La Librería de El Sueño Igualitario

un-estiu-devastador.jpgCazarabet conversa con...   Guillem Cortès, autor de “Un estiu devastador” (Afers)

 

 

 

 

 

 

Un llibre intens i de narrativa inmensa des de la ploma de Guillem Cortès.

Un llibre que va des de la narració, com la més pura, al pensament que s´endinsa allà onmés pica” i furga allà on la llaga està més sostovada.….

Allò que ens diu  Afers sobre aquest llibre:

Com dins un formiguer inundat per la crescuda brutal del riu, la gent del poble lluita, s’ofega, mossega, desespera per surar. El cop d’estat feixista obre les aigües el 1936. Mentre la guerra es defineix a les trinxeres, quin nom té la mort a la rereguarda? L’opressió retuda sobre la misèria esclata. Armes preparades per la defensa encanonen i abaten veïns desarmats. El 1938, amb la batalla perduda, els més joves, la quinta del biberó, amb 17 anys només, són mobilitzats. Un d’ells va de dol. Per què? Amb els seus ulls viurem el caos del front, les arrels del conflicte, la persecució dels sindicalistes i dels conservadors, el desgavell de les tensions acumulades, la singular situació de les dones, la desfeta, l’entrada de l’exèrcit al poble, la devastació criminal del tribunal militar i tots els silencis. Un estiu devastador dona veu a les víctimes i als qui no ho semblen, que som tots, amb una equilibrada combinació de passió narrativa i crònica rigorosa, de personatges vius i arxius esgrogueïts, i amb una anàlisi equànime però mai neutral sobre el context social i polític del període més negre i callat de la nostra historia

L´autor, en Guillem Cortés:

Tot i que és fill de Sueca, provincia de València. Viu des de fa uns vint anys a Malllorca perquè és un enamorat d´aquesta illa. És profesor de filosofía, a la tesi  sobre Ortega i Gasset i la filosofía de la técnica barraja textos argumentals i textos literaris amb la mateixa intenció: obrir el pensament. Astorat pel silenci i la violencia del 36, en les tornades al seu poble, investiga, interroga, pensa i escriu el seu preimer llibre, literatura de no-ficció, veritat viscuda, sobre el terror i l´espera. Un estiu devastador, que ara teniu a les mans.

 

 

Cazarabet conversa amb Guillem Cortés:

GUILLEMCORTES-(4).jpg-Guillem què t’inspira a escriure aquesta obra de “pura narrativa”?

-Un parent meu va pertànyer a la quinta del biberó, els joves de 17 anys cridats l’abril del 1938 per defensar una República que estava militarment perduda. El 2004 feia classes de Sociologia a alumnes de 2n de batxillerat. Tenien la mateixa edat que els joves de la quinta del biberó. Ells havien de fer unes “històries de vida” dels seus parents majors, per tal de connectar el present amb la memòria històrica. Això ens va servir per fer de pont entre el passat i l’actualitat. I per parlar de la República, el conflicte polític, el totalitarisme i la guerra del 1936.

D’altra banda, m’interessava veure com esclata la violència entre veïns, més que no el conflicte polític o la lluita d’interessos. I els silencis personals que han caigut al damunt d’aquest període. Per això pose el focus sobre el període del 1936, quan es formen els primers ajuntaments del Front Popular, quan es proclama el cop d’estat de Franco, s’inicia a la reraguarda republicana la repressió incontrolada per part de grups d’anarquistes dels considerats quintacolumnistes, els episodis de guerra al front amb la quinta del biberó, l’entrada de les tropes de Franco al poble, la repressió terrible dels Tribunals Militars contra tot aquells que es mantingueren fidels a la República, foren d’esquerra o conservadors.

--És un llibre que narra com una guerra dins una altra…no sé guerra o batalles unes dintre d´altres, com una nina rusa?

