La Librería de El Sueño Igualitario

bakunin(pg).jpgCazarabet conversa con...   Ferran Aisa, autor del prólogo del libro “Bakunin” (Base)

 

 

 

 

La biografia de l´emblemàtic pensador anarquista des de la ploma de Viatxeslav Polonski i traduit al català pel dirigent del POUM Andreu Nin.

Un a biografia molt precisa i sense ornaments. Austera i propera al personatge i als lectors.

Aquesta vegada és Ferran Aisa el que s´encarrega de tot plegat  per a Base Editorial amb un pròleg pletòric que ens apropa, clar està, a Bakunin, però també al propi moviment anarquista.

Allò que ens diu l´editorial Base sobre aquest llibre:

Bakunin va ser una de les figures de més relleu del segle xix per la gran influència que el seu pensament exercí en una gran part d’Europa.

La biografia de Bakunin de Viatxeslav Polonski (traduit al català per Andreu Nin) és una gran síntesi exhaustiva de la vida i l’obra del pensador anarquista i revolucionari.

Polonski no es deixa res essencial d’un dels intel·lectuals més arrauxats del segle xix, anomenats també revolucionaris romàntics.

L’autor narra la vida del príncep rus des de la seva infància a la cort tsarista fins que fou capturat com a insubmís, condemnat al desterrament a Sibèria i la seva evasió posterior.

La vida turbulenta de Bakunin ofereix un interès viu, i ajuda a entendre la gran rellevància del seu pensament en el moviment anarquista al nostre país.

Anem, per parts a ficar-nos una mica a la feina:

Anarquisme:

Una definició rápida. -http://dilc.org/anarquisme/

https://ca.wikipedia.org/wiki/Anarquisme

Bakunin:

https://es.wikipedia.org/wiki/Mija%C3%ADl_Bakunin

Andreu Nin:

https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Nin

http://www.fundanin.org/solano0.htm

Anirà molt llegir o defer posibles dubtes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Internacional

Esta entrevista que mantuvimos sobre el libros Anarquistas y marxistas en la I Internacional de Calumnia Edicions, también os puede ayudar:

http://www.cazarabet.com/conversacon/fichas/fichas1/calero.htm

 

El pròleg des de la ploma de Ferran Aisa al que fa pocs dies entrevistàvem pel seu llibre Dinamita cerebral de Calumnia:

http://www.cazarabet.com/conversacon/fichas/fichas1/dinamita.htm

No deixeu de consultar aquest blog:

Ferran Aisa
www.vaixellblanc.blogspot.com

 

 

Cazarabet conversa amb Ferran Aisa:

Ferranaisa1.jpg-Ferran què ha significat per a vos el haver-te ficat en la pell de Bakunin, el pensador anarquista rus? Què et va fer escriure el pròleg?

 -L'editorial Base em va convodar a eescriure el pròleg i ho vaig aceptar amb molt de gust, per simpatía ideológica tant amb Bakunin com amb Andreu Nin. Jo ja havia participat anteriorment a actes dedicats a Bakunin i hi havia escrit articles, per tant no em va resulta gens difícil posar-me a esbrinar la vida del lluitador i pensador rus.

-Aquesta biografia és de Viatxeslav Polonski i està traduida per Andreu Nin el mític fundador del POUM, assessinat pels comunistes a la Guerra d´Espanya i en fixo en que tots dos venen de mons diferents i tenen evolucions del pensament i de la ideología…Polonski  és anarquista, però després s´endinsa dins el partit menxevic ,començant la seva opossició al tzar al costat d’ ells , després passa a afiliar-se al bolxevisme…i després acaba en desgracia, sota la bota de l´autoritarisme stalinista….En Nin  pareix moderat, en un principi,perquè  està a la Unió Federal Nacionalista Republicana i el  PSOE . Després s´incorpora ala CNT….Però també mira de potenciar la branca bolxevic amb Maurín, Colomer i la seva vida és un no parar en això es pareix un xic, pot ser no tant exagerada, a BakuninAplega a Moscou on s´apropa a TrotskyCrec que això enriquia molt a aquests pensadors i persones que desprenien ideologiaCom ho veus? Això enriqueix la manera d´el-laborar la biografia, però, també, la menera de traduir-la, no?

 -Sí, aquesta manera d'obrar és molt comú en els militants revolucionaris dels primer terç del segle XX, molts comencen essent moderats, com dieu, abraçant corrents de tipus republicà, federal o socialista, però, després passen per a totes les eines ideològiques posible amb l'únic fi de fer triomfar la revolució. Aquí tenim l'exemple dels noms que citeu Maurín, Colomer, Nin i molts més van seguir aquest tarannà ideòlogic.

