Coberta_2.jpgCazarabet conversa con...   Antoni Martínez i Bernat, editor de “Identitat(s) a la cruïlla. Valencianitat i reptes territorials” (Afers)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valencianitat i els reptes territorials són analitzats I tractats des de la ploma d’Antoni Martínez i Bernat que és el que guarda cura d’aquesta edició…

Allò que ens diu Afers del llibre. La seva sinopsi:

Identitat(s) a la cruïlla. Valencianitat i reptes territorials —el tercer de la sèrie «Pensar el País Valencià», que promouen la Fundació Nexe i l’Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc— aborda els desafiaments de base territorial que ha d’encarar en el nostre temps, per tal de subsistir, la identitat històrica valenciana. Hi han contribuït dotze autors i autores, des de camps ben diversos de coneixement i d’expertesa. El llibre s’estructura en tres parts. La primera s’ocupa de la dualitat etnolingüística que suposa l’existència d’unes comarques històricament castellanoparlants en un país en què la major part del territori és històricament valencianoparlant. La segona s’aproxima a la triplicitat que han creat les províncies decimonòniques en la percepció que la gent d’aquest país té de la seua realitat. I la tercera tracta de la unicitat valenciana: del patrimoni i les institucions comunes que encara avui fan possible que ens considerem valencians, i que vulguem veure aquesta identitat projectar-se cap al futur.

Valencians «del Sénia al Segura» o «valencianos, alicantinos y castellonenses»? Valencians també, els de les comarques històricament castellanòfones, o més aïna «aragonesos, castellans, murcians»? La identitat històrica valenciana, forjada a la darreria medieval va quedar tocada amb la supressió d’aquell marc institucional arran de la Nova Planta. Llavors van sorgir altres sentits del mot «valencià». Allò de ser «valencià» en el sentit ampli anava camí de passar definitivament a la història. Avui, però, els valencians tornem a compartir un marc institucional, unes institucions d’autogovern que no poden tenir cap més fonament que aquella identitat maltractada; que sense la valencianitat històrica no tindrien raó de ser. El sentit originari de la paraula «valencià» ha recobrat així actualitat. A més, els darrers anys, el valencianisme ha començat a aconseguir l’objectiu de dotar la nostra societat d’un perfil polític propi. Però com que, d’altra banda, les tendències disgregadores són lluny d’haver desaparegut, trobem la societat valenciana actual indecisa entre fer nous passos cap a la dissolució o mamprendre amb decisió el camí de la recuperació i la consolidació. El llibre contribueix a actualitzar la reflexió des del valencianisme sobre allò que, al capdavall, delimita i fa possible la societat valenciana: la seua mateixa condició de «valenciana».

Antoni Martínez i Bernat va nàixer l’any 1969 a Castelló de la Plana, a l’hospital, al si d’una família de Nules (Plana Baixa), localitat on es va criar. És llicenciat en Filologia Hispànica (especialitat de Filologia Valenciana) i en Filologia Anglogermànica per la Universitat de València. Des de l’any 1999 treballa a la Universitat Politècnica de València com a tècnic lingüístic, i hi fa tasques tant d’assessorament lingüístic com docents. Preocupat des de la dècada del 1990 per l’actualització del discurs valencianista, redactà el document ideològic de l’Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc Un país que ja anem fent (1995-1996), publicà diversos articles sobre aquesta qüestió en la premsa valenciana i fou un dels coautors del llibre El valencianisme que ve (Saó, 1996); darrerament ha publicat sobre aquest mateix tema en el web de la Fundació Nexe (https://fundacionexe.org/articles/valencians-empoderem-nos/, https://fundacionexe.org/articles/els-valencians-som-aixi/, https://fundacionexe.org/articles/debats-que-empoderen-o-no/).

 

 

 

Cazarabet conversa amb Antoni Martínez i Bernat:

Antoni Martínez i Bernat.jpg-Amic Antoni, ens pots explicar el perquè d’aquest llibre? Quin repte et vas plantejar amb aquesta escriptura?

-L’objectiu principal del projecte era fer una contribució a la reflexió de la societat valenciana en general i del món valencianista en particular sobre allò que ens permet considerar-nos valencians: la identitat valenciana, considerada com l’artefacte històric que –com qualsevol altra identitat col·lectiva– és en realitat. Es tractava d’estudiar quin estat de salut té aquesta identitat segles després de la seua conformació i havent tingut una trajectòria gens fàcil; a quins desafiaments –sobretot de base territorial– s’ha d’enfrontar en el moment present; i quines perspectives de futur s’hi poden entreveure.

