Alarifes

logo.jpgCazarabet conversa con...   Carme Gilabert, directora del Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries

 

 

Cazarabet conversa amb Carme Gilabert:

1461678.jpg-Amics del Ecomuseu Farinera de Castelló d´Empúries, en primer momento…ens podeu explicar en què es diferencia un Museu d´un Ecomuseu?

 

Crec que avui en dia la institució museu és molt oberta i en molts aspectes conflueixen tant el museu com l’ecomuseu: institucions permanents, sense finalitat de lucre, al servei de la societat, que treballen de manera interdisciplinar, obertes al públic. Conceptualment, per mi la diferència bàsica entre el museu i l’ecomuseu està en el seu objecte d’estudi i difusió. Mentre que en el museu es tracta d’una col·lecció, de la tipologia que sigui, en el cas de l’ecomuseu s'ocupa de la interpretació del conjunt del territori i tots els factors que en condicionen la seva identitat.

Quan l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va adquirir l’antiga Farinera ho va fer amb la intenció de convertir-la en un ecomuseu. En els seus primer temps, el museu es va centrar en la rehabilitació de l’edifici per fer-lo compatible amb la visita del públic. L’evolució que el museu ha anat fent durant les diferents fases de rehabilitació, va acabar definint que l’acció territorial de l’ecomuseu es faria des dues línies: d’una banda la creació de l‘Espai EmpordàNA’T, vinculat als parcs naturals de l’Empordà, i de l’altra dotar algunes de les exposicions temporals i la recerca que s’hi vincula d’aquesta vocació territorial.

-Què és, en concret, l´Ecomuseu de Castelló d´Empúries?. Conteu-nos un xic la seva història.

 

El 26 de març de 1997 pel Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va constituir l’ens autònom municipal Ecomuseu - Farinera de Castelló d'Empúries. La singularitat de l’equipament va fer que aquell mateix any l’Ecomuseu - Farinera de Castelló d’Empúries passés a formar part del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), del que l’any 2008 en va ser declarat museu secció. Dins del Sistema Territorial del mNACTEC, l’Ecomuseu-Farinera és el museu que dóna a conèixer l’evolució de la indústria farinera a Catalunya i el gran canvi que va patir la producció de farina durant la segona meitat del segle XIX.

A partir de 1998 l’ecomuseu va iniciar les activitats pròpies d’una entitat museística, obrint les seves portes al públic, treballant per convertir-lo en un espai museístic viu, obert al públic, que realitza totes les estratègies d’adquisició, conservació, investigació, difusió i exposició del patrimoni que custòdia: una indústria farinera de finals del segle XIX i primera meitat del XX. El 4 de març de 2008 va ser inscrit al Registre de Museus de Catalunya.

L’Ecomuseu-Farinera ha significat per al territori la incorporació a l'oferta cultural i turística de la comarca d’un equipament museístic innovador, ja que és l'únic element de patrimoni industrial museïtzat a la nostra àrea. Un museu que s'ha anat consolidant fins esdevenir un element de referència en el conjunt patrimonial del nostre territori. La Farinera és també un espai al servei dels nostres ciutadans, en el que no sols interactuen com a usuaris de les diverses activitats que s’organitzen, sinó que l’ecomuseu està obert també a acollir les seves propostes i a oferir-los l’espai per al desenvolupament de les seves activitats lúdiques i culturals. Així mateix, sempre que ens és possible, treballem amb les empreses locals i del nostre territori més immediat.

Ha esdevingut, a més, un referent en la museïtzació del patrimoni industrial fariner. Des de la nostra institució hem atès consultes i assessorat projectes de característiques similars de diversos punts de l’estat espanyol i de la Catalunya Nord. S’elaboren informes tècnics relatius a patrimoni industrial fariner. I hem realitzat un catàleg de Farineres de Catalunya, i un altre sobre molins fariners de l’Alt Empordà. En diverses ocasions hem estat convidats a presentar el nostre projecte i experiència en diferents cursos i jornades.

