La Librería de El Sueño Igualitario

hospitals-a-la-rereguarda-r.jpgCazarabet conversa con...   Xavier García Ferrandis y Àlvar Martínez Vidal, coordinadores del libro “Afers 84. Hospitals a la rereguarda republicana durant la Guerra Civil” (Afers)

 

 

 

 

 

Editorial Afers de València ens presenta un llibre que és tota una ferma investigació de com van esdevindre els Hospitals a la reraguarda de la guerra civil sota l´administració republicana.

El llibre recau sota el treball d´Àlvar Martínez  i Xavier García Ferrandis.

 

Xavier García Ferrandis i Àlvar Martínez Vidal: Hospitals a la rereguarda republicana durant la Guerra Civil espanyola / Linda PalfreemanAssistència sanitària a la rereguarda de Madrid. Els hospital britànics de Huete i Uclés / Joan Josep Torró Martínez: Solidaritat socialista i ajuda mèdica a la causa republicana durant la Guerra Civil (1936-1939). L'Hospital Militar Internacional d'Ontinyent / Àngel Beneito LlorisL'ajuda escandinava durant la Guerra Civil. De l'Hospital Sueconoruec d'Alcoi a l'Hospital Militar Base / Xavier García Ferrandis i Àlvar Martínez Vidal: L'assistència hospitalària en un dels principals bastions republicans durant la Guerra Civil espanyola: la ciutat de València / Carles Hervás PuyalDe Belchite a l'Ebre. El Dr. Rafael Pulido Cuchí i l'activitat quirúrgica al tren-hospital núm. 20 (1937-1939) / Miscel·lània / Vega Rodríguez-Flores Parra: Comunisme i nacionalisme banal, una relació possible? El PCE i Espanya en el tardofranquisme i la Transició / Mercè Barallat i Barés: L'economia de la repressió. El blat, les farines i el pa. L'estraperlo (1938-1946) /Oriol Dueñas Iturbe: Conviure amb l'enemic. Espionatge i localització d'objectius militars a Catalunya durant la Guerra Civil / Potscriptum / Ana Macaya-Andrés, Jaume Valentines-Álvarez, Jaume Sastre-Juan: Elogi de la trans(in)disciplinarietat. Transsexualitat, ciència i història / Recensions/ Resums / Publicacions rebudes / Normes de presentació d'originals

 

 

 

Cazarabet conversa amb Àlvar Martínez Vidal i Xavier García Ferrandis:

Xavier Garcia Ferrandis web (1).jpgA.-Martinez-Vidal.jpg-Amics, com eren, en general, els hospitals situats a la rereguarda de la zona republicana durant la Guerra Civil Espanyola?

-És díficil consensuar un resposta per a tot l’Espanya republicana, atesa la gran fragmentació del poder polític que va haver-hi, especialment durant els primers mesos de combat. Però si haguérem d’assenyalar dos trets fonamentals d’aquests centres sanitaris diríem que tenien una gran capacitat d’adaptació a una demanda cada volta més intensa i un cert nivell d’especialització. Així no vol dir, de cap manera, que l’assistència que s’hi dispensava fóra la millor.

-Quines característiques tenien en comparació, per exemple, amb altres conflictes com podia ésser la I Guerra Mundial, la Gran Guerra?

-La Sanitat Militar republicana va aprender almenys dues estratègies de la Gran Guerra. En primer lloc, la necessitat d’atendre els caiguts en combat com més prompte millor era decissiva per a augmentar-ne la supervivència. Per això, es van habilitar llocs de triatge i hospitals de campanya tan sols uns pocs quilòmetres darrere de la primera línia de foc. En segon lloc, cal destacar la gran utilitat i versalitat dels trens-hospitals, un mitjà que permetia dur a terme operacions quirúrgiques complexes relativament a prop del front de batalla, així com l’evacuació dels ferits als hospitals situats a la rereguarda.

-Cal recalcar que aquella primera guerra europea fou molt més anclada a les trintxeres i que aixòmoltes i les seves particulars conseqüències, no?

