La Librería de El Sueño Igualitario

Or__gens_i_forma_57b5dd551d.jpgCazarabet conversa con...   Francisco Mezquita Broch, autor de “Orígens i formació de l'Institut Elemental de Benicarló” (Onada)   

 

 

 

 

Un llibre de Francisco Mezquita que descriu, explica i es recrea en una de les intitucions fonamentals d´aquesta ciutat del Baix Maestrat.

Editorial Onada el publica removent i fent memoria.

Allò que ens diu la editorial sobre el llibre:

En aquest llibre, tot aprofitant les fonts documentals existents a l’arxiu històric de l’IES Francesc Ribalta, hem volgut posar en relleu la creació i l’obra de l’Institut Elemental de Benicarló a través d’alumnes i professors durant el període republicà com un exemple més de la tasca educativa de la Segona República, la qual es pretenia que fos el motor i la base de la nova societat arreplegant en aquest cas l’interès i els anhels de l’Ajuntament del poble de Benicarló que al mateix temps es feia portador de desig d’una societat dinàmica i emprenedora que volia ser el centre educatiu de la comarca incorporant les demandes d’escolarització i formació dels pobles del voltant en un procés que malauradament va tallar de colp la guerra civil.

També pretén ser un homenatge a tota la comunitat educativa d’aquella etapa republicana, tant per als que malgrat els avatars dels anys posteriors van aconseguir els seus propòsits com per a aquells que pels mateixos motius es van quedar en el camí. Els esforços de tots mereixen aquest reconeixement.

L´autor, Francisco Mezquita:

(Vila-real, 1947) és catedràtic d’Història. De forma paral·lela a l’activitat professional docent a l’Escola Universitària de Formació de Professorat de Castelló i a l’IES F. Ribalta de la mateixa ciutat, s’ha dedicat a la investigació històrica mitjançant diversos treballs i articles en revistes d’àmbit local i llibres col·lectius de diferent temàtica. És també membre del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, des de la seua fundació, i participa en l’organització i la confecció d’exposicions, homenatges, jornades i altres activitats de difusió, de recerca i d’informació sobre el tema.

 

 

Cazarabet conversa amb Francisco Mezquita:

mezquita_francesc.jpg-Amic Francisco, anem a ser minuciosos( o tratarem de ser-ho) amb aquesta mena d´entrevista,(perquè crec que el tema seu mereix) què era l´Institit El-lemental de Benicarló?

-L'Institut elemental de Benicarló es un centre d'ensenyament mitjà creat per la República a finals de 1933 i principis de 1934, que dura fins al 1938, en el moment de l'entrada de l'exèrcit franquista al poble, per tant sense poder acabar el curs !937-38. Es evidentment un centre públic, que apareix en el context de la política educativa  de la II República. Aleshores en la província sols havia un altre institut públic, el de Castelló, que després s'anomenarà F. Ribalta.

-Quin va ésser el seu orígen i com va anar desenvolupant-se la seva activitat en conjunt, em refereixo a la d´aquest Institut?

-És un centre públic i laic, això ja és significatiu enmig de preponderància de l'ensenyament en centres religiosos tant presents en la comarca i en la província. Els instituts seran els competidors directes del centres religiosos perquè s'adreçaven principalment al mateix sector social: les classes mitges que havien anat bastint la societat liberal del XIX i del XX. Hi ha que pensar que a part del col·legis, en els mateixos seminaris també podien convalidar el batxilleratDurant la II República, a poc a poc també aniran incorporant, en poc número classes més baixes.

-Quin alè va pendre de la II República o del seu espirit, no sé, com molt més obert?

-L'ajuntament de Benicarló serà un decidit impulsor d'aquest projecte educatiu, que en un principi s'anomerà Colegio Subvencionado de Benicarló, però de seguida passaà ser Institut elemental, que no es diferenciarà massa  dels instituts nacionals com el de Castelló. Sols que per als exàmens d'alumnes lliures, els tribunals seran presidits per catedràtics d'instituts nacionals com el de Tortosa o Castelló. Per a altres activitats acadèmiques no hi haurà diferència.

-Quines bases va tindre i retindre , des del seu origen i creixement, l´Institut Elemental de Benicarló, de la Institució Lliure d´Ensenyament?.- -l´Institut Elemental de Benicarló va apropar moltes matèries, però pot ser va resaltar amb les de caire científic: biología, química, física, matemàtiques. Què ens pots explicar?

-Les assignatures de l'institut eren les del pla d'estudis vigent que arreplegava un cert equilibri entre les científiques i les de lletres. Però s'ha de fer constar que en algun testimoni dels alumnes que hem arreplegat, entre ells el conegut metge i científic Alfred Giner Sorolla, es celebraven moltes activitats pràctiques com eixides al camp per recollir plantes o minerals, excursions a visitar industries o monuments artistics, la qual cosa era una novetat respecte als instituts de principis del segle XX. En això també la II República va ser innovadora, seguint les directrius pedagògiques de la Institució Lliure d'Ensenyament.

