règim d'internat i mig-pensionista per a professors i alumnat mixt, va comptar amb un planter de docents i intel·lectuals que es van traslladar de Madrid a València, després del setge a la capital d'Espanya. La seua missió va ser la de formar als dirigents de la nova societat, professionals de la medicina, matemàtiques, farmàcia, literatura, etc., sorgits del poble.

A València les classes es van iniciar a primers de febrer de 1937. A l'acte inaugural van assistir les màximes autoritats del Govern legítim, intel·lectuals i l'alumnat. En total es van cursar tres semestres complets i ja tenien acceptades les noves places els aspirants aprovats de la quarta convocatòria, dies abans d'acabar la guerra d'Espanya. El nombre total de l'alumnat a València, primer a engegar-se, va anar de 356 que, al costat de la totalitat dels centres: Sabadell, Barcelona i Madrid, van sumar prop de 900 estudiants en tot l'Estat Lleial.

Manuel Azaña Díaz, (Alcalá d'Henares 1880 - Montauban, França 1940), el 21 de novembre de 1936 va rubricar a Barcelona el Decret de creació dels Instituts per a Obrers de Segon Ensenyament, aplicant-se en primer lloc en la ciutat de València. En l'inici del text s'arreplegaven els fonaments bàsics d'organització i els requisits per a l'ingrés amb grans novetats per als joves ciutadans i ciutadanes, que no havien pogut accedir a una educació secundària per falta de recursos econòmics, s'obria la primera convocatòria per a 150 places.

És preocupació del Govern de la República, d'acord amb les noves orientacions de l'ensenyament, l'arreplegar i canalitzar les millors intel·ligències del poble”. Va començar així el que el Ministeri d'Instrucció Pública va definir, en el mateix Decret del 21 de novembre de 1936, (Gaseta de la República, 328, 23 de novembre, 765.) dins d'un projecte cultural dinàmic:

“Un assaig encaminat al fet que puguen aconseguir ràpidament els beneficis de l'ensenyament superior les millors capacitats que, havent sobrepassat l'edat escolar per als estudis secundaris, oferisquen la garantia de la seua absoluta lleialtat als principis que el poble espanyol defensa amb les armes”.

El projecte pedagògic estava dirigit a formar als millors estudiants entre els obrers, majors de quinze anys, amb capacitat d'assumir un batxiller concentrat en quatre semestres i, en internat mixt. Per a açò es van realitzar unes proves d'aptitud. L'aval d'algun dels sindicats, Unió General de Treballadors (UGT), Confederació Nacional del Treball (CNT), Dones Antifeixistes, o per les organitzacions juvenils antifeixistes, era determinant per a l'acceptació de la sol·licitud. En els exàmens els aspirants havien de demostrar la capacitat intel·lectual, l'aptitud i la desenvoltura davant un tribunal que incloïa algun dels catedràtics que més tard serien els seus mestres.

Als candidats aptes, ja estudiants de l'Institut Obrer de Segon Ensenyament, se'ls retribuïa amb una compensació econòmica igual a la qual ells aportaven amb el seu treball, abans d'entrar en l'Institut a l'economia familiar. Com es detalla en l'article 9º, de l'ordre de 24 de novembre de 1936, on el Ministeri concedeix “les indemnitzacions mensuals que a continuació es detallen”. Aquestes indemnitzacions, segons el llistat de la Gaseta de la República, referent a la primera i segona convocatòria de l'Institut Obrer de València (IOV), variaven des de 30 fins a 300 pessetes en els alumnes i entre 30 i 150 pessetes en les alumnes. L'abonament de les quantitats s'establia com a vertaderes pensions d'estudi mitjançant nòmina mensual.

Els edificis triats per a albergar els Instituts, -el de València situat en l'antic Col·legi dels Jesuïtes en l'actual avinguda Fernando el Catòlic-, eren d'una construcció que sobreeixia en qualitat i situació. Encara en aquestes condicions, el Govern els va adequar, sense escatimar despeses, per a acollir en internat als alumnes i alumnes disposant en ells les millors condicions higièniques i sanitàries, esportives, socials i sobretot acadèmiques. Les característiques d'aqueixos Instituts, superarien en l'actualitat al més modern centre d'ensenyament, amb el valor afegit d'estar creats en guerra.

Recordar que el número 1 de la revista L'IO es pot consultar i  baixar en PDF. https://sites.google.com/a/institutobrero.com/institut-obrerval/activitats/revista-l-io/liodigital

 

 

Cazarabet conversa amb Cristina Escrivà Moscardó:

cristina-escriva-moscardo.jpg-Cristina, per favor ens pots explicar d´ on surt la idea de confeccionar una Revista de Pensament i Acció Social ficada a dins del projecte de l´Institut Obrer?