 

fachada.jpg-Quines exposicions es poden veure sempre que es visite l´ Ecomuseu de Castelló d´Empúries?

 

D’una banda hi ha la Farinera pròpiament dita. La visita ofereix un recorregut pels espais fabrils a través del qual es poden veure les màquines pròpies del procés productiu: neteja, condicionament i mòlta —amb els impressionants molins vermells—, veritable cor de la Farinera. Durant la visita s’explica també l’evolució històrica de la mòlta del blat, el procés productiu, la energia hidràulica i el blat, la farina i el pa. Els més menuts poden fer la visita tot seguint un joc de pistes.

L’altre espai permanent és l’espai EmpordàNA’T, que es va inaugurar a finals de 2014. És el nou espai expositiu de l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, destinat a la difusió del patrimoni natural i cultural de l’Empordà: un tast pels quatre espais naturals protegits de l’Empordà per tal de seduir el visitant amb el seu patrimoni cultural, natural i intangible i fer-li descobrir com gaudir-ne.

 

-Aquests continguts que podríem considerar com a fixes, els mireu de “millorar”, com d´ampliar amb investigacions i demés, no?

 

Si. A mesura que tenim l’oportunitat, els continguts s’amplien o milloren. Per exemple, es va incorporar una maqueta mecanitzada d’un molí fariner a l’exposició permanent, actualment n’estem traduint les fites tecnològiques, hem incorporat un joc de pistes per a la visita en família,... Aquest estiu acollirem una exposició coproduïda per diversos museus, entre ells la Farinera, que serà un complement a l’espai EmpordàNA’T, etc.

D’altra banda, com bé dieu, els resultats de les recerques destinades a exposicions temporals acaben formant part dels espais de difusió del museu, bé sigui directament a les sales d’exposició permanent com a través de la nostra web.

 

-A banda d´ allò que és l´Ecomuseu Farinera de Castelló d´Empúries tots els dies, també feu expossicions itinerants i activitats temporals…En base a què?; Quin denominador comú busqueu amb aquestes expossicions que podríem denominar com a “no fixes”?

 

Al llarg de l’any el museu programa diverses exposicions, bé sigui de producció pròpia, en col·laboració amb altres entitats culturals, o acollint en itinerància d’una sèrie d‘exposicions vinculades a la temàtica del museu i en ocasions també relacionades amb la programació d’altres activitats anuals.

Pel que fa a les exposicions de producció pròpia, segueixen tres línies: la vinculada a la vessant industrial del museu com són les exposicions Terra d’aigua, vent i cereals. Els molins fariners de l’Alt Empordà, o la que estem preparant per al mes de novembre sobre la Industrialització de l’Empordà;  la que té a veure vessant territorial, com és Paisatge Latent: closes, cortals i cortalers; i la que té a veure amb la seva vessant natural i agroalimentària: Dalí i els mestres flequers, Rosada i Blat, una altra perspectiva del Creixement o Anima Naturae, en coproducció amb altres museus.

La majoria de les exposicions porten associades activitats paral·leles de diversa índole, des de visites guiades, activitats pedagògiques, cercles de diàleg, tallers, etc. Totes elles ajuden a fomentar l’adquisició de coneixement i a millorar la relació del museu amb el seu públic.

A part de les exposicions organitzades directament pel museu, es cedeixen els espais de l’equipament per a la realització d’exposicions per part d’entitats del territori o bé de particulars, sempre que siguin sense afany de lucre.

 

01-PATRIMONI_INDUSTRIAL.jpg-Com són les relacions amb la resta de Museus de Catalunya? I de més enllà, d´ arreu de l´Estat? I és així com entreu a donar suport a Pirinexus? (per ficar un exemple)

 

L’Ecomuseu-farinera pertany a diverses xarxes de museu. D’una banda, ja hem comentat que pertany al Sistema Territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, del qual n’és museu secció. Pertany també a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya. Per tant, temàticament i de manera assídua ens relacionem amb diversos museus del territori català. I, tenim també contactes puntuals amb museus catalans, ja sigui per consultes o confluència en interessos comuns. A més, el museu participa activament en dues xarxes territorials: la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona i Una comarca de museus, integrada per vuit museus de l’Alt Empordà.