L'autor del llibre V. Polonski, crec que busca amb Bakunin la idea del revolucionari total i ho escriu en un moment en què encara es permeten a Rússia certes llibertats d'expressió (malgrat que controlades per l'aparell stalinista). Poc després seria imposible fer apología del pensament anarquista. Nin, per la seva banda, al conèixer el rus es dedica a traduir els grans autors (Dostoievski, Tolstoi, etc) al català i aborda també altres autors com Polonski que el tradueix al català (Bakunin) i al castellà  "La ratura rusa de la Revolución".El seu coneixmenet de la historia i de la ideología anarquista va al seu favor a l'hora de fer la traducció.  -Quins trets diferencials penses que aporta aquest pensador a l´anarquisme?

Bakunin aporta sobretot tres idees fonamentals, primer que res la llibertat de l'ésser humà, segon l'antiautoritarisme i tercer l'antiestatisme. Són tres conceptes bàsics de l'anarquisme sense ells considera que és imposible construir una societat lliure. Bakunin té un concepte de la llibertat molt clar: "Jo sóc veritablement lliure si tots els éssers humans, homes i dones que m'envolten, són tan lliures com jo. La llibertat dels altres no sólament no és una limitació, una negació de la meva llibertat, ans al contrari és la seva condició necessària i la seva confirmació. Jo esdevinc veritablement liure només a través de la llibertat dels altres," són lliures.

-Quins esdeveniments, quins pensadors, quines tendències  creus que van influir més amb Bakunin? Pierre-Joseph Proudhon, el moviment luddita, Josiah Warren, Charles Fourier , o si retrocedemos más en el siglo de la Ilustración y la Revolución Francesa, ya se dejaron notar las ideas de Sylvain Maréchal  ?. Altres figures que tenen influencia en l´anarquisme i segurament amb Bakunin son els integrants de la il-lustració: anglesa William Godwin publicà Una investigación acerca de la justicia política (An Enquiry concerning political Justice) ; o des de França el pensador de la Il-lustració  Jean-Jacques Rousseau segur que va influir i moltquè en’s pots dir?

-Bakunin va ser un gran lector de filosofía tant a la Universitat de Moscou como a la de Berlín, podem dir que les primeres influències les rep de filòsfofs com Schelling, Kant, Fitche i Hegel, aquest darrer filòsof marca el seu tarannà d'estudiant, del qual deixarà escrit "Discursos escolars de Hegel". També a la seva etapa universitària freqüenta el clubs literaris que fomente la lectura d'autors com Shakespeare Schiller, Puixkin, Goethe i Hofmman. Naturalment que per la seva educación coneix i llegeix els grans tractats utòpics del segles anteriors i autors moderns com Moro, Godwin, Fourier, Proudhon i Stirner. L'any 1846 coneix a Marx i llegeix els seus llibres. Tot plegat van formant el summum del que será el seu ideal antiautoriari i anarquista.

enrte_Aisa2.jpg-Però el pensament, l´ideal anarquista, “la idea” sempre ha estat ahí des  de temps de l´antiga Grècia fins al mateix Tomàs Moro…

- Sí, el pensament llibertari o anarquista el podem trobsr en mols passatges anteriors a la Grècia clàssica, per exemple en els pensadors índis, és una idea o un sentiment que va lligat als anhels de llibertat de les persones i dels pobles. En el discurs de Bakunin a la "Lliga de la Pau i de la Llibertat", velebrat a Berna el 1868, diu: "Cal l'abolició de tot allò que s'anomena dret històric i de la necessitat política de l'Estat en nom del dret de cada poble, gran o petit, débil o fort, i de cada individú, a disposar d'ell mateix amb absoluta libertat, independentment de les necessitats i pretensions de l'Estat i limitada aquesta llibertat nomes amb el dret igual dels altres."

-En Bakunin ,pel que llig i veig ,anava molt a la seva , però parant molta atenci a tots i  a tothomtenia una capacitat extraudinària per escoltar i xuplar totes les influències…era com una esponja…

 -Bakunin va anar evolucionant sobre la marxa, en principi des d'una posició burguesa liberal radical fins o paneslavistes (és a dir dels paÍsos eslaus), a altres més internacionalistes federals i finalment de tipus revolucionari ateísta, antiestatista i antiautoriari. És el temps de les grans insurreccionsa Europa en què Bakunin  participa activament i per les quals será condemnant vàries vegades a mort i tancats a les presons de mitga Europa. Bakunin, exclamarà: "La passió destructiva és alhora una passió constructivia."