-Quins objectius s’hi han vist assolits?

-Potser pecaré d’immodest, però crec que si l’objectiu era fer una contribució a la reflexió sobre aquestes qüestions, podem dir que l’hem assolit. Una altra cosa és quina és la vàlua d’aquesta contribució; no crec que em toque a mi valorar-la, però puc dir que me’n sent satisfet.

-A qui va destinada aquesta lectura? En quin públic lector hi pensaves mentre escrivies aquest llibre?

-Tenia molt clar que el destinatari del llibre, el lector model, havia de ser qualsevol persona interessada en la identitat del poble valencià i en el seu futur. Per això vaig voler que fora un llibre pensat per a un gran públic i no per a especialistes. Tots els autors hi vam estar d’acord.

-Vicent Marzà diu en el pròleg que aquest, el PAÍS Valencià, és un “país en construcció”... de fet, titula així la seva participació en el llibre… però aquesta és una característica molt arrelada entre els valencians i les valencianes? Com ho veus?

-Els estudis ens diuen que els valencians que tenen una consciència podríem dir-ne forta de valencianitat són una minoria. Durant molts anys s’ha tractat d’una minoria particularment activa en el món cultural i acadèmic; des de fa poc, aquesta minoria ha aconseguit impulsar també un projecte polític valencianista que ha aplegat al seu voltant un percentatge ben significatiu de l’electorat i ha esdevingut determinant en la conformació de les majories progressistes que governen hui les principals institucions. No és, per tant, una minoria insignificant, ni de bon tros. Però no deixa de ser una minoria. Caldrà veure quina capacitat de creixement té en el futur, i això dependrà en bona part d’ella mateixa, de si sap fer bé les coses.

-Quines principals diferències presenta ací el conflicte lingüístic respecte al català? Per què es donen aquestes diferències?

-Aquesta qüestió l’estudia Vicent Baydal en la seua part del llibre. Comparada amb la de Catalunya, la realitat de la llengua comuna al País Valencià és històricament més complexa –per la presència, creixent, de comarques castellanòfones en el nostre cas– i més fràgil –per l’actitud de les classes dirigents respectives. Això ha determinat que el moviment de reivindicació de la llengua pròpia tardarà més a desenvolupar-se en el cas valencià, i com que mentrestant la situació de la llengua ha anat patint una regressió social, especialment des de mitjan segle xx, Baydal acaba preguntant-se si el valencianisme no fa tard per a salvar una llengua tan amenaçada. Una pregunta incòmoda i que no té cap més resposta que la que hi vulga donar la mateixa societat valenciana, que ha de decidir si creu més en si mateixa i en el seu propi futur o no.

Antoni Martínez amb el llibre a l'interior d'una llibreria.jpg-Quin pes hi té el que ací Antoni Rico anomena “factor castellà”?

-Dins d’aquest factor castellà, Toni Rico hi aplega realitats diferents: d’una banda hi ha les comarques històricament castellanòfones, i de l’altra, la presència creixent del castellà a la resta del país. En tot cas, cal dir que hi ha condicionants comuns a tots dos casos, derivats de la forta identificació de l’Estat amb la llengua castellana, que actualment posa els valencianoparlants en situació de clara inferioritat arreu del territori. Rico aborda la incomoditat que històricament ha sentit el valencianisme a l’hora d’encarar aquestes realitats, i mostra que en les darreres dècades les coses han anat canviant, de manera que hui s’entén i s’assumeix millor aquesta complexitat social.  

-Per què quan es parla, avui tant o més que mai, de nacionalisme, només es mira a Catalunya o Euskadi i no es reconeix com a nacionalisme fagocitador el que ens ve del centre?