-M’agrada molt aquesta imatge que proposeu de la “nina russa”, de batalles dins de batalles. No sabria dir quina és la superficial i quina la profunda. Hi ha una obvia lluita per mantindre privilegis econòmics per part dels grans propietaris i de la jerarquia eclesiàstica que provoca l’aixecament militar. La ideologia neofeixista es redefineix en els primers moments, perquè no tenia un corpus sòlid ni unes bases socials amples. El fracàs del cop d’estat fa que es converteixi en una guerra de fronteres. Però hi ha, com molt bé dius, una guerra social i de classe obrera (per vindicacions de drets laborals, redistribució de la riquesa i reforma agrària), una guerra de religió (perquè una part de l’anarquisme tenia una visió messiànica de la seua lluita com l’autèntic cristianisme), una guerra de gènere (la dreta vol frenar totes les reformes que impulsen durant la república l’emancipació de la dona), i una revolució il·lustrada de la burgesia benestant que estava pendent des del segle XVIII, coartada amb contra-reformes i colps d’estat.

-Hi ha un procés humà i més enllà de lo humà de retroalimentació entre els que desenvolupen i es veuen arrastrats a ésser elements d´una guerra?

-Al llibre pose el focus en un poble. A nivell local no es prenen decisions importants sobre cap guerra, però sí que es pateixen les conseqüències. Per això sembla que els personatges només poden que reaccionar. Són també actors, però dins una fatalitat. Per això, el detall de l’home i la dona concrets poden exposar millor la condició humana, que no pas la disputa ideològica o d’interessos. D’altra banda, també la condició humana ens salva.

-Allò que vols deixar molt clar és que les víctimes sovint són moltes més les que estan a la reraguarda….allunyades de les trinxeres, no?

-Sí. Primer alguns dretans que no eren necessariament grans propietaris o facciosos, són morts per grups de milicians armats i descontrolats, fins que a finals del 1936 el Govern aconsegueix posar cert ordre. Les lluites internes entre faccions comunistes i anarquistes. Els desplaçats. Els parents dels soldats: pares, mares, marits, fills. Els sindicalistes i alcaldes i regidors afiliats a Izquierda Republicana, la majoria d’ells gent conservadora i cristiana, que pertanyien a la petita burgesia reformista o amb professions liberals i de petits comerciants que seran represaliats per Franco. Els intel·lectuals, metges, professionals sanitaris, mestres, professors universitaris, funcionaris, a l’exili o jutjats i condemnats a pèrdua de l’acreditació per exercir les seues funcions, a ostracisme, a presó, a condemnes econòmiques i, en massa casos, a mort.

GUILLEMCORTES-(1).jpg-Poses com a títol: “ Un estiu devastador” ; però en realitat varen ésser tres: el de l´esclat –any 36-, el del 37 i el del 38….tot i que el primer, el de l´esclat té com una importància transcendental, no?

-Són 3 estius, com bé dieu. Però no exactament aquestos. El 1936, òbviament el de l’inici de la guerra. El del 1938, quan entren en combat la quinta del biberó i les tropes franquistes arriben al mediterrani separant Catalunya de la resta de la zona republicana. L’estiu de la batalla de l’Ebre és l’inici de la fi d’una esperança militar de la República. I l’estiu del 1939, quan ja Franco domina tot el territori i comença l’organització sistemàtica del càstig total sobre qualsevol mena de dissidència. Tot i que aquesta operació, que jo no vull nomenar repressió sinó Terror d’Estat, està planificada ja d’abans del cop d’Estat i allà on triomfa es posa en marxa de manera immediata, com va ser el cas de Mallorca, on no hi havia hagut cap moviment revolucionari violent a reprimir.

-La Guerra Civil. Sí, crec que és el període més negre, però dius també que el més “callat”…tot i que no sou pocs els que d´alguna manera doneu conreu a alimentar la Memòria Històrica…i més val tard que mai. Què hi penses. Què ens pots reflexionar?

-En la nomenada transició hi ha un pacte per fer callar. Molts dels judicis sumaríssims contra dirigents republicans, des de qualsevol punt de vista injustos i il·legals, deriven en expedients sancionadors econòmics i suposen multes i incautacions de bens. Si oficialment hi posessin llum i els declaressin il·legals, s’haurien d’haver castigat als culpables, separa del cos de jutges, fiscals i militars als autors d’aquells judicis, i revertir econòmicament les sancions. Clar que no interessava que es fes memòria històrica de manera seriosa i efectiva. A uns, és clar!

