La Librería de El Sueño Igualitario

image005.jpgCazarabet conversa con...   Juan Luis Porcar Orihuela, autor de “Un pais en gris i negre: memòria històrica i repressió franquista a Castelló (2a edició)” (Universitat Jaume I)

 

 

 

 

 

Juan Luis Porcar trau la segona edició, ampliada, revisada  i “actualitzada”,  d´aquest llibre que és tot un homenatge a la recuperació de la Memòria Històrica.

El llibre està editat pel departamento de publicacions de la Universitat Jaume I.

Nosaltres ja vam parlar i conversar amb Juan Luis Porcar Orihuela sobre la primera edició d´aquest llibre: http://www.cazarabet.com/conversacon/fichas/porcar.htm

Juan Luis Porcar:

Juan Luís Porcar nació en Valencia en 1966 y es técnico documentalista en la Universidad Jaime I de Castelló. Se licenció en Geografía y Historia en la Universidad de Valencia y es Membre del GrupEstudis de Història Local i Fonts Orals de la Universitat Jaume I (UJI) i del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló. Porcar es autor de diversos artículos, ponencias y publicaciones sobre la memòria histórica i sobre diferentes aspectos de la Guerra Civil y la represión franquista. Porcar ha intervenido en actos y jornadas y ha impartido conferencias cobre la memoria histórica a las comarcas de Castelló. Destacan entre sus obras: La repressió franquista al País Valencià: Borriana i Manises y La memoria i les víctimes . Además es coautor de Castelló sota les bombes y coeditor de La Cultura exiliada, publicado por la Universidad Jaume I. En l´actualitat en Porcar és Tècnic Documentalista del Servei de Comunicació i Publicacions a la Universitat Jaume I.

 

 

Cazarabet conversa amb Juan Luis Porcar:

ATT00358.jpg-Juan Luis què aporta de nou aquesta segona edició del llibre: Un país en gris i negre?

En aquesta segona edició s’han ampliat continguts ja existents mitjançant els avanços en diferents línies de recerca durant els últims tres anys i s’han incorporat noves informacions i documentació fotográfica gràcies a les aportacions de familiars de repressaliats amb les quals he pogut contactar i paral·lelament se’ls ha recollit testimoniatge oral que forma part de l’Arxiu Oral del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló.

- S´han ampliat continguts, parla´ns d´això per favor.

-Efectivament s’ha ampliat contingut en temes con l’organització de l’administració judicial franquista amb els seus consells de guerra sumaríssims, també en relació a l’estudi de les víctimes de la repressió soterrades al cementiri de Castelló en temes com identificació, localització i estudi del lloc com a espai memorialístic, en relació a la repressió sobre les dones s’han aconseguit noves i importants dades que amplíen la seua quantificació i ens informen d’aspectes com la política penitenciària i la seua vessant de gènere, i finalment en continguts d’històries de vida de familiars i víctimes de la repressió.

-I quins s´han revisat, per què I de quina manera?

-Especialment a banda d’ampliar els temes abans comentats, s’ha revisat l’estudi sobre la fossa del cementiri civil de Castelló on estan soterrats més de la mitat dels prop mil repressaliats que estan al cementiri, amb nova documentació apareguda i contrastada que ens aporta nova informació i ens fa canviar hipótesis de treball anterior.

Cares_colors.jpg-Què has "modificat" arran de noves aportacions, investigacions, de contrastar dades, documentacions.?

-A banda del tema anterior de la fossa del cementiri i com va ser utilitzada com a lloc de repressió, amb noves dades per al seu estudi, les dades i estadístiques sobre la repressió sobre les dones en relació a la quantificació de víctimes mortals i al seu context carcerari s’han vist modificades sustancialment.

-Segurament que arran de la primera edició vas rebre trucades , vas mantidre converses i et van aportar documents.?

-Efectivament, ja la primera edició el contacte amb familiars i investigadors va ser molt important, amb la seua aportació de documentació, fotogràfies i testimoniatges. Ara a la segona edició s’ha intensificat i ampliat incorporant-se prop de 25 noves fotografìes i importants informacions i vivències personals.