Pel que fa a la ruta Pirinexus, l’ecomuseu s’hi ha integrat a proposta del Consorci de les Vies Verdes de Girona, i n’és un punt de suport.

 

-Com funciona i com es gestiona un Museu tan específic com l´Ecomuseu Farinera de Castelló d´Empúries?

 

L’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries és un ens autònom local pertanyent a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. El seu òrgan de govern és la Junta Rectora que es reuneix semestralment, i on hi ha representants dels diversos grups municipals, del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, de la Cooperativa agrícola de Castelló d’Empúries, del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i de la societat civil. La direcció e l’ens fa també les tasques de gerència.

 

-Com és el dia a dia de l´Ecomuseu Farinera de Castelló d´Empúries?. Amb l´actualitat quantes persones hi treballen?

 

Al museu hi treballem tres persones: una conserge, una auxiliar tècnic de museus i una directora-gerent. Les tasques que hi desenvolupem són molt diverses i en alguns casos transversals. Tothom fa una mica de tot i la feina és molt dinàmica i variada. Un dia estem treballant en el guió d’una exposició, l’endemà atenem un centre escolar i tot d’una estem immersos en plena Fira del pa... L’equip del museu està molt ben avingut i treballem per uns objectius que ens són comuns. Així que la feina del dia a dia és molt agradable.

 

20150127_1039ecolmuseunoi.jpg-Un Museu té que esdevindre , té que ser, un lloc de referència integral e integrador i així s´entén que tingui funcions per a difondre, acollir, recollir, ensenyar, exposar…però també impartir didáctica, no?

 

I tant ! Jo diria que la funció didàctica és una de les més importants que tenim, i entesa d’una manera global, no sols quan parlem de la comunitat educativa. Tot acció que desenvolupa el museu té un rerefons didàctics, ja siguin les pròpies visites i tallers escolars, els tallers familiars, les xerrades... Tot ha de poder aportar un valor a aquells qui en gaudeixen. Podem organitzar un acte lúdic, però sempre hi haurà un rerafons didàctic al darrera.

 

-Vosaltres publiqueu Quaderns de Didàctica i Difusió. Ens podeu xerrar d´ells?. Quants an vist la llum i quants temes toquen i desenvolupen?

 

Els quaderns de didàctica i difusió són una publicació del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Aquests Quaderns són mitjans de divulgació que permeten conèixer els espais patrimonials industrials lligats al museu. La seva finalitat és doble. Per un costat ésser una eina, un recurs, i una font de coneixement pel professorat de diferents nivells educatius que li permeti tenir la informació per treballar, dins els seus programes, el que ha estat el procés d’industrialització català i, per extensió, un dels grans canvis de la Humanitat: la Revolució industrial. Per un altre costat, ésser un mitjà de coneixement per a tots els públics: tercera edat, familiar, etc. Facilitant-los uns materials que els permeti assolir el coneixement de la forma més assequible possible. El tractament del contingut del Quadern s’estructura a l’entorn de tres grans eixos: ciència, tècnica i societat i fins a l’actualitat se n’ha publicat 22 i corresponen als diferents elements patrimonials que formen part del Sistema Territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

A més hi ha els quaderns de Biodiversitat i Tecnodiversitat, col•lecció impulsada des del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya per donar a conèixer la problemàtica ambiental lligada als diferents sistemes productius que s’expliquen en cadascun dels museus integrants. S’han publicat el paper, el carbó, el suro, el Riu i la Colònia Vidal, la pell i el nostre: Blat, farina i paisatge.