-Òbviament, això no té res de casual: a Espanya hi ha un esforç continu per part de molts creadors d’opinió per estigmatitzar el nacionalisme (una frase que a aquesta gent li agrada repetir és allò de Mitterrand que “El nacionalisme és la guerra”) i alhora excloure el seu propi nacionalisme (l’espanyol o, més pròpiament, castellanoespanyol) de la mateixa consideració de nacionalisme. De fet, el seu nacionalisme el solen anomenar directament “no nacionalismo”. És a dir: segons ells, el nacionalisme és molt roín, però els nacionalistes són sempre els altres. Una maniobra maniquea i hipòcrita, sens dubte, però que ha aconseguit arrelar en la consciència de molts ciutadans. I això dificultarà que es puga entendre bé la complexitat d’aquest Estat –perquè el territori de l’Estat espanyol, naturalment, té una realitat ben complexa–, i sense entendre-la serà difícil que un dia puguem entendre’ns tots, arribar a una entesa.

-Miquel Nicolás analitza la societat valenciana “com una dualitat”… aquesta característica s’aproxima molt, fins i tot, a una bipolaritat? Veus en aquesta bipolaritat poc de lloc per a l’enteniment? Sense confondre enteniment amb convivència o diàleg.

-Jo no parlaria de bipolaritat, ja que aquest terme sembla suggerir que hi ha una competència entre dos pols de potència més o menys equiparable, i evidentment aquest no és el cas: com ja he assenyalat adés, la identificació manifesta de l’Estat espanyol amb la llengua castellana crea un escenari francament desfavorable al valencià. Nicolás, en tot cas, sí que creu en la possibilitat d’una entesa basada en una assumpció generosa per totes dues parts del fet que tant el valencià com el castellà, i les tradicions culturals que s’hi vehiculen, formen part del patrimoni comú de tots els valencians, i ens enriqueixen a tots extraordinàriament. Assumir i aprendre a gestionar la nostra diversitat és, al meu parer també, el camí correcte; però aquesta gestió, per a no fer trampa, ha de partir de la constatació que l’estat de coses actual és palesament desfavorable al valencià, i esforçar-se en conseqüència a garantir els drets dels valencianoparlants, equiparant-los als castellanoparlants. 

-De fet, part d’aquesta dualitat ha viscut molts anys veient la seua identitat valenciana i la seua llengua molt maltractades… Què ens en pots explicar?

-Efectivament, així ha estat durant segles, i així continua sent hui, perquè l’Estat no considera encara com a igualment pròpies totes les seues llengües històriques, és a dir: no assumeix realment la seua pròpia complexitat i diversitat. Només ho fa veure, però la subordinació actual de les que solen anomenar –impròpiament­– “las lenguas cooficiales” demostra que no és així, que continua havent-hi un nacionalisme lingüístic castellanoespanyol entestat a assegurar un estatus de privilegi al castellà com a única “lengua común”: l’única realment oficial, ja que la cooficialitat de les altres seria, per a qui comparteix aquesta visió, poc més que un paripé, i a penes garantiria drets als seus parlants. Per això insisteixen tant, per exemple, en la idea que aquestes llengües han de ser un mèrit i no un requisit en la funció pública, tot i saber que això ocasionarà als parlants de llengües distintes del castellà situacions de desemparament dels seus drets lingüístics.

Elies Seguí, M. Josep Amigó, Vicent Marzà, Antoni Martínez i M. Josep Picó en la presentació del llibre.jpg-Des d’on parteixen i per què aquestes “fractures horitzontals” de què ens parla Vicent Flor?

-Deixaré que responga el mateix Flor tot citant un fragment del seu capítol: “La construcció d’Espanya com a nació ha conduït a l’allunyament entre valencians. Es podria dir que la vertebració d’Espanya implicà, i continua implicant, la desvertebració territorial a casa nostra. Allò important era vertebrar la capital amb la seua nació, i no connectar vells regnes. Així, mentre en un mapa de camins del 1546 (les autopistes d’aleshores) València estava connectada amb Alacant per dues vies, per la costa i per l’interior del país, el 1758 aquestes dues ciutats ja no tenien més que una connexió indirecta (...) Si més no una part de l’origen de la llunyania identitària d’Alacant respecte la resta del País Valencià potser s’hauria de buscar, precisament, en el període del desenvolupament del centralisme estatal, la qual cosa no sembla casualitat.” Certament no ho sembla.