Però també, sobretot a nivell local, hi ha molts silencis que volen ser terapèutics. No furgar a la ferida. No va ser una solució del tot bona i resultava incòmoda, perquè sense voler-ho, tornava dòcil o còmplice. Cal forçar l’Estat a posar remei, si es vol tindre una societat sana. El problema és que una part de la burocràcia juridico-policial i política de l’Estat dictatorial continua en la gestió de l’Estat democràtic. I no pot haver democràcia sense demòcrates.

-Una guerra devasta el territori, però allò que realment devasta i deixa soterrat per a varies generacions és a les persones…Com ho veus?. Quan tardem en recuperar-nos, si és que ho fem, d´una guerra?

-Sobretot devasta la humanitat, la confiança en la paraula. Tardarem a recuperar-nos tot el que tardem a fer net, com deia abans. No es tracta que no hi haja dreta política, sinó eliminar les estructures clientelars i oligàrquiques de la gestió pública. Una regeneració. Espanya és un país, comparat amb altres centroeuropeus, que fa segles que pateix contra-reforma i anti-il·lustració. No hi ha un projecte de país. I no el pot haver per la desconfiança. Però tot això té remei. Cal voler posar-s’hi.

-I si es tracta d´una guerra civil: l´alliberament del trauma és més difícil, no?. És per això que utilitzes el qualificatiu de “devastador”?

-El terme Guerra Civil dóna a entendre que era una guerra entre germans. Però, a banda dels molts casos en que les famílies eren separades, la guerra la va moure interessadament l’exèrcit per paralitzar els canvis que volia abordar el Front Popular. Franco, en gener de 1936, abans d’aixecar-se en armes, provà de convèncer la dreta per fer un colp d’Estat i mantindre la República en mans dels parits conservadors. Però aquestos es negaren a col·laborar.

El fallit colp d’Estat convertí la guerra internament en una mena de lluita de classes imprevista, improvisada, desorganitzada i irregularment violenta. No en una guerra de fronteres, sinó amb morts dins les fronteres, a la reraguarda. Però fou devastador perquè la guerra l’acabà guanyant una classe que establí una dictadura militar totalitària sobre una democràcia liberal, aniquilant l’alternativa política, el debat, el progrés dels drets socials i eliminant físicament la gent que els defensava durant quaranta anys. Les conseqüències d’aquesta devastació de la civilitat, guerra contra els civils, contra els ciutadans i la ciutadania, encara són rastrejables.

GUILLEMCORTES (3).jpg-I jo que penso que, d´alguna manera, encara s´arrastra o arrastrem  aquesta mena de xacra en forma de que la societat està devastada per una guerra fruit d´un Cop d´Estat…i més tenint en compte que després de la guerra van vindre a sobre o ens caure a sobre quaranta anys de Dictadura?

-El passat no ha passat. Tuitaires, bloguers i músics. No es condemna ningú per cantar. Josep Miquel Arenas Valtonic, condemnat a 3 anys i mig de presó per una cançó contra la monarquia! Sense la seua innocència, on és la llibertat d’expressió, la d’ell i la nostra? Tot el que està passant amb la creació de la República Catalana i la reacció de l’Estat Espanyol són una bona mostra de la fallida de l’Estat. Però també l’elevat índex de corrupció institucional i els darrers llocs que ocupa els sistema judicial espanyol dins el rànquing europeu. O les empreses en règim d’oligopoli que fixen el preu de l’electricitat o la telefonia, o que gestionen les infraestructures viàries, portuàries o aèries contra els interessos generals. Al capdavall, la pitjor devastació es mostra en la falta d’un projecte ideològicament transversal pensat per a la millora de les condicions de vida i l’ampliació de la llibertat de la gent del país, que és el que acaba fent que no hi hagi país.

-És aquest un llibre molt intens. Vols com ficar en una mena de balança la devastació amb la teva intensitat narrativa?