 

Ecomuseu-Farinera---Jordi-C.jpg-Quina importancia tenen per a tot plegat les xarxes socials i els avantatges tecnològics dels últims temps a l´hora de millorar les tasques de l´Ecomuseu Farinera de Castelló d´Empúries?

 

Per descomptat, les xarxes socials van assolint dia a dia un paper més rellevant en els museus. Ja nos sols pel que fa a la difusió d’aquests, sinó que a més permeten millorar l’experiència de la visita i obtenir informació sobre quina has estat l’experiència de l’usuari a les nostres instal·lacions.

Tot i això, les XXSS són molt dinàmiques i requereixen d’un seguiment i actualització que s’ha d’estar en disposició de poder respondre. Des del museu es va optar, doncs, per apostar per una única xarxa social: facebook (www.facebook.com/ecomuseufarinera). I el que busquem és ser molt dinàmics i que arribi a un gran nombre de persones interessades en les nostres propostes i activitats (tenim més de 3.000 persones a qui els “agrada” la nostra pàgina. Pel que fa a Xarxes com Instagram o Twitter, la nostra presència es fa a través de tercers. A més, procurem estar en múltiples agendes i canals de difusió on line per mirar d’arribar al ventall de públic més ample possible.

Pel que fa a noves tecnologies, el m useu disposa des de l’any 2008 de pagina web, que es va renovar fa un parell d’anys i de la plataforma didàctica on line elpaisdelsfarinons.cat, que recentment hem passat a llenguatge Htlm5 per tal que s’hi pugui jugar des de tauletes i des de dispositius mòbils.

Finalment, aquest any passat s’ha posat en funcionament l’aplicatiu Visitmuseum (disponible tant accedir tan via web visitmuseum.gencat.cat/ com via app) que que ens permet arribar públic turista interessat en la cultura i el patrimoni. Visitmuseum ofereix una breu presentació de l’equipament museístic, un recorregut pels principals àmbits temàtics i una mirada detallada als objectes més destacats. L’aplicació presenta també totes les dades pràctiques per a la visita, i els enllaços corresponents per saber-ne més o poder compartir l’experiència a les xarxes socials. Visitmuseum disposa de 156 equipaments museístics, més de 1300 registres d’objectes de museus traduïdes a 5 idiomes: català, castellà, anglès, francès i també occità en les zones d’influència lingüística.

 

54cfc812b3fc8_Imatge 295 JCassu.JPG-Expliqueu-nos què és això dels tallers familiars i quina repercusió veieu que ha tingut amb el dia a dia de l’ Ecomuseu?

 

Aquest és el tercer any que oferim una programació estable anual de tallers familiars. Els seu objectiu és oferir al públic familiar una activitat mensual que permeti a petits i grans gaudir plegats d’una activitat, alhora lúdica i educativa, dins dels espais del museu. A la vegada, apropem els més menuts al museu i busquem que integrin l’equipament com un dels seus espais d’activitat habitual. A més, disposar d’un programa d’activitats mensual genera una dinàmica d’ús repetit de l’equipament. El públic destinatari és tant el públic local com el turisme familiar.

Els tallers han esdevingut una eina important en la dinamització del museu, i a mesura que hem anat programant els hem anat millorant: hem afinat la tipologia d’activitats programades, agrupant els tallers dins quatre grans tipologies (ciència i tecnologia, cuina, natura i creació artística) i s’ha buscat per a cada cas el tipus de taller i l’empresa o entitat que millor responia a la nostra demanda.

En la mesura del possible els tallers i les seves temàtiques es vinculen a dates marcades del calendari o a l’època de l’any en què ens trobem i també es programen en el marc d’activitats de caire municipal com són festes majors o fires. Així, per exemple, el taller del mes de març es va fer el dissabte de setmana santa i es va ser un taller de decoració de galetes de pasqua.

La majoria dels tallers tenen una participació del 100% de l’aforament, i de vegades hem hagut de generar llistes d’espera i fins i tot hem doblat o repetit els tallers per la gran demanda que hem tingut. La veritat és que funcionen molt bé i generen hàbit d’ús del museu com a equipament cultural més enllà dels propis espais expositius.

