La Librería de El Sueño Igualitario

Sin-título-1.jpgCazarabet conversa con...   Patrici Pojada, autor de “Viure com a bons veïns. Identitats i solidaritats als Pirineus (segles XVI-XIX)” (Afers)

 

 

 

 

 

 

 

Patrici Pojada escriu aquest llibre d´assaig  e investigación que edita, ací, Editorial Afers.

 

Allò que ens diu la Editorial Afers:

 

Els Pirineus havien estat tradicionalment un espai de solidaritat i intercanvis de tota mena, mai una barrera. Ho recorda Patrici Pojada amb l’estudi Viure com a bons veïns. Identitats isolidaritats als Pirineus (segles XVI-XIX), publicat per l’Editorial Afers

.

L’any 1950, el professor de Tolosa Henri Gaussen va cloure el Congrés Internacional d’Estudis Pirinencs celebrat a Sant Sebastià amb el record a la unitat històrica dels habitants dels dos vessants d’unes muntanyes que mai no havien fet de frontera. Les seves paraules foren: «La muntanya és una unitat i els Pirineus units abans per la història foren tallats en dos per una altra història més recent. La seva unitat, però, resta inqu?estionable. No és el nostre fi retrobar aquella unitat en el pla polític, això fóra pueril. El nostre objecte és de retrobar-la en el camp científic i, com que la ciència ha de servir de base a l’economia, nosaltres volem també ajudar l’economia pirinenca».

 

Aquesta citació, que l’any 1964 conformava l’epíleg del llibre Unitat històrica del Pirineu, de l’excursionista i estudiós Josep M. Guilera, podria haver obert perfectament, a tall d’epígraf, l’estudi Viure com a bons veïns. Identitats isolidaritats als Pirineus (segles XVI-XIX), de Patrici Pojada, catedràtic d’història moderna de la Universitat de Perpinyà, elaborat originàriament en francès i publicat ara en català per l’Editorial Afers en versió de Maria Dasca Batalla. Hi hagués estat escaient, perquè l’autor retroba la unitat pirinenca en el camp científic, a partir de l’aprofundiment i la reflexió sobre les nocions d’identitat i solidaritat en una època en què els lligams entre les poblacions dels Pirineus eren molt forts, tant lingu?ístics com socials i comercials, i també polítics, a través dels ja coneguts i estudiats pactes de pau, de les lligues i patzeries.

 

Contra la gent que havia pensat o fins i tot pensa avui que els Pirineus sempre han estat una barrera, Patrici Pojada recorda, com ja va indicar Guilera i tots els historiadors —«L’església catalana comença a dependre de l’arquebisbat de Narbona. El Pirineu no és una frontera», digué Llorenç Riber— que la barrera l’aixequen els dos Estats que comparteixen la muntanya a partir de l’època moderna, és a dir, fins que no neixen i es reforcen els nacionalismes d’Estat, es desenvolupen vies de comunicació de les altes valls cap a les planes i els centres urbans, especialment el tren; i s’imposa l’escolarització obligatòria, almenys a França, que va servir per lluitar contra el que sovint unia els Pirineus: una cultura i unes llengu?es, per fabricar francesos «mitjans» que, de mica en mica, oblidaran les seves arrels, i els faran mirar cap al nord, mentre que des de fa segles, i potser mil·lennis, miraven cap al sud.

 

Com sabem, recorda l’estudiós, els Pirineus no han estat mai una frontera humana, cultural o econòmica, i els seus colls foren frequ?entats d’una manera que costa d’imaginar avui, gràcies als nombrosos camins de mules, —i camins per trescar-hi a peu, caldria afegir— perquè, antany, desplaçar-se a peu —i a cavall— era pràcticament l’única manera de viatjar i, per tant, les muntanyes no representaven obstacles insuperables com ho seran en l’era del vapor i de l’automòbil. Un aspecte d’aquesta antiga proximitat, recorda Pojada, és la immigració occitana cap a la península Ibèrica i als Països Catalans.