-En la Guerra Civil trobem fronts de guerra relativament estables, com el de Terol, i fronts de grans maniobres, de grans desplaçament de tropes, com ara la Batalla de l’Ebre. L’estabilitat del front obligava els soldats a romandre a les trinxeres durant llargues temporades i, efectivament, hi ha malalties directament associades a les trinxeres. Per exemple, les condicions higièniques deficients podien afavorir l’aparició de polls, que són els vectors de diverses malalties, com ara el tifus exantemàtic o “febre de les trinxeres”. Les condiciones climatològiques també hi tenien molt a veure. Per exemple, el fred, la neu i la humitat produiren sovint la congelació dels peus dels soldats al front de Terol. De fet, hi ha una malaltia que s’anomenapeu de trinxera”.

-Com es va organitzar aquesta assistència sanitària en els diferents fronts que es van obrirsegurament no fou lo mateix la batalla entorn a una ciutat que la que estaba com més oberta o dins l´entorn rural?

-En el cas de la ciutat de València –que és el que hem estudiat a fons– la llunyania del front de guerra, és a dir, la situació de rereguarda, va ser un factor clau a l’hora de reorganitzar l’assistència sanitària. En primer lloc, perquè va permetre l’habilitació d’instal·lacions sanitàries molt estables. D’altra banda, perquè va obligar a acollir grans contingents de població civil evacuada des dels territoris més propers als fronts. Quant a l’Espanya republicana, un cas semblant al de Valènciafins i tot més accentuat– va ser el de Barcelona, però també els  d’Almeria, Múrcia i Alacant. 

-Un altre tret a diferenciar era, segurament, l´hospital de campanya amb les ambulàncies que van i venen i els hospitals organitzats a certs emplaçament i que es mantenien fixos, com aquell que diu, passés el que  passés?

 

-Efectivament. La Sanitat militar va articular tot un sistema sanitari d’avantguarda integrat per la parada sanitària de batalló, la parada de classificació i l’hospital quirúrgic de primera línia.

Els ferits eren traslladats a la parada sanitària del batalló, on s’hi dispensava l’atenció mèdica bàsica (control de l’hemorràgia i del dolor). Havia d’estar situada tan a prop de la línia de foc com fóra possible, però també prop de la carretera perquè hi tingueren accés les ambulàncies. En la parada de classificació es distribuïen els ferits, de mode que el més greus anaven als hospitals quirúrgics de primera línia i la resta eren evacuats als hospitals de rereguarda. Aquestes dos tipus d’instal·lacions sovint s’habilitaven en corrals, ermites, etc.

Finalment, hi era l’hospital quirúrgic de primera línia. Es tractava del primer hospital que hi havia darrere del front, on aplegaven els ferits més greus des de la parada de clasificació. Estava situat tan a prop del front com fóra possible per assegurar la rapidesa de l’atenció als ferits, però suficientment allunyat dels combats per a poder garantir la seguretat del personal i dels ferits. A més, es situaven al costat d’una carretera o una via fèrria per a facilitar l’evacuació dels ferits cap als hospitals de la rereguarda, la qual cosa tenia lloc quan la condició clínica dels ferits ho permetia. Aquests hospitals estaven ubicats en emplaçaments més estables, com ara covents, escoles o masos.

 

-En l´assistència en temps de guerra durant la Guerra Civil en què es va avançar?

-Malauradament, molt avanços mèdics són conseqüència directa dels conflictes bèl·lics.  La Guerra Civil espanyola no en va ser una excepció. Per exemple, podem parlar d’una millora i una consolidació de la tècnica de la transfusió de sang emmagatzemada, és a dir, no la transfusió directa del donant al receptor. Així mateix,  s’hi van produir avanços en la neurocirurgia com a conseqüència del tractament de les ferides cranials per arma de foc; en la cirurgia plàstica, pels cremats; i en la traumatologia pels tractament de les fractures, especialment les obertes.

-Hi ha metges que van resaltar de manera extraordinària, no? Què ens podeu dir?

-Seguint la resposta anterior, en l’ambit de la transfusió sanguínia indirecta, al bàndol republicà van ser capdavanters el cirurgià canadenc Norman Bethune (a Madrid) i el metge català Frederic Duran Jordà (a Barcelona). Al bàndol insurrecte, tenim notícia que Carlos Elósegui va ser el cap dels serveis de transfusió.

-També les infermeres van tindre un paper més que sobresalient. Què ens podeu dir?

-Aquesta constitueix una de les nostres línies d’investigació en l’actualitat. Sembla que al bàndol republicà durant la contesa hi va haver un greu dèficit d’infermeres, perquè tradicionalment la infermeria havia estat en mans de les monges i en esclatar la guerra aquestes van fugir de la zona republicana o es van amagar. Per això, sovint les tasques infermeres va ser assumides per l’ajuda humanitària transnacional, és a dir, per professionals estrangeres, integrades o no en les Bridages Internacionals. Resulta complicat, no obstant, visualitzar aquestes dones a causa de la manca de fonts.