L’aposta del museu per el públic familiar va més enllà. Hem creat un espai familiar, que a més de ser un indret de repòs per als visitants en el transcurs de la seva visita al museu, permet a grans i petits passar una estona entretinguda fent ús dels diversos elements lúdics de què disposa el museu. A més, hem creat un joc de pistes dins del museu, que està disponible en cinc idiomes.

 

-Les activitats educatives a qui van destinades i de quina manera les organitzeu?

 

Per nosaltres les activitats educatives s’adrecen tant a l’educació formal com a la no formal. El propis tallers familiars, poden considerar-se activitats educatives.

El programa educatiu del museu és un dels més importants. Tenim una sèrie d’activitats estables (visites guiades i tallers d’1 hora de durada, adaptats als diferents nivells educatius) i se n’elaboren d’altres de puntuals (Setmana de la Ciència...) o temporals (com poden ser les activitats educatives vinculades a una exposició temporal). Podeu consultar la nostra oferta educativa a : http://issuu.com/ecomuseufarinera/docs/oferta_ed_2016_2017_18062016?e=0/36974424. Aquest programa serà objecte de revisió, millora i innovació de cares al curs 2017-2018.

A més, des del museu i juntament amb 7 museus més de la comarca vàrem posar en funcionament l’any 2010 el projecte Una comarca de museu, que proposa un itinerari seqüenciat en funció del currículum i de la mirada competencial de manera que els escolars de la comarca puguin visitar al llarg de la seva etapa d’escolarització, com a mínim una vegada, cada un d’aquests museus. A més, el projecte va evolucionar i hem ofert diverses activitats de formació per a professorat, com una manera directa d’arribar a aquest col·lectiu i que coneguin millor els museus.

20.jpgCol·laborem també amb els Serveis Educatius de l’Alt Empordà programant tallers en diverses activitats que organitzen, com per exemple en el marc de la Setmana de la Ciència o de l’EnglishTime Masterclass. També vàrem participar com a col·lectiu en el Congrés l’Escola Parla ! que es va celebrar l’any 2015 i aquest any 2016 hem participat en l’Escola d’Estiu amb un taller gamificat, Museus en joc, que ha tingut un gran èxit.

Hem tingut també altres experiències en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, com ha estat el lideratge del projecte “Museus Industrials a l’aula”, unes jornades formatives programades a nivell de Catalunya, seguint el model de les que havíem fet a la comarca, però centrades en el coneixement dels museus que formem part del Sistema Territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. I també vàrem participar en el Programa de formació Científica, Tècnica i Matemàtica del departament.

Tenim també una plataforma educativa on line (http://www.elpaisdelsfarinons.cat) per tal que els alumnes puguin treballar abans i/o després de la visita els continguts del museu.

En relació als alumnes de secundària, mirem de disposar de programes en col·laboració amb els instituts del municipi (aula oberta, beques de treballs de recerca,...) i de cares al proper curs iniciarem un Projecte de Servei Comunitari amb alumnes de 4t d’ESO que creiem que serà molt positiu tant per al museu com per a l’institut.

 

-L´Ecomuseu es pot visitar per lliure o per visita guiada. La veritat és que la vegada que vàrem estar ens vau guiar i crec que no té preu…

 

El museu permet les dues modalitats de visita. Les visites guiades solen ser per concertació, encara que també n’oferim en el marc de programes d’actes, jornades europees de patrimoni, etc. I en ocasions poden ser temàtiques o fins i tot teatralitzades.

Per descomptat que la intermediació del guia aporta valor afegit a la visita i sempre permet interactuar. Tot i això, per a qui prefereixi la visita individualitzada, el discurs expositiu ha estat molt treballat i permet fer la visita al museu en cinc idiomes.

 

54cfc7b17beee_Imatge 1486 Pep Botey.jpg-També sou organitzadors de la Fira del pa, la farina i l´ordi. Ens podeu apropar un xic a ella?