 

Més recentment, i fins ben entrat el segle XX, podia haver afegit, sovintejaven les relacions familiars a banda i a banda dels Pirineus orientals a causa, sobretot, de l’emigració laboral i política de la Catalunya del Sud a la Catalunya del Nord. L’assaig de Pojada mostra com, en poblacions culturalment i lingu?.sticament molt properes, apareixen uns fenòmens exteriors que, un cop interioritzats, fan néixer identitats diferents en benefici i en referència no de les grans poblacions pirinenques, sinó dels dos grans Estats en construcció, després enllestits, que poden comptar a partir de llavors amb la fidelitat d’aquestes terres, que havien estat marginals i vehiculars d’una civilització pròpia, original.

 

A més de la història de les relacions comercials, regulades per pactes, i de les relacions culturals —hi ha un interessant capítol sobre els estudiants catalans a Occitània, en concret, a Tolosa—, una de les grans aportacions de l’assaig de Pojada és lingu?.stica, i en concret, el capítol «Al marge dels idiomes establerts», dedicat a uns parlars que, opina, no poden ajustar-se a les classificacions tradicionals entre idiomes, és a dir, el llenguadocià, català, gascó i aragonès. N’estudia quatre: el massatès, entre el Coserans i el País de Foix; el donasanenc i el capcinès, entre el llenguadocià i el català; i el benasquès, considerat generalment com a transició entre el català i l’aragonès, annexat al català per a uns, a l’aragonès per a altres.

 

 

 

Cazarabet conversa amb Patrici Pojada:

 

DBUymi-XcAA9_eQ.jpg -Amic, què és allò que t´ha inspirat escriure/editar  aquest llibre?

 

-És una història una mica llarga i antiga, de certa manera. En efecte, des de fa moltíssims anys m’interesso por totes aquestes qüestions relacionades amb la cultura, les llengües, etc., etc. Com que vaig estudiar història però també lingüística romànica i que sempre m’han interessat les “nostres” llengües, diria que escriure un llibre així resultava “natural”. Però també tenia la voluntat de fer conèixer per un públic més llarg alguns resultats de les meves investigacions tocant les relacions de banda i banda dels Pirineus que mai he considerat aquestes muntanyes com una frontera (quina frontera?) sinó com un lloc de contactes, d’intercanvis, de trobades (a vegades violents, és veritat) doncs com un vertader vincle. També val a dir que com que la meva llengua familiar és l’occità, que sempre hem parlat a casa i que continuem parlant cada dia, la proximitat cultural amb l’altre costat dels Pirineus em semblava evident. I, si puc afegir una cosa més, quan vaig fer la meva tesi doctoral sobre la Vall d’Aran del segle XVII, se me van confirmar o aparèixer moltes coses.

 

-Un llibre valent que surt a la llum quan, per ficar un exemple, la relació entre catalans i part -que no tots- els seus veïns no és tot el planera que seria desitjable, no? Què ens pots dir?

 

-La relació dels catalans amb quins veïns? Crec que sempre hi ha problemes de veïnatge i, sovint, necessitem coses per diferenciar-nos dels veïns, coses petites que esdevenen importants, a vegades. Passa a tot arreu i crea “identitats”. Per tornar al llibre, porta al títol “com a bons veïns” per què, precisament, els nostres avantpassats intentaven tenir bones relacions amb els seus veïns ja que aquestes relacions eren vitals per ells.

 

-Què són, o què penses que signifiquen els Pirineus, aquesta serralada a banda i banda…-Son els accidents geogràfics en forma de serralada com a més potents per a separar que els rius?

 

-No, no diria que només són un accident geogràfic, una serralada que alguns converteixen en zona de lleure i també en reserva, algunes vegades... No, els Pirineus com deia abans són una zona de contactes que tenen una riquesa històrica i cultural important, que foren refugis i lloc de pas, lloc de vida. Crec que, finalment, durant segles els Pirineus vertebraren un territori prou ampli.

 

-Però en les fronteres siguin o no tan físiques com els Pirineus hi ha molt més de positiu…no creus?