-Tot i estar en contra de l´autoritarisme no sé en Bakunin tenia com a atracció, no? per que el seu nom i el seu destí va molt lligar al de l´Associació Internacional de Treballadors…i al seu destí, creus que es sentía còmode amb això?

-Bakunin va entrar a l'AIT amb la idea de crear una gran plataforma revolucionària, però va xocar aviat amb Marx i els seus seguidors que seguien models centralistes i autoritaris, eren els models que Bakunin volia destruir per edificar una societat lliure. Per això va crear l'Aliança de la Democracia Socialista, una organització atea que aspirava a la supressió completa de les clases socials i la igualtat total sense distinció de sexe o de raça. La supressió de la propietat privada transformada en propietat col·lectiva...

-Com va ésser, la seva realació amb els marxistes?

-De l'amistat primerenca amb Marx va pasar a la disputa dialéctica, i posteriorment a ser vilipendiat pels correlionaris marxistes que no van para fins a expulsar-lo de la Internacional.

-I la seva vinculació amb la I Internacional?

-Bakunin es va integrar a la Internacional quan aquesta ja porta quatre o cinc anys rutllant, molt aviat veu que l'esperit internacionalista no seguía paràmetres realment revolucionaris i per això va crear les seves pròpies eines i les va propagar per diversos països d'Europa qualllant sobretot a Itàlia, Espanya, Suïssa, Bélgica i França. La Internacional i els bakuninistes van participar en algunes insurreccions de països europeos de l'època i va ser-hi presents a la Comuna de París. Després les disputes dialèctiques amb els marxistes va portar al trancament unitari de la Internacional.

-El qualificaries com un home que pensaba molt, de qualitat i profunditat, però a la vegada tant apressa que li era imposible que tot allò quedés plasmates va deixar molts escrits per acabar…amés estaven els constants viatges….Tot i això quan es ficava a escriure era molt bo

 -Bakunin era un pensador d'acció, per tant no tenia gaire temps de posar-se a escriure. Malgrat això va escriure una important obra teórica recollida en les obres completes. Però una gran part dels seus treballs van quedar inacabats, però podem gaudir de peces importants com "Déu i l'Estat, "Confessió" i altres.

-Podríem dir que el tret que més l´apropoa a l´anarquisme i a les seves idees és el estar en contra de l´autoritarisme, l´autoritat i del despotisme i que això desperta vivint certes experiències, sobretot, a l´exèrcit?

 -Bakunin mostra un camí molt clar amb el programa de l'Alianza de la Democracia Socialist: "L'associació de germans internacionals aspira a la revolució mundial, social, filosófica, económica i polítoca alhota, per tal que no quedi res de l'ordre de coses existent, basat en la propietat privada, l'explotació, el domini i el principi de autoritat, metafísic i burgè-doctrinari..."Bakunin proposa també en el seu programa: "1. Destrucció de tots els Estats i de tots els poders religiosoes, moràrquics i burgesos. Per tant, destrucció de totes llurs institucions polítiques, juridiques, burocràtiques i financeres. 2. Instauració de la nova societat lliure construida sobre la base única del treball lliurament associaciat, prenemt com a punt de partença la propietat col·lectiva, la igualtat i la justicia."

 

 

 

bakunin(pg).jpg22514 
Bakunin. Viatxeslav Polonski. Traducido por Andreu Nin   
208 páginas       15,5 x 23,5 cms.
16.90 euros
BaseBakunin va ser una de les figures de més relleu del segle xix per la gran influència que el seu pensament exercí en una gran part d’Europa.

La biografia de Bakunin de Viatxeslav Polonski (traduit al català per Andreu Nin) és una gran síntesi exhaustiva de la vida i l’obra del pensador anarquista i revolucionari.

Polonski no es deixa res essencial d’un dels intel·lectuals més arrauxats del segle xix, anomenats també revolucionaris romàntics.

L’autor narra la vida del príncep rus des de la seva infància a la cort tsarista fins que fou capturat com a insubmís, condemnat al desterrament a Sibèria i la seva evasió posterior.

La vida turbulenta de Bakunin ofereix un interès viu, i ajuda a entendre la gran rellevància del seu pensament en el moviment anarquista al nostre país.

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

LA LIBRERÍA DE CAZARABET - CASA SORO (Turismo cultural)

c/ Santa Lucía, 53

44564 - Mas de las Matas (Teruel)

Tlfs. 978849970 - 686110069

http://www.cazarabet.com/lalibreria

http://www.cazarabet.com

libreria@cazarabet.com