-Tenen raó de ser les diputacions avui dia? T’ho pregunto des d’una comunitat, Aragó, on a més de Diputacions tenim comarques…

-Les províncies i diputacions són un sistema heretat del segle xix, la creació del qual s’emmarcà dins un procés de centralització de l’Estat. Ara bé, quan el 1978 s’inicià un procés de signe contrari, de descentralització, es va decidir mantenir també el vell sistema provincial. Si ara s’apostava per organitzar el territori de forma descentralitzada en comunitats autònomes, quin sentit tenia continuar amb les províncies, que obeïen a una lògica oposada, de caràcter centralista? Doncs el mateix que havien tingut sempre les províncies, és clar: facilitar el control des de Madrid dels territoris perifèrics. Si de veritat es volia la descentralització, s’hauria d’haver deixat en mans de cada comunitat autònoma la decisió sobre com organitzava el seu propi territori. I en el nostre cas, entre la comunitat autònoma i el municipi hauria estat més raonable crear ens comarcals, més pròxims a les diverses realitats territorials.

-Què creieu que podrien aportar les comarques que no aporten les diputacions?

-Les diputacions es gestionen des d’una sola ciutat que, al capdavall, no acaba de conèixer quina és la realitat territorial més enllà del seu propi àmbit d’influència. Quina relació econòmica hi ha entre Castelló i el Forcall, i entre Alacant i la Vall de Gallinera, o entre València i Xalans? De cara a la gestió territorial més pròxima, i per a donar suport als ajuntaments més petits i econòmicament més dèbils, la comarca és un ens més apropiat. Des de Morella, Dénia i Aiora és més fàcil entendre els problemes dels ajuntaments més febles i pròxims. A banda d’això, les províncies acaben esdevenint ens identitaris que afebleixen la mateixa identitat històrica de la comunitat autònoma, i més quan –com en el cas valencià, i només en aquest cas– una d’aquestes porta el nom que històricament pertany a tots, perquè és el del conjunt. Les comarques, en canvi, no competeixen amb el sentiment de valencianitat; ben al contrari, diria que faciliten als individus encaixar-hi, creant una mena de pont entre allò local i el conjunt del país. 

-La identitat valenciana, com s’ha anat relacionant amb llocs germans o cosins germans com ara Catalunya, Aragó o les Illes? O aquesta relació ha perdut vigor?

-Trobe que la citació de Flor d’abans es podria aplicar també, en línies generals, a la pregunta que em feu ara. És a dir, l’Estat ha mostrat i continua mostrant un interès evident a desvertebrar i allunyar aquests “vells regnes” amb tant en comú, segurament perquè hi veu una amenaça potencial a la seua concepció castellanocèntrica –que hui vol dir madrilenyocèntrica– d’Espanya. Altrament, el corredor mediterrani seria una realitat des de fa dècades, i no una reivindicació encara pendent. L’Estat ha anat contra tota lògica econòmica per assegurar-se d’allunyar-nos els uns dels altres: fins a aquest punt ho considera prioritari. Cal, per tant, que aprenguem tots a relacionar-nos amb aquests veïns i cosins germans amb qui tantes coses compartim d’una altra manera: des del respecte, sense pensar en subordinacions, amb interès genuí, amb voluntat d’entesa en la igualtat. I sent ben conscients que no ens ho pensen posar fàcil.

-Parlant de relacions territorials… com veieu el funcionament de mancomunitats que agafen racons d’ací i d’allà?

-Les mancomunitats fan el que poden amb l’escàs pressupost de què disposen. A falta de comarques, les mancomunitats són molt necessàries i s’adapten de manera flexible a les necessitats territorials, tot i que de vegades estan condicionades pel color polític de cada ajuntament. A més a més, treballen en àmbits concrets (la promoció turística, la recollida i el reciclatge del fem, la depuració d’aigües...) que els municipis per separat no podrien gestionar. I també reforcen els lligams culturals amb territoris veïns, com és el cas de la Taula del Sénia, que aplega municipis de València, Catalunya i Aragó.

Vicenta Tasa, Antoni Martínez i Amadeu Mezquida en la presentació a la Plaça del Llibre de València ciutat.jpg-El País Valencià és els homes i les dones que fan país, la llengua, els costums i les tradicions, la seua cultura, les relacions socials, la relació amb el territori… tot i que aquest, malauradament, sempre ha ocupat un lloc de tercera divisió… I el territori hauria de ser part preferencial…. és la casa de totes i tots , un lloc on el caliu ens hauria d’agermanar…

-Així és. El valencianisme ha de tenir clar que patrimoni no és sols la llengua i l’extraordinària –per a un país de les dimensions del nostre– tradició cultural que aquesta llengua vehicula; també ho és el paisatge, una realitat que es troba lligada ben directament a la qualitat de vida i al benestar de la ciutadania. En el paisatge, natura i cultura es combinen per donar sentit als espais, per fer-los nostres: per fer-ne, d’eixos espais, el nostre país. Per això, el text amb què la periodista i divulgadora Maria Josep Picó ha contribuït al llibre porta com a títol “El país és el paisatge”, i em pareix un títol molt encertat.