-En quant a la dispossició geográfica hi han aportacions noves més properes a un racó de Castelló que a un altre?

-Sí, per la mateixa dimensió de la repressió hi ha una sèrie de localitats que ens han proporcionat més informació documental i testimoniatges com Borriana, Almassora, Alcalà de Xivert, L’Alcora, que altres…a més en aquests casos també depen en gran mesura amb l’aportació o col·laboracions d’investigadors locals o membres del Grup per la Memòria d’aquestes localitats que també han aportat més testimonis. Algunes comarques com la Plana Baixa i la Plana Alta, L’Alcalatén, El Baix Maestrat i Els Ports estan més estudiades i representades que altres com l’Alt Millars i l’Alt Palància, aquest aspecte de contar d’una documentació i testimoniatges limitats en aquests últims dos casos pot respondre a raons socioeconòmiques i culturals, també lingüístiques i d’organització territorial, de comarques més relacionades pot ser amb València o amb Aragó que amb Castelló, la capital de la provincia.

21-sumarissim-mort.jpg-Aquest llibre allò que aporta i demostra és que quan es trau un llibre, una investigació, un article tot i que sigui sobre un tema sensible del que ningú volia parlar-hi, puix allò que obri és la porta per a que el comú de la gent aporti quelcom. Com ho veus?; Què en spots reflexionar arran de tot això?

-L’aportació de les persones –familiars, testimonis dels fets, interessants en el tema, experts i investigadors- es fonamental. Però tota aquesta informació ha de ser tractada i contrastada amb altra documentació –obres d’investigació solvents, recerca directa en arxius…- es tracta d’analitzar i traure conclusions, no d’opinar. No interessen les opinions sino els fets el més objetius possibles o les dades de les recerques ja publicades, tot açó contrastat i analitzat es el que posa en valor un treball d’investigació històric. D’altra banda es molt important arribar a la gent, la difusió pública i la sensibilització social sobre la nostra historia més recent, tant a l’àmbit educatiu com mitjançant actes culturals com jornades, conferències, homenatges, etc.

-Quan de temps has invertit en revisar, ampliar i actualitzar aquesta nova edició?

-Practicament des de juny de 2012 quan va aparèixer la primera edició el reball va ser continu fins ara mateix que ja estic consultant noves fonts obertes per tal d’anar concretant i ampliant alguns aspectes.

-Amic, en spots explicar en què estàs terballant en l´actualitat?

-Actualment continue en aquest àmbit de la memòria i la repressió, crec que quede prou encara per conèixer en quant a noves fonts documentals i aportacions o testimonis de familiars…i també estic treballant molt les polítiques de memòria al nostre entorn (Castelló i País Valencià) tant des de la perspectiva de la investigació com des del l’àmbit d’actuació directa per possibilitat l’execució i impuls de mesures polítiques que fomenten en diferents aspectes la recuperació de la memòria, ara que es pot donada la conjuntura política a la ciutat de Castelló i a la comunitat autónoma, impulsars projectes d’aquest tipus conjuntament, en el marc també dels projectes l línia d’actuació del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló.

 

 

 

 

 

 

image001.jpg24316
Un pais en gris i negre: memòria històrica i repressió franquista a Castelló (2a edició). Juan Luis Porcar Orihuela   
320 páginas        17 x 24 cms.
18.00 euros
Universitat Jaume ILa repressió va ser un element fonamental per a la consolidació del franquisme. L'autor analitza com es va organitzar la maquinària repressiva del règim a la província de Castelló, l'organització del sistema judicial i carcerari i com s'articula una repressió sistemàtica e indiscriminada sobre els vençuts. Proporciona a més una investigació quantitativa i una relació nominal actualitzada de les víctimes mortals, com a resposta a les legítimes necessitats d'informació i localització per part dels seus familiars.

Il·lustracions en blanc i negre

 

_____________________________________________________________________

Cazarabet

c/ Santa Lucía, 53

44564 - Mas de las Matas (Teruel)

Tlfs. 978849970 - 686110069

http://www.cazarabet.com

libreria@cazarabet.com