-Aquesta és una pregunta molt interessant. Tot el que es conta al llibre és cert, està testimoniat i és veritat. Però no és un llibre d’història acadèmic, per dir-ho d’alguna manera. Sense perdre el rigor històric, use recursos narratius per a què es puga llegir com una novel·la. Tot i que hi ha interclats petits textos discursius o argumentatius que permet explicar i abraçar un panorama històric més extens. És per això que es torna intens, perquè ho podem viure en primera persona a través de personatges històrics que sabem del cert que patiren els fets narrats. Això sempre és més colpidor que una novel·la.

-Guillem, com ha anat això de treballar en una de les editorials amb llengua catalana, tot i que edita des de València -Catarroja- des de la fermesa d´un editor que té el barem molt alt i que és exigent tant des del continent al contingut?

Per a mi ha estat una sort i un encert. Estic molt agraït a l’editor, Vicent Olmos, perquè va saber apreciar el que hi havia en la història quan només era un esborrany i això em va encoratjar a treballar i aprofundir més. Després, quan ja tenia el corpus del que ha estat el llibre, ell ha realitzat una feina minuciosa i detallada d’edició, com ja no se’n fan. El que ha equilibrat, com molt bé dieu, continent i contingut i ha convertit una història local en una lectura universal. De vegades dona la impressió que només des de les grans capitals es pot fer difusió cultural. Afers, l’editorial de Catarroja, ho fa des de la força del criteri, des de la coherència, l’entusiasme i el treball acurat. La llengua és i ens porta a totes parts.

-Amic, ens pots fer cinc cèntims de en què estàs treballant en l´actualitat?

Encara són coloms a l’aire, però tinc tres projectes que vaig treballant a la vegada: un sobre la coneguda com “la grip espanyola”, The Spanish Lady o la Cucaracha, la malaltia infecciosa mundial més mortífera en molts segles. Un altre sobre la Mallorca actual i el trànsit des de l’època preturística. I un tercer que tinc tan poc clar que només sé que està dins meu. Us els faré arribar quan surtin fora. Moltes gràcies.

 

 

 

un-estiu-devastador.jpg26361
Un estiu devastador. Guillem Cortès   
192 páginas
15.00 euros
AfersCom dins un formiguer inundat per la crescuda brutal del riu, la gent del poble lluita, s’ofega, mossega, desespera per surar. El cop d’estat feixista obre les aigües el 1936. Mentre la guerra es defineix a les trinxeres, quin nom té la mort a la rereguarda? L’opressió retuda sobre la misèria esclata. Armes preparades per la defensa encanonen i abaten veïns desarmats. El 1938, amb la batalla perduda, els més joves, la quinta del biberó, amb 17 anys només, són mobilitzats. Un d’ells va de dol. Per què? Amb els seus ulls viurem el caos del front, les arrels del conflicte, la persecució dels sindicalistes i dels conservadors, el desgavell de les tensions acumulades, la singular situació de les dones, la desfeta, l’entrada de l’exèrcit al poble, la devastació criminal del tribunal militar i tots els silencis. Un estiu devastador dona veu a les víctimes i als qui no ho semblen, que som tots, amb una equilibrada combinació de passió narrativa i crònica rigorosa, de personatges vius i arxius esgrogueïts, i amb una anàlisi equànime però mai neutral sobre el context social i polític del període més negre i callat de la nostra història.

Guillem Cortès és fill de Sueca i enamorat de Mallorca, on viu fa més de vint anys. Professor de filosofia, a la tesi de llicenciatura sobre Ortega y Gasset i la filosofia de la tècnica barreja textos argumentals i textos literaris amb la mateixa intenció: obrir el pensament. Astorat pel silenci i la violència de la guerra del 36, en les tornades al seu poble, investiga, interroga, pensa i escriu el seu primer llibre, literatura de no-ficció, veritat viscuda, sobre el terror i l’espera, Un estiu devastador, que ara teniu a les mans.

 

 

_____________________________________________________________________

Cazarabet

c/ Santa Lucía, 53

44564 - Mas de las Matas (Teruel)

Tlfs. 978849970 - 686110069

http://www.cazarabet.com

libreria@cazarabet.com