-Hi ha molts metges i voluntaris sanitaris dins aquest sector sanitari van aportar-hi el seu granet de sorra. Ens podeu dir quelcom?

-Seguint amb la participació estrangera, molts metges i infermeres d’arreu del món, però molt especialment dins de l’àmbit anglo-saxó, es van identificar amb la República i van venir a fer-li costat tot treballant als hospitals d’avantguarda i de la rereguarda. En aquest darrer cas, a banda del canadenc Norman Bethune que ja ha estat citat, cal destacar el personal suec-norueg de l’hospital d’Alcoi, el personal belga de l’hospital d’Ontinyent, el personal britànic dels hospitals de Huete i Uclés (Conca), el personal nord-americà de l’hospital de Tarancón i Villa Paz (Saelices) i el personal dels hospitals de les Brigades Internacional de Benicàssim, entre d’altres. Tots aquests metges i infermeres són exemples de l’acció humanitària transnacional durant la Guerra Civil espanyola. Hi havia metges prestigiosos al seus respectius països, amb una vida benestant, que no dubtaren a oferir el seu suport a la República.

- Com era l´abastiment d´aquests centres? Com es van mantindre davant tota mena d´inclemències?

-A mesura que la guerra avançava, el funcionament dels hospitals de la rereguarda es fa ver cada volta més díficil. En primer lloc, a causa de la falta de material de tot tipus (roba, sabó, medicaments, material quirúrgic...). A més, com a conseqüència del curs desfavorable de la guerra, aquests hospitals es van veure desbordats per l’elevat nombre de ferits que havien d’acollir. Amb l’avanç de les tropes franquistes, el personal sanitari va haver d’evacuar els ferits i d’abandonar els hospitals. En altres ocasions, els esdeveniments bèl·lics es precipitaren de manera tan ràpida que va ser impossible els trasllat dels ferits més greus, que eren abandonats amb l’esperança que la Sanita

 

 

 

hospitals-a-la-rereguarda-r.jpg25208
Afers 84. Hospitals a la rereguarda republicana durant la Guerra Civil. Xavier García Ferrandis, Àlvar Martínez Vidal (coords.)   
552 páginas
19.00 euros
Afers

 

 

Xavier García Ferrandis i Àlvar Martínez Vidal: Hospitals a la rereguarda republicana durant la Guerra Civil espanyola / Linda PalfreemanAssistència sanitària a la rereguarda de Madrid. Els hospital britànics de Huete i Uclés / Joan Josep Torró MartínezSolidaritat socialista i ajuda mèdica a la causa republicana durant la Guerra Civil (1936-1939). L'Hospital Militar Internacional d'Ontinyent / Àngel Beneito LlorisL'ajuda escandinava durant la Guerra Civil. De l'Hospital Sueconoruec d'Alcoi a l'Hospital Militar Base / Xavier García Ferrandis i Àlvar Martínez Vidal: L'assistència hospitalària en un dels principals bastions republicans durant la Guerra Civil espanyola: la ciutat de València / Carles Hervás PuyalDe Belchite a l'Ebre. El Dr. Rafael Pulido Cuchí i l'activitat quirúrgica al tren-hospital núm. 20 (1937-1939) / Miscel·lània / Vega Rodríguez-Flores ParraComunisme i nacionalisme banal, una relació possible? El PCE i Espanya en el tardofranquisme i la Transició / Mercè Barallat i Barés: L'economia de la repressió. El blat, les farines i el pa. L'estraperlo (1938-1946) /Oriol Dueñas Iturbe: Conviure amb l'enemic. Espionatge i localització d'objectius militars a Catalunya durant la Guerra Civil / Potscriptum / Ana Macaya-Andrés, Jaume Valentines-Álvarez, Jaume Sastre-Juan: Elogi de la trans(in)disciplinarietat. Transsexualitat, ciència i història / Recensions/ Resums / Publicacions rebudes / Normes de presentació d'originals

 

 

 

_____________________________________________________________________

Cazarabet

c/ Santa Lucía, 53

44564 - Mas de las Matas (Teruel)

Tlfs. 978849970 - 686110069

http://www.cazarabet.com

libreria@cazarabet.com