-Aquestes dos o fins i tot tres maneres de viure la identitat valenciana on aniran a parar?

-En primer lloc cal que tinguem clar que el fet que hi haja diverses maneres d’interpretar i viure la identitat valenciana no és en si mateix negatiu, al contrari. Com assenyala el conseller Marzà en el pròleg, “Hem estat sempre un poble divers –territorialment, cultural i lingüística–; un port d'arribada, d'intercanvi i de partença. I és aquesta, precisament, una de les qüestions que millor defineix els valencians i les valencianes. No som ‘una cosa o altra’, sinó un tot complex i divers que continua modelant-se gràcies a totes les cultures que conviuen al nostre territori.” Per tant, aquesta diversitat ens enriquirà, sempre que sapiem trobar prou elements compartits per a fonamentar la pervivència futura de la nostra identitat històrica comuna. El nostre llibre, i en particular, el darrer capítol, és un intent de posar en clar quins poden ser alguns d’aquests elements compartits: tots tenen a veure amb la tasca de millorar el nostre país, de guanyar entre tots un futur millor per a tots.

-Amic Antoni, parla’ns, per favor, de com t’ho has fet per coordinar aquest llibre; com vos vau repartir els temes a tractar?

-La història d’aquest llibre va començar quan vaig proposar-ne la realització a la Fundació Nexe, que va acollir la iniciativa amb interès. Llavors, en el marc del Lab d’Identitat i Cultura que coordina Susanna Pardines, vam fer unes quantes reunions en què vam anar definint els perfils de l’obra; en aquests reunions ja van participar alguns dels futurs coautors, a banda de jo mateix. Els altres els vaig anar buscant una vegada que vam tenir un esquema del llibre, en funció d’aquelles qüestions de què ens havíem d’ocupar en cada part i en cada capítol. Ací l’ajuda del director acadèmic de la Fundació Nexe, Elies Seguí, em va resultar molt profitosa.

-Com a coordinador, treballes sobre un guió que cal seguir? I com et vas organitzant quan et van aplegant totes les col·laboracions?

-En efecte, com deia vam començar per elaborar un pla general de l’obra, un esquema dels continguts que hi volíem abordar i la manera d’organitzar-los, en les tres parts que comprèn el llibre: una que va dedicada a la dualitat valencià/castellà; una altra, a la triplicitat provincial; i la darrera, a tot allò que als valencians ens permet ser un únic poble, un únic país. Després vam trobar els col·laboradors per a omplir de contingut aquest esquema —en el benentès que alguns d’aquests col·laboradors, com he dit, ja formaven part des del principi del projecte–, i quan van anar arribant les aportacions de cada u, a mi com a coordinador em va correspondre la tasca de revisar-les (també lingüísticament, ja que aquest és el meu ofici) i assegurar que les peces encaixaven i el resultat era aquell a què aspiràvem.

-La veritat és que el ramellet de signatures és de primera… n’hi ha per a estar-ne més que satisfet?

-El que cal, en tot cas, és que n’estiguen satisfets els lectors. Però per la meua banda no us amagaré que sí, que trobe que el resultat final de tot aquest treball –d’anys– és prou digne.

-I com és treballar amb Afers i Vicent Olmos, l’editor… tractant-se d’una de les editorials i d’un dels editors més compromesos amb la terra i la “identitat valenciana”?

-Treballar amb una editorial del ben merescut prestigi i el rigor d’Afers és, òbviament, un privilegi. I pel que fa al compromís de Vicent Olmos amb el país dels valencians, crec que tots, i especialment els que ens considerem valencianistes, li n’hem d’estar ben agraïts.

 

 

_____________________________________________________________________

Cazarabet

c/ Santa Lucía, 53

44564 - Mas de las Matas (Teruel)

Tlfs. 978849970 - 686110069

http://www.cazarabet.com

libreria@cazarabet.com