-Un dia, parlant amb el professor Ricard Camil Torres Fabra, sobre la gran quantitat de projectes desenvolupats per l’Associació (llibres, exposicions, audiovisuals, tallers, conferències, classes pràctiques per l’alumnat d’Universitat, etc.), em va suggerir que tan sols faltava fer una revista i ens va encoratjar a posar-la en marxa.

-Què vos proposeu per damunt de qualsevol altra cosa?

-Posar a l’abast, no sols del personal investigadors sinó també de les persones interessades en les ciències socials, un repertori d’articles i de recerques realitzades per els millors especialistes en la matèria, al temps de difondre cultura de forma didàctica.

-Té com un dels seus objectius esdevindre un estri, un més, per al rescat digne de la Memòria Històrica?

-Naturalment, la nostra Associació com a pionera en la recuperació de la memòria col·lectiva en el País Valencià, té com a eix aquesta tasca, per la qual cosa molts dels articles estan dedicats a aquesta recuperació.

-Però vos endinseu més en unes altres coses com la recuperació del patrimoni o la política ho dic pels articles que s´apropen a les torres o fortificacions o a l´ acord del Botànic..

-Per a nosaltres tant la recuperació de les persones com del territori del País Valencia, és una tasca necessària. Per això tenim aquest article sobre la defensa del patrimoni valencià, dedicat a les “Torres i fortificacions de la Ribera del Xuquer”. A més, a la revista l’interessa raonar sobre la política que se està desenvolupant en València i l’article consagrat a analitzar l’Acord del Botànic ens pareix adient. Però si haguera d'assenyalar alguna cosa que diferencia a aquesta publicació d'altres similars és la inclusió de diversos articles vinculats a l'actualitat de la dona i especialment la biografia de qui va ser directora administrativa de l' Institut Obrer de València, Victoria Zarate Zurita.

-La idea llibertària té ací el seu propi lloc; el seu raconet, no?

-Hi ha un article dedicat a fer “Una aproximació a l’escriptura autobiogràfica del Moviment Llibertari”, que tracta de posar en valor els llibres de memòries obreres i, més en concret, aquells escrits pels mateixos protagonistes. I un altre sobre “La Xarxa Federica Montseny”, on  s’explica el gran moviment de solidaritat que es va crear en Londres, per a ajudar a les dones que volgueren anar a avortar si triomfava la reforma de la llei d’avortament que defensava Ruiz Gallardón.

Cristina_Escriva_moscardo.jpg -Com és fer-se amb tantes plomes, totes elles expertes i rigoroses amb els temes a tractar i demés i coordinar-les? Sovint allò més difícil quan s´ està a darrere de revistes o llibres que venen de diverses plomes és fer que tots i totes els i les participants fasen aplegar els seus escrits a temps, no?. Com ho veus?

-L’Associació té una llarga trajectòria d’actuació, per la qual cosa és molt coneguda i hem pogut conversar amb molts investigadors i investigadores, tant independents com de diverses universitats. Uns, han participats escrivint els seus articles, altres han volgut estar en els diversos comitès que recolzen la revista (comitè assessor i científic). Coordinar-los ha sigut fàcil perquè tots tenen experiència en la redacció d’articles científics per a publicacions.

-Però aquesta publicació està oberta a moltes plomes que tinguen a dir. Ens podeu explicar-hi una miqueta el perfil estimat o allò que, d´ alguna manera, s´ ha de complir…

-Els articles han de ser originals i estar redactats en llengua catalana. I han d'adequar-se a unes normes de presentació per a la seua edició, que se les facilita prèviament. Els articles rebuts són avaluats pel Comité de redacció i el Comité científic per a la seua acceptació definitiva. El comité de redacció és paritari. En el primer número la majoria de col·laboracions són de dones. Estem preparant ja el segon número que eixirà al maig  amb un especial dedicat al 80 aniversari de la  Batalla de València, mantenint la resta de seccions fixes i ampliant a un apartat de Poesia Social, amb poemes de Vicent Penya i Francecs Mompó.

No vull finalitzar sense agrair-vos molt l 'interés que poseu per les nostres publicacions i l' alé que sembre rebem de vosaltres. Gràcies.

 

 

_____________________________________________________________________

Cazarabet

c/ Santa Lucía, 53

44564 - Mas de las Matas (Teruel)

Tlfs. 978849970 - 686110069

http://www.cazarabet.com

libreria@cazarabet.com