 

-Si he de parlar clar, diria que no són les fronteres com a tal que crearien problema sinó les fronteres com s’han imposat i instrumentalitzat, des de fa segles, o sigui les fronteres lineals que separen estats governats des de centres polítics allunyats. I tot això pas en benefici de les poblacions que, algunes vegades, se’n trobaren separades (que mirem, per exemple, el cas de la Cerdanya a partir del 1659), ans al contrari. De fronteres, n’hi ha de tot tipus: de “físiques”, de culturals i lingüístiques, per exemple. I aquestes s’han de reconèixer, crec, però, al mateix moment no cal que siguin exclusives i excloents és a dir que no cal que siguin pretext per a no dialogar amb els altres, amb l’altre.

 

-Crec que si pensem lo contrari, quan ho pensem és per un problema d´ enteniment de les coses, dels conceptes, de les idees o tarannà  amb el veí…Què en penses?

 

Això no ho sabria dir.

 

-És més problema d´ actitud , de comportament i conducta humana, entre veïns que de res, no?

 

-Segurament, en major part.

 

hqdefault.jpg-Per què s´ aixequen tantes barreres entre poblacions que comparteixen llengua, costums, tradicions…?

 

-És el fons del problema... i no hi puc respondre fàcilment. Els usos polítics, el control dels territoris i de les poblacions, tot això ha conduit a aixecar barreres i, fins i tot, a fer del veïns -el que, sovint, té la mateixa llengua o una llengua molt propera, i viu de la mateixa manera- un estranger. Els “nacionalismes” d’estat dels segles XIX i encara XX han tingut, crec, un paper determinant en aquest fenomen.

 

-Segueixo dient que, i en aquest cas, els Pirineus uneixen molt més que no separen. Què en penses?

 

-Sí, és clar però han passat segles i les polítiques dels estats que s’han apoderat dels Pirineus han tingut la seva influència: els veïns, que tenien contactes constants, han interioritzat, a poc a poc, que hi havia una frontera, una frontera vinguda línia, i han interioritzat que havien d’identificar-se en relació amb aquesta dada. A poc a poc, a més a més, les economies van canviar i les vies de comunicacions van deixar la muntanya per la plana i els veïns van girar-se l’esquena. I, finalment, les antigues solidaritats vingueren inútils ja que les relacions s’havien afluixat.

 

-Quins són els primers lligams que es trenquen? -I aquells que resisteixen més al pas del temps?

 

-És molt complicat ja que tot es pot relacionar: les guerres constants dels segle XVI, XVII i començament del XVIII van donar un paper més important als militars que, com a agents dels estats monàrquics, havien de controlar (i crear, en realitat) la frontera. Això tingué repercussions sobre la economia i veiem al segle XVIII que les relacions comercials transfrontereres disminueixen molt. De manera emblemàtica, fins i tot a la Vall d’Aran que depenia totalment del nord dels Pirineus pel seu abastament, veiem que les relacions amb els gascons veïns venen cap vegada més febles durant el segle XVIII. I tenim les mateixes coses entre Coserans i Aran o Pallars, entre Bigorra i Aragó... Dit això, les relacions pastorals van perdurar més però els pirinencs van perdre la capacitat “diplomàtica” que tenien de signar paus (les famoses “lligues i patzeries” o “passeries”) entre ells ja que aquesta capacitat topar, a partir del segle XVI, amb la voluntat de les monarquies de controlar totes les iniciatives relatives a el que, per elles, eren “relacions internacionals”.

 

PATRICI.jpg- La llengua té aquí , al voltant del llibre, un protagonisme molt ferm  i és un nexe inquebrantable, no? -Però funciona arreu? ( em refereixo al “factor llengua”) (em fa l´ efecte que no , per desgràcia…

 

-Per mi, la llengua (les llengües) són un element fonamental de la vida relacional i de l’existència del que he nomenat una “comunitat occitanocatalana”. Ara bé, algunes vegades, la llengua coneix usos més polítics que, si fa no fa, pot crear problemes, desgraciadament. Però això és un altre tema...