 

Si. Va començar com a fira del blat, la farina i el pa i amb el temps en vàrem simplificar el nom i li vàrem dir Fira del pa. Ja portem divuit edicions la fira, que ha quedat consolidada com una de les fires de referència a la nostra comarca ja que les diverses activitats de caràcter lúdic, cultural, gastronòmic i comercial que s’hi organitzen interessen i atrauen a un ventall de públic molt divers. Públic interessat tant pel conreu del blat, com a la producció de la farina i a tots aquells productes que se’n deriven.

En els darrers anys la Fira del pa compta amb la implicació de diverses entitats del municipi (castellers, geganters, oncolliga, trabucaires, grup d’espeleologia, teixit comercial, restauradors, etc.).

 

-Quan estaba el·laborant aquesta entrevista vosaltres romandraveu uns dies, al cor del mes de gener, tancats….Són els dies de reflexió interna, d´ el-laboració de treball coorporatiu per portar a terme totes les activitats i pensar-ne de noves?

 

L’Ecomuseu-Farinera realitza anualment un tractament de conservació preventiva de tota la maquinària de la col·lecció i del magatzem de reserva del museu. Durant una setmana el museu tanca les seves portes per tal de tractar la totalitat de la maquinària, ja que atesa la naturalesa de la col·lecció, aquesta no es pot ni desmuntar ni traslladar i s’ha de tractar in situ.

Pel que fa ala planificació anual i l’elaboració de nous projectes, aquests es fan en diferents períodes. Per exemple, la programació escolar per al curs següent, es tanca els mesos de maig-juny; i ara al setembre programarem els tallers familiars del 2017.

Pel que fa a les exposicions temporals, solem tenir el programa tancat d’un any per l’altre. Les exposicions produïdes pel museu tenen més llarg recorregut, ja que a partir del moment en què es planteja el tema, ens hi posem a treballar. En el cas de que inaugurarem al novembre, hi estem treballant des de fa dos anys.

 

Ecomuseu_Farinera.jpg-Ens podeu ficar damunt la pista d´ alguna activitat nova o d´ alguna nova expossició?

 

Tenim dos grans projectes ara mateix. El primer és l’exposició Empordà Industrial, en la que estem treballant conjuntament amb el Museu del Suro de Palafrugell i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Durant aquests dos anys s’ha fet un important treball de recerca a partir del qual s’està elaborant el guió de l’exposició. Es tracta l’Empordà com a una única unitat geogfràfica amb diversos paisatges, els quals han generat dos models diferenciats d’industrialització.

A partir de l’exposició i gràcies a la recerca que s’ha dut a terme es podrà elaborar l’inventari del patrimoni industrial de l’Empordà, ja que es disposa de molta informació que facilitarà la tasca de per completar l’inventari. També es preveu poder fer la proposta d’una ruta pel patrimoni industrial de la l’Alt i Baix Empordà.

Finalment, els museus elaborarem una proposta didàctica, cicles de conferències i tallers vinculats a l’exposició. L’exposició serà itinerant: a partir de la seva inauguració a Castelló d’Empúries es presentarà al Museu del Suro de Palafrugell i Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya al llarg de l’any 2017.

El segon gran projecte, que iniciarem un cop tinguem produïda l’exposició, és la redefinició i renovació del programa eductiu del museu. Volem reescriure’n el corpus teòric i renovar algunes de les activitats, que funcionen molt bé, però que creiem que s’han d’actualitzar. I, com a innovació, volem desenvolupar una visita gamificada a l‘interior del museu, adaptada als diferents nivells educatius.

 

Imatge-292-J.-Cassú.jpg    castello-ecomuseu-farinera-.jpg

 

_____________________________________________________________________

Cazarabet

c/ Santa Lucía, 53

44564 - Mas de las Matas (Teruel)

Tlfs. 978849970 - 686110069

http://www.cazarabet.com

libreria@cazarabet.com