Francesc-Mezquita-i-Broch.jpg-Quin va ésser el procés vital de l´Institut Elemental de Benicarló?-Qui acudia, quin era el retrat , de la gent que poblava  l´Institut Elemental de Benicarló? Com era la comunitat de professors i com eren els seus alumnes?

-Dels 239 alumnes que hem tret dels llistats, procedien no tan sols de Benicarló, sinó dels pobles del voltant, evidentment Vinaròs, Penyíscola, Calig, Sant Jordi, Rosell i altres pobles, així com del sud de la província de Tarragona, Alcanar, sant Carles,etc per tant exercia com centre comarcal d'ensenyament mitjà. Les professions dels pares predominen els  de classes mitges, oficis, professions liberals, funcionaris, llauradors, com era habituals en aquests centres des del segle XIX,  però també s'incorporen durant la República alguns  de classes més baixes, jornalers, obrers, etc aprofitant ajudes de l'Estat, matrícula gratuïta, beques...-Respecte del professors que formaven part del claustre, la directora Isabel Garcia Daudén, impartia Geografia-Historia. Hi havien "cursillistes" de les innovadores oposicions de la República de 1932-33, Francisco J. Cruzado Garcia, de literatura, Francisco Selfa Carreres, de Francès, Lorenzo Sanchis Nadal, Física i Quimica. Altres seran, per exemple, Ramón Cid, farmacèutic i futur alcalde  del poble, també Alfredo Malva, que exercia d'odontòleg, professors de Ciencies naturals, etc

-Per què s´ha vist escrita, altra vegada, aquesta història. Què t´ha inspirat escriure sobre l´Institut Elemental de Benicarló?-Com ha sigut documentar-te sobre aquest tema per escriure  aquest llibre? ;  com ha estat fer  aquesta feina?.- Aquest procés de documentació pot ser ferrugós, amb molta feina, però a la vegada apasionant, no?

-La investigació ha estat possible per la documentació bàsica existent a l'arxiu de l'IES Ribalta de Castelló, on van anar a parar llibres de comptes, actes de claustre, sol·licituds de matrícula,   llistat d'alumnes, etc amb l'entrada de l'exèrcit rebel a Benicarló a l'abril de 1938.   Agrair en aquest sentit la deferència i l'actitud de l'editorial ONADA de Benicarló que ha fet possible la publicació d'aquests materials que crec que seran d'interès per la història de l'educació de Benicarló i els pobles del voltant.

Hi ha un episodi que no voldria deixar d'anomenar abans d'acabar i és l'interès de l'alcalde franquista, Màximo Añó, una vegada entra l'exèrcit rebel, per obrir o continuar la vida de l'institut, el qual havia havia estat clausurat, per les noves autoritats. Sol·licitud que serà denegada per les autoritats franquistes del Ministeri, dient-los que s'adaptaren a la nova situació, malgrat el llistat de signatures de gent del poble, procliu a la nova situació, o l'oferiment de professorat entre els professionals del poble, perquè els anteriors professors havien estat depurats amb conseqüències negatives per alguns de trasllat, inhabilitació, etc. Per alguns d'aquells alumnes que no van poder seguir els trobarem demanant plaça a l'institut de Castelló, que aquest, sí, continuava.

 

 

 

 

Or__gens_i_forma_57b5dd551d.jpg24270
Orígens i formació de l'Institut Elemental de Benicarló. Francisco Mezquita Broch   
88 páginas        15 x 21 cms.
12.00 euros
Onada


En aquest llibre, tot aprofitant les fonts documentals existents a l’arxiu històric de l’IES Francesc Ribalta, hem volgut posar en relleu la creació i l’obra de l’Institut Elemental de Benicarló a través d’alumnes i professors durant el període republicà com un exemple més de la tasca educativa de la Segona República, la qual es pretenia que fos el motor i la base de la nova societat arreplegant en aquest cas l’interès i els anhels de l’Ajuntament del poble de Benicarló que al mateix temps es feia portador de desig d’una societat dinàmica i emprenedora que volia ser el centre educatiu de la comarca incorporant les demandes d’escolarització i formació dels pobles del voltant en un procés que malauradament va tallar de colp la guerra civil.

També pretén ser un homenatge a tota la comunitat educativa d’aquella etapa republicana, tant per als que malgrat els avatars dels anys posteriors van aconseguir els seus propòsits com per a aquells que pels mateixos motius es van quedar en el camí. Els esforços de tots mereixen aquest reconeixement.


Francisco Mezquita Broch (Vila-real, 1947) és catedràtic d’Història. De forma paral·lela a l’activitat professional docent a l’Escola Universitària de Formació de Professorat de Castelló i a l’IES F. Ribalta de la mateixa ciutat, s’ha dedicat a la investigació històrica mitjançant diversos treballs i articles en revistes d’àmbit local i llibres col·lectius de diferent temàtica. És també membre del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, des de la seua fundació, i participa en l’organització i la confecció d’exposicions, homenatges, jornades i altres activitats de difusió, de recerca i d’informació sobre el tema.

 

 

 

_____________________________________________________________________

Cazarabet

c/ Santa Lucía, 53

44564 - Mas de las Matas (Teruel)

Tlfs. 978849970 - 686110069

http://www.cazarabet.com

libreria@cazarabet.com