 

-De tota manera, crec, o vull creure que la gent cerca viure en pau i en convivència….i que les serralades es poden transitar, com els rius que es poden creuar…. D´aquesta manera sorgeix la força humana per vèncer i allò que és tan imprescindible els trets que conformen la solidaritat, no?

 

-Totalment, i vull creure que la solidaritat tindrà força sense, ben segur, renunciar a res del que som, tots. Conèixer l’altre és un element fonamental per entendre’l i acceptar totes les formes de pensar, de viure, de ser... respectant, ben segur la convivència entre tots però una convivència que no ha d’amagar o fer desaparèixer les diferències. Respectar l’altre és respectar-se.

 

-Tot això queda reflexat al llibre….llibre que és com un fil per començar a estirar i fer dels territoris llocs permeables en les formes, però impermeables en els continguts, no?

 

-Sí, crec que els llocs han de ser permeables o sigui oberts, és això que ens enriqueix a tots. Ara bé, això no vol dir que tot s’hi val i que no hàgim de lluitar per “ço nostre” i respectar-ho que siguin les llengües i cultures, els llocs naturals, el patrimoni, l’entorn, els recursos ara més escassos que mai...

 

 

 

 

 

 

 

Sin-título-1.jpg26326

Viure com a bons veïns. Identitats i solidaritats als Pirineus (segles XVI-XIX). Patrici Pojada   

309 páginas

19.00 euros

Afers

 

 

Foren els Pirineus una barrera entre realitats diferents o un lloc de contactes, trobades i intercanvis entre poblacions que compartien moltes similituds? Aquest assaig reflexiona sobre les nocions d’identitat i solidaritat als Pirineus en una època en què els lligams entre les poblacions frontereres eren forts. El punt de partida n’és la llengua, tot posant èmfasi en les relacions occitanocatalanes. Certament, ser fronterer significava exposar-se als perills de la guerra. Les poblacions, però, cercaven la convivència. La pau era la condició necessària per a viure i practicar les activitats econòmiques pirinenques, com ara la ramaderia o el comerç. Així s’han d’entendre els tractats de lligues i patzeries que unien valls de sobirans diferents i que en feien terres gairebé neutrals. Així doncs, a més de la conflictivitat local, de les violències entre valls i d’una forta identitat «interna», existia una vertadera solidaritat entre fronterers. Tanmateix, entre poblacions culturalment i lingüísticament molt properes, fenòmens exteriors van fer néixer identitats diferents en benefici dels dos grans Estats en construcció que les inclogué. Com a conseqüència, la frontera esdevingué cada vegada més present no sols com a realitat física sinó també mental i simbòlica.

 

Patrici Pojada va ser professor titular de la Universitat de Tolosa i avui dia és catedràtic d’història moderna de la Universitat de Perpinyà. Les seves recerques concerneixen el tema de les fronteres, tant des d’una perspectiva política i geopolítica com des del punt de vista de l’economia, els intercanvis i les xarxes comercials i les mobilitats mercantils. A més, ha investigat les relacions occitanocatalanes. Actualment, les seves investigacions el condueixen cap als actors dels intercanvis terrestres i marítims com ara els traginers, carreters o mariners. Entre d’altres, ha publicat Une vallée frontière dans le Grand Siècle. Le Val d’Aran entre deux monarchies (1998), Une société marchande. Le commerce et ses acteurs dans les Pyrénées modernes (haut Pays de Foix, vers 1550-1700) (2008), Le Voisin et le Migrant. Hommes et circulations dans les Pyrénées modernes (XVIe-XIXe siècle) (2011), com també treballs sobre la llengua i la lingüística occitanes, entre els quals Los vèrbs conjugats (1992) o el Repertòri toponimic de las comunas de Miègjorn-Pirenèus 2009). És membre del consell lingüístic del Congrès Permanent de la Lenga occitana i de l’Acadèmia Aranesa de la Llengua occitana.

 

 

_____________________________________________________________________

Cazarabet

c/ Santa Lucía, 53

44564 - Mas de las Matas (Teruel)

Tlfs. 978849970 - 686110069

http://www.cazarabet.com

libreria